Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, Referat Polityki Gospodarczej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Wymagane dokumenty

 

 1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego.
 2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów planowanej powierzchni zajęcia pasa drogowego.
 3. zatwierdzony projekt organizacji ruchu, jeżeli zajęcie pasa drogowego wpływa na ruch drogowy lub ogranicza widoczność na drodze albo powoduje wprowadzenie zmian w istniejącej organizacji ruchu pojazdów lub pieszych.
 4. Uzgodnienie z właścicielem drogi lokalizacji urządzenia infrastruktury technicznej/obiektu budowlanego* niezwiązanego z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego
  w pasie drogowym.
 5. Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

 1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
 2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
 3. Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 1 czerwca 2004 r. w sprawie określenia warunków udzielania zezwoleń na zajęcie pasa drogowego.
 4. Uchwała nr 115/XXIII/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 listopada 2004 r.

Opłaty

 

 1. W związku ze złożeniem wniosku – brak.
 2. W związku z umieszczeniem w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego – opłata naliczana zgodnie Uchwałą nr 115/XXIII/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Załatwienie sprawy – 30 dni od dnia złożenia

Tryb odwoławczy

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej lub obiektów budowlanych niezwiązanych z potrzebami zarządzania drogami lub potrzebami ruchu drogowego

Załączniki do pobrania

1 Wniosek.doc (DOC, 64KB) 2018-01-17 11:23:48 93 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:23:48
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:23:48