Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin 2020-07-15 14:00:07
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino" 2020-07-10 10:37:38
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Broczyna, gmina Trzebielino, na działce nr 30/1 obręb Broczyna opartego o studnie nr SW 1/03 2020-03-16 14:45:11
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy obiektu hodowli ryb łososiowatych "Bożanka I" w ramach zadania "Modernizacja Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych Bożanka I"-część II, na działce o numerze ewidencyjnym 617 obręb Bożanka. 2019-10-04 12:02:25
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb Trzebielino 2019-07-09 14:42:22
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 35 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną z budową 35 budynków jednorodzinnych o pow. zabudowy do 150 mkw realizowanego na działce 49/2, 48/2, 47, 46 w obrębie Zielin. 2019-04-09 09:18:14
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Lokalizacji 12 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną z budowa 12 budynków jednorodzinnych o pow. zabudowy do 150 mkw realizowanego na działce 43 w obrębie Zielin. 2019-04-05 14:16:47
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej numer 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino 2019-01-07 15:28:56
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr 41/4, obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2018-11-30 08:56:21
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. 2018-04-10 12:19:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej 2018-04-04 08:28:03
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb 930, obręb Cetyń, gm. Trzebielino. 2017-11-27 15:08:10
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gm. Trzebielino. 2017-11-24 14:43:57
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2017-09-08 15:02:50
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią. położonego na działkach 10/2 obręb Objezierze oraz 2/14 obręb Suchorze gm. Trzebielino, powiat bytowski 2017-08-16 12:08:43
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino 2017-05-05 14:10:05
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 2017-03-16 14:19:52
dokument Decyzja z dnia 28.11.2016 r. - odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-11-30 13:12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-11-30 13:07:21
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie". 2016-11-08 13:27:11
dokument Decyzja z dnia 19.09.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110x6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110x10,0-160x14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino". 2016-09-20 11:25:09
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dnia 4.10.2016 r. o godzinie 17.00 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 20/25 Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-09-20 10:47:01
dokument Postanowienie z dnia 12.09.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110x6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110x10,0-160x14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino". 2016-09-12 13:38:31
dokument Obwieszczenie z dnia 27.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej DN 110 x 6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110 x 10,0 - 160 x 14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino 2016-05-30 13:45:54
dokument Postanowienie z dnia 04.05.2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2016 r. 2016-05-05 13:26:30
dokument Obwieszczenie z dnia 21.04.2016 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie 2016-04-21 11:28:58
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 33/1 obręb Poborowo, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie". 2016-04-21 11:26:19
dokument Decyzja z dnia 21.03.2016r. - określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 2016-03-22 13:20:20
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.03.2016r. 2016-03-18 07:46:44
dokument Zawiadomienie z dnia 02.03.2016r. o rozprawie administracyjnej 2016-03-03 07:46:20
dokument Zawiadomienie z dnia 08.02.2016r o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2016-02-08 15:11:30
dokument Postanowienie z dnia 07.01.2016 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-01-08 12:22:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 24.11.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2015-12-09 14:16:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 17.11.2015 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2015-11-23 08:19:22
dokument Postanowienie z dnia 17.11.2015 r. - stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-11-23 08:17:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-10-21 11:34:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (...)" 2015-10-08 08:30:36
dokument Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2015-09-29 09:11:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-09-09 19:12:54
dokument Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej (...)" 2015-09-03 16:26:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pięciu elektrowni wiatrowych realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 93, 94, 30, 32/1 i 124 w miejscowości Myślimierz w gminie Trzebielino" 2015-09-01 07:57:03
dokument Postanowienie z dnia 24.08.2015 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-08-24 15:54:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z ustawieniem tablic informacyjnych" 2015-08-11 08:50:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Dolno-Glewnik" 2015-07-03 13:38:50
dokument Postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda 2015-07-01 10:13:16
dokument Zawiadomienie o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.06.2015 r. 2015-06-30 14:52:20
dokument Obwieszczenie z dnia 19.06.2015 r. - informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-06-19 15:02:51
dokument Postanowienie z dnia 19.06.2015 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-06-19 15:00:10
dokument Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Dolno-Bąkowo gm. Trzebielino" 2015-06-09 11:44:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino " 2015-05-19 18:20:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.04.2015 r. 2015-04-15 12:44:40
dokument Postanowienie z dnia 13.04.2015 r. 2015-04-14 09:08:02
dokument Zawiadomienie z dnia 25.03.2015 r. 2015-03-26 11:09:03
dokument Zawiadomienie z dnia 23.03.2015 r. 2015-03-24 14:16:40
dokument Zawiadomienie z dnia 03.03.2015 r. 2015-03-24 14:15:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 03.03.2015 r. 2015-03-18 08:17:49
dokument Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19.01.2015 r. 2015-01-21 12:37:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2015 r. 2015-01-14 14:46:18