Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 76/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.06.2019 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Justyna Rapita 2019-07-12 14:12:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez Starostę Bytowskiego: 1. znak OS-IX,X-6210/15/98 z dnia 03.02,1998r., zmienionej decyzją znak OŚ.GW.6223/10/1-5/2004 z dnia 22.04.2004r. ; 2. znak OŚ.GW.6223/10/10/2003/2004 z dnia 08.04.2004r. zmienionej decyzją znak OŚ.GW.6223/10/1-14/2010 z dnia 11.06.2010r. Justyna Rapita 2019-07-11 11:52:56 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2019-07-09 14:42:22 dodanie dokumentu
IX sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-07-04 10:21:20 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 77/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-07-04 10:19:22 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 76/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-07-04 10:18:29 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 75/IX/2019 zmieniajaca uchwałę nr 8/II/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-07-04 10:17:33 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 74/IX/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2019-07-04 10:16:44 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 73/IX/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Monika Piechowska 2019-07-04 10:14:42 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 72/IX/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Monika Piechowska 2019-07-04 10:13:48 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 71/IX/2019 zmieniająca uchwałę nr 68/VIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2019-07-04 10:12:48 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 70/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budzetu gminy za 2018 rok Monika Piechowska 2019-07-04 10:11:55 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 69/IX/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Monika Piechowska 2019-07-04 10:11:02 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 68/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania Monika Piechowska 2019-07-04 10:09:48 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VIII/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Monika Piechowska 2019-07-04 10:08:22 edycja dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr VIII/2019 z dnia 29 maja 2019 r. Monika Piechowska 2019-07-04 10:08:07 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IX sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-07-04 10:07:01 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2019-07-04 08:48:25 edycja dokumentu
Uchwała nr 76/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-07-04 08:44:13 dodanie dokumentu
Uchwała nr 77/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2019-07-04 08:42:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 76/IX/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-07-04 08:39:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 75/IX/2019 zmieniajaca uchwałę nr 8/II/2010 w sprawie gromadzenia dochodów na wydzielonym rachunku dochodów przez jednostki oświatowe będące jednostkami organizacyjnymi Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-07-04 08:38:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 74/IX/2019 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2019-07-04 08:36:41 dodanie dokumentu
Uchwała nr 73/IX/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty oraz ustalenia stawki opłaty za pojemnik o określonej pojemności Monika Piechowska 2019-07-04 08:35:21 dodanie dokumentu
Uchwała nr 72/IX/2019 w sprawie określenia wzoru wniosku o wypłatę dodatku energetycznego Monika Piechowska 2019-07-04 08:33:16 dodanie dokumentu
Uchwała nr 71/IX/2019 zmieniająca uchwałę nr 68/VIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2019-07-04 08:31:48 dodanie dokumentu
Uchwała nr 70/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budzetu gminy za 2018 rok Monika Piechowska 2019-07-04 08:28:51 dodanie dokumentu
Uchwała nr 69/IX/2019 w sprawie rozpatrzenia i zatwierdzenia sprawozdania finansowego oraz sprawozdania z wykonania budżetu za 2018 rok Monika Piechowska 2019-07-04 08:27:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 68/IX/2019 w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino wotum zaufania Monika Piechowska 2019-07-04 08:24:27 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2019-07-02 14:36:10 edycja dokumentu
Zasada Mariusz Monika Piechowska 2019-07-02 12:30:30 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Monika Piechowska 2019-07-02 12:29:20 edycja dokumentu
PNOŚ.271.18.2019.2 - Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-27 14:14:33 edycja dokumentu
PNOŚ.271.19.2019.2 - Tworzenie nowych i dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w OWP w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-27 14:14:02 edycja dokumentu
PNOŚ.271.18.2019.2 - Doposażenie placów zabaw w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-27 14:11:02 edycja dokumentu
PNOŚ.271.19.2019.2 - Tworzenie nowych i dostosowanie miejsc wychowania przedszkolnego do potrzeb dzieci z niepełnosprawnościami w OWP w miejscowościach Trzebielino, Suchorze, na potrzeby projektu "Dla naszych dzieci" Monika Piechowska 2019-06-27 14:10:22 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Monika Piechowska 2019-06-27 13:24:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2019-06-27 13:20:18 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Monika Piechowska 2019-06-27 13:19:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 75/2019 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.06.2019 roku w sprawie: przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-06-27 13:16:49 usunięcie dokumentu