Szukaj dokumentu w dziale

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora 2017-12-06 14:03:40
Wyposażenia pracowni biologicznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans - dokument stracił ważność 2017-08-17 12:47:21
Doposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - dokument stracił ważność 2017-06-09 14:06:16
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora - dokument stracił ważność 2017-05-25 13:33:32
Opracowanie Projektu założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energie elektryczną i paliwa gazowego wraz z Planem Gospodarki niskoemisyjnej - dokument stracił ważność 2017-01-02 14:10:17