Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2020

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na prowadzenie przez wody powierzchniowe płynące przewodów energetycznych SN 15 kV o długości 210 m i 136 m w rurociągu osłonowym SRG-G/RHDPE średn. 160 pod dnem rzeki o nazwie Wieprza dz. nr 6/6 oraz pod dnem rzeki Ślizień dz. nr 381 obręb Bożanka, gmina Trzebielino, w ramach inwestycji pn. "Budowa odcinka linii kablowej 15 kV w zamian odcinka linii napowietrznej nr 00400-426-14 odgałęzienie Trzebielino od słupa nr 60 do słupa nr 116 gm. Trzebielino" 2020-03-10 09:03:14
dokument Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku 2020-02-28 14:31:28
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa 2020-02-25 14:57:14
dokument Zarządzenie Nr 15/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24 lutego 2020 roku w sprawie przyjęcia dokumentu 2020-02-25 11:01:04
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na:1. przebudowę urządzenia wodnego polegającego na adaptacji istniejącego przepustu na wylot kanalizacji deszczowej umiejscowionego w granicach działki nr 660/8 obręb Trzebielino, na potrzeby odprowadzania wód opadowych i roztopowych ze szczelnego systemu kanalizacyjnego w m. Trzebielino; 2. usługę wodną - odprowadzanie wód opadowych i roztopowych z przebudowywanej drogi gminnej oraz parkingu, zlokalizowanych na działkach nr 205/1 i 904/2 obręb 09 Trzebielino do jeziora Trzebielińskiego - dz. 660/9, obręb 09 Trzebielino. 2020-01-28 12:01:15