Skarbnik Gminy Trzebielino

Mariola Skwierawska

tel. 59 85 80 253, wew. 30 

 

Skarbnik, wykonując zadania i kompetencje określone przez Wójta, wg właściwości – z uwzględnieniem przepisów szczegółowych, dotyczących praw i obowiązków głównych księgowych budżetów – zajmuje się problemami ekonomiczno – finansowymi Gminy oraz obsługą finansowo - księgową Gminy.
 
Działając w zakresie spraw powierzonych mu przez Wójta, Skarbnik w szczególności:

1) koordynuje i kontroluje prace dotyczące opracowania projektu budżetu Gminy, przyjęcia go i dokonywania w nim zmian, ustalenia wskaźników budżetowych (limitów finansowych);

2) czuwa nad prawidłowością realizacji budżetu Gminy;

3) dokonuje analizy budżetu pod kątem wykorzystania środków przydzielonych z budżetu, i innych, będących w dyspozycji Gminy; zapewnia bieżące informacje oraz okresowe sprawozdania, umożliwiające radzie i Wójtowi ocenę sytuacji finansowej Gminy;

4) sprawuje nadzór nad prowadzeniem rachunkowości i gospodarki finansowej Gminy, w tym nad podległymi Wójtowi jednostkami organizacyjnymi;

5) dokonuje kontroli finansowej, w tym celu organizuje właściwy obieg dokumentów finansowych;

6) zapewnia ochronę mienia komunalnego;

7) pozyskuje środki zewnętrzne na współfinansowanie zadań Gminy, w tym głównie z funduszy Unii Europejskiej;

8) podpisuje (kontrasygnuje) oświadczenia woli składane w imieniu Gminy, jeżeli mogą one spowodować powstanie zobowiązań finansowych;

9) opracowuje projekty przepisów wewnętrznych, wydawanych przez Wójta,
 
10) kieruje referatem finansowym.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 05-12-2014 11:25:30
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Justyna Rapita 05-12-2014
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 21-02-2018 10:37:43