Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 16.09.2019 r. w celu powołania w gminie Trzebielino obwodowych komisji wyborczych w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Justyna Rapita 2019-09-16 15:00:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.09.2019 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Justyna Rapita 2019-09-13 08:47:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 98/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.09.2019 roku w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych. Justyna Rapita 2019-09-13 08:46:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12 września 2019 roku o numerach oraz granicach obwodów do głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborzych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Justyna Rapita 2019-09-12 14:26:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 97/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-09-12 12:51:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 96/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-09-12 12:47:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 95/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.09.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-09-12 12:44:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 94/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.09.2019 roku w sprawie: upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzaniem aktów do pełnomocnictwa do głosowania Justyna Rapita 2019-09-12 12:42:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 93/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.09.2019 roku w sprawie:trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2020 i lata następne Justyna Rapita 2019-09-12 11:46:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 92/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.08.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-09-12 10:49:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 91/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.08.2019 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-09-12 10:41:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 90/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.08.2019 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości niezabudowanej Justyna Rapita 2019-09-12 10:39:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 89/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.08.2019 roku w sprawie: nadania numeru dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2019-09-12 10:21:11 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Monika Piechowska 2019-09-11 13:12:57 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne Wojewody Pomorskiego Justyna Rapita 2019-09-11 13:00:28 dodanie dokumentu
Informacja Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 10.09.2019 r. o numerach oraz granicach obwodów głosowania, wyznaczonych siedzibach obwodowych komisji wyborczych oraz możliwości głosowania korespondencyjnego i przez pełnomocnika w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Justyna Rapita 2019-09-10 08:46:48 dodanie dokumentu
Informacja o miejscu, czasie i terminie przyjmowania zgłoszeń kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2019-09-05 14:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie 94/2019 z dnia 04.09.2019 r. w sprawie upoważnienia do prowadzenia czynności związanych ze sporządzeniem aktów pełnomocnictwa do głosowania Justyna Rapita 2019-09-05 14:32:36 dodanie dokumentu
Głosowanie przez pełnomocnika Justyna Rapita 2019-09-05 14:28:26 dodanie dokumentu
Dopisanie do spisu wyborców Justyna Rapita 2019-09-05 14:24:27 dodanie dokumentu
Dopisanie do spisu wyborców Justyna Rapita 2019-09-05 14:21:10 usunięcie dokumentu
Dopisanie do spisu wyborców Justyna Rapita 2019-09-05 14:19:20 dodanie dokumentu
Dopisanie do spisu wyborców Justyna Rapita 2019-09-05 14:00:48 usunięcie dokumentu
Dopisanie do spisu wyborców Justyna Rapita 2019-09-05 13:59:38 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych w kraju w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Justyna Rapita 2019-09-05 13:56:32 dodanie dokumentu
Informacja o warunkach udziału obywateli polskich w głosowaniu w obwodach głosowania utworzonych za granicą i na polskich statkach morskich w wyborach do Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej i do Senatu Rzeczypospolitej Polskiej zarządzonych na dzień 13 października 2019 r. Justyna Rapita 2019-09-05 13:50:56 dodanie dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych Justyna Rapita 2019-09-05 13:43:02 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie sieci kablowej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, w tym budowę linii kablowej SN 15kV, oraz 2 słupów SN, na terenie działek Obręb Bożanka gm. Trzebielino - 8/1, 9, 10/1, 10/2, 22, 28, 31/4, 31/5, 41/5, 41/6, 41/8, 41/14, 42, 42/1, 43, 43/1, 60, 63/1, 64/1, 64/2, 65/1, 68, 86, 87/1, 87/2, 106/4, 114/3, 114/4, 115/3, 115/5, 117, 118, 142, 146/2, 146/3, 146/4, 219; Obręb Dretyń, gm. Miastko - 6/8, 11/10, 25/3, 27/1, 37/1, 38, 176/7, 743 Monika Piechowska 2019-09-05 10:39:59 edycja dokumentu
X sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-09-02 13:03:37 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Apelem nr 1/2019 w sprawie rozbudowy i przebudowy drogi wojewódzkiej nr 209 na obszarze gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-09-02 12:45:18 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 85/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-09-02 12:42:32 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 84/X/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-09-02 12:41:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 83/X/2019 uchylającą uchwały Rady Gminy Trzebielino: nr 129/XXII/2012 z dnia 19 grudnia 2012 roku w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości, nr 41/IV/2019 z dnia 30 stycznia 2019 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty oraz nr 41/X/2015 z dnia 17 czerwca 2015 roku w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Monika Piechowska 2019-09-02 12:39:47 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 82/X/2019 w sprawie przyjęcia regulaminu utrzymania czystości i porzadku na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-09-02 12:38:06 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 81/X/2019 zmieniającą uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-09-02 12:35:39 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 80/X/2019 w sprawie powołania zespołu ds. opiniowania kandydatów na ławnika do Sądu Rejonowego w Miastku na kadencję 2020 - 2023 Monika Piechowska 2019-09-02 12:34:13 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 79/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowych Monika Piechowska 2019-09-02 12:31:35 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 78/X/2019 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odplatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2019-09-02 12:29:34 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr IX/2019 z dnia 26 czerwca 2019 r. Monika Piechowska 2019-09-02 12:27:39 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad X sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-09-02 12:26:13 dodanie dokumentu