Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 112/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2019 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2019-11-13 11:46:01 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o konkursie na stanowisko dyrektora Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Justyna Rapita 2019-11-12 13:55:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2019 z dnia 12.11.2019 r. w sprawie: ogłoszenia konkursu na kandydata na stanowisko dyrektora Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Justyna Rapita 2019-11-12 13:25:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2019 z dnia 31.10.2019 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-11-12 13:19:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 109/2019 z dnia 17.10.2019 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-11-12 13:15:51 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Monika Piechowska 2019-11-08 08:29:10 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Monika Piechowska 2019-11-04 09:36:55 edycja dokumentu
Kadencja 2019-2024 Justyna Rapita 2019-10-23 14:14:03 edycja dokumentu
Kadencja 2019-2024 Justyna Rapita 2019-10-23 14:12:38 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2019-10-22 14:51:46 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2019-10-22 14:49:08 edycja dokumentu
Stawki podatku od nieruchomości Monika Piechowska 2019-10-18 10:16:06 dodanie dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2019-10-18 10:15:23 dodanie dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2019-10-18 10:14:38 usunięcie dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2019-10-18 10:14:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-10-18 10:11:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 93/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-10-18 10:06:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 92/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-10-18 10:05:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 91/XI/2019 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2020 rok Monika Piechowska 2019-10-18 10:01:23 dodanie dokumentu
Uchwała nr 90/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku Monika Piechowska 2019-10-18 09:59:54 dodanie dokumentu
Uchwała nr 89/XI/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-10-18 09:58:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 87/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-10-18 09:57:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 88/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-10-18 09:56:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 87/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-10-18 09:55:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 86/XI/2019 w sprawie wyboru ławnika na kadencję 2020 - 2023 Monika Piechowska 2019-10-18 09:54:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 92/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-10-17 13:36:25 edycja dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 93/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-10-17 13:36:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 92/XI/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-10-17 13:33:50 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 91/XI/2019 w sprawie wysokości stawek podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2019-10-17 13:31:54 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 90/XI/2019 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2020 roku Monika Piechowska 2019-10-17 13:29:54 dodanie dokumentu
Głosowanie nad stawką podatku od powierzchni pozostałych gruntów - 0,45 zł Monika Piechowska 2019-10-17 13:27:33 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 89/XI/2019 w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli okreslającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-10-17 13:24:34 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 88/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-10-17 13:20:27 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 87/XI/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-10-17 13:18:50 dodanie dokumentu
Głosowanie w sprawie przyjęcia regulaminu głosowania tajnego Monika Piechowska 2019-10-17 13:11:32 dodanie dokumentu
Głosowanie w sprawie przyjęcia składu Komisji Skrutacyjnej Monika Piechowska 2019-10-17 13:04:42 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr X/2019 z dnia 28 sierpnia 2019 r. Monika Piechowska 2019-10-17 13:01:13 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad XI sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-10-17 12:55:18 dodanie dokumentu
IX sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-10-17 12:06:29 edycja dokumentu
X sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-10-17 12:06:14 edycja dokumentu