Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino 2020-07-02 13:50:31
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Cetyń, gm. Trzebielino, w celu nawadniania upraw i wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Cetyń, a udzielonego decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 08.09.2010 r.(do dnia 20.08.2020 r.) 2020-05-19 14:29:12
dokument Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin 2020-05-13 14:52:08
dokument Projekt uproszczonego planu urządzenia lasu w m. Poborowo 2020-05-07 13:05:07
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie metodą przewiertu sterowanego przejścia linią kablową pod korytem rzeki Miłacz (działka nr 28 obręb Bożanka) i rzeki Struga Bożanka (działka nr 117 obręb Bożanka) w ramach inwestycji "Budowa odcinka linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 00400-426-14 odgałęzienie Trzebielino od słupa nr 9 do słupa nr 53, gm. Trzebielino i gm. Miastko" 2020-04-30 13:25:28
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów energetycznych SN 15 kV o długości 210 m i 136 m w rurociągu osłonowym SRG-G/RHDPE średn. 160 pod dnem rzeki o nazwie Wieprza dz. nr 6/6 oraz pod dnem rzeki Ślizień dz. nr 381 obręb Bożanka, gmina Trzebielino, w ramach inwestycji pn. "Budowa odcinka linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 00400-426-14 odgałęzienie Trzebielino od słupa nr 60 do słupa nr 116 gm. Trzebielino" 2020-03-10 09:03:14
dokument Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku 2020-02-28 14:31:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-02-25 14:57:14
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia dokumentu 2020-02-25 11:01:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:1. przebudowę urządzenia wodnego polegającego na adaptacji istniejącego przepustu na wylot kanalizacji deszczowej umiejscowionego w granicach działki nr 660/8 obręb Trzebielino, na potrzeby odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze szczelnego systemu kanalizacyjnego w m. Trzebielino; 2. usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej oraz parkingu, zlokalizowanych na działkach nr 205/1 i 904/2 obręb 09 Trzebielino do jeziora Trzebielińskiego - dz. 660/9, obręb 09 Trzebielino. 2020-01-28 12:01:15