Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej oraz rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo, na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin, na terenie działek nr 23/6, 23/5, 23/27, 22/4, 180/1, 22/5 położonych w obrębie Starkowo oraz działek nr 70, 61, 34, 69, 72/1, 63, 60, 62/1, 20/17, 20/19, 253, 254, 10/25 położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino.