Sekretarz Gminy Trzebielnio

Grażyna Bodnar

tel. 59 85 80 253, wew. 24
e-mail: g.bodnar@trzebielino.pl

 
Sekretarz, w imieniu Wójta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:


1) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;

2) organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;

3) nadzór funkcjonowania kontroli zarządczej;

4) inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy;

5) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
6) wykonywanie powierzonych czynności Administratora Danych Osobowych;

7) wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych;

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu;

9) kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem;

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów gminy i Wójta oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie;

11) zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie bądź Radzie;

12) prowadzenie gospodarki etatami, z zastrzeżeniem § 26 i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych, doskonalenia kadr.


Do zadań Sekretarza należy ponadto:

1) w zakresie powierzonym przez Wójta – koordynowanie współpracy Wójta z Radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy;

2) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Wójta;

3) nadzorowanie dokumentowania pracy Wójta i Rady oraz przygotowywania sprawozdań z działalności Wójta i Urzędu oraz realizacji uchwał Rady, zarządzeń Wójta;

4) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 05-12-2014 11:23:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Paulina Omelańska 03-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Paulina Omelańska 03-09-2015 08:30:57