Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY

Wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, Referat Polityki Gospodarczej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Wymagane dokumenty

 

  1. Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy.
  2. Szczegółowy plan sytuacyjny w skali 1:1000 lub 1:500, z zaznaczeniem granic i podaniem wymiarów reklamy.
  3. Zdjęcie lub szkic reklamy.
  4. Pełnomocnictwo jeżeli inwestor reprezentowany jest przez pełnomocnika.
  5. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej.

Podstawa prawna

  1. Ustawa o drogach publicznych z dnia 21 marca 1985 r.
  2. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego.
  3. Uchwała nr 115/XXIII/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Opłaty

 

  1. W związku ze złożeniem wniosku – brak.
  2. W związku z umieszczeniem w pasie drogowym reklamy – opłata naliczana zgodnie Uchwałą nr 115/XXIII/2004 Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 listopada 2004 roku w sprawie wysokości opłat za zajęcie pasa drogowego.

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Załatwienie sprawy – 30 dni od dnia złożenia

Tryb odwoławczy

 

Do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Słupsku za pośrednictwem Wójta Gminy Trzebielino w terminie 14 dni od daty otrzymania decyzji.

Informacje dodatkowe

 

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy

Załączniki do pobrania

1 Wniosek.doc (DOC, 51KB) 2018-01-17 11:27:47 85 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:27:47
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:27:47