Obwieszczenie z dnia 25.10.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 457/1; 5/27; 5/26; 5/19; 5/18; 5/17; 5/16; 5/15; 5/14; 5/13; 5/12; 5/11; 5/25; 5/24; 5/23; 5/22; 5/21; 5/20; 197/1; 180/2 położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino.