Rozgraniczenia

 

 

 

 

 

 

 

 

 

URZĄD GMINY TRZEBIELINO

uL.Wiejska 15

77-235 Trzebielino

Tel. 598580223,8580253 fax 59 8580167

www.trzebielino.pl, e-mail: sekretariat@trzebielino.pl

Edycja: (data)

 

 

KARTA USŁUGI

 

NR KARTY:

 

NAZWA SPRAWY

Rozgraniczenie nieruchomości

 

 

Miejsce załatwienia sprawy

 

Urząd Gminy Trzebielino, ul. Wiejska 15, 77-235 Trzebielino, Referat Polityki Gospodarczej, Nieruchomości, Rolnictwa i Ochrony Środowiska

 

Wymagane dokumenty

 

I etap - Wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego:

 1. Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego.
 2. Dokument stwierdzający tytuł prawny do nieruchomości.
 3. Wypisy z rejestru gruntów dotyczące rozgraniczanych nieruchomości.
 4. Mapa ewidencyjna z oznaczeniem przedmiotu rozgraniczenia.
 5. Pełnomocnictwo jeżeli właściciel nieruchomości reprezentowany jest przez pełnomocnika.
 6. Dowód uiszczenia opłaty skarbowej za pełnomocnictwo.

II etap – Decyzja o rozgraniczeniu:

 1. Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu.
 2. Postanowienie o wszczęciu postępowania rozgraniczeniowego.
 3. Zgłoszenie pracy geodezyjnej do ośrodka dokumentacji.
 4. Dowody doręczenia stronom wezwań do stawienia się na gruncie.
 5. Pisemne pełnomocnictwa udzielone przez strony.
 6. Dokumenty dotyczące przebiegu granic wydane przez ośrodek dokumentacji oraz uzyskane z innych źródeł.
 7. Protokół graniczny lub akt ugody.
 8. Opinia geodety dotyczącą przebiegu granic, jeżeli ich przebieg nie może być ustalony w postępowaniu administracyjnym.

Podstawa prawna

1. Ustawa z dnia 17 maja 1989 r. Prawo geodezyjne i kartograficzne.

2. Rozporządzenie Ministrów Spraw Wewnętrznych i Administracji oraz Rolnictwa i Gospodarki Żywnościowej z dnia 14 kwietnia 1999 r. w sprawie rozgraniczenia nieruchomości.

3. Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego.

Opłaty

 

Wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości podlega opłacie skarbowej w wysokości 10 zł. Dowód zapłaty opłaty należy dołączyć do wniosku o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu nieruchomości.

 

Termin składania dokumentów

 

W godzinach pracy urzędu.

Termin realizacji

 

Załatwienie sprawy – 30 dni od dnia złożenia

Tryb odwoławczy

 

Od decyzji nie służy odwołanie, natomiast strona niezadowolona z ustalenia przebiegu granicy może żądać w terminie 14 dni od daty otrzymania niniejszej decyzji przekazania sprawy sądowi.

Informacje dodatkowe

 

 

Formularze wniosków i druki do pobrania

 

Wniosek o wszczęcie postępowania rozgraniczeniowego, Wniosek o wydanie decyzji orzekającej o rozgraniczeniu.

Załączniki do pobrania

1 Wniosek wszczęcie postępowania.doc (DOC, 56KB) 2018-01-17 11:37:22 81 razy
2 Wniosek o wydanie decyzji.doc (DOC, 56KB) 2018-01-17 11:37:22 80 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:37:22
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 17-01-2018
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 17-01-2018 11:37:22