Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zawiadomienie o sesji w dniu 27.09.2017 r. Monika Piechowska 2017-09-20 11:20:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji we wrześniu 2017 roku Monika Piechowska 2017-09-20 11:19:44 dodanie dokumentu
test Mariusz Bublewicz 2017-09-20 11:16:21 usunięcie dokument
test Mariusz Bublewicz 2017-09-20 11:15:47 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-19 14:08:02 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2017-09-18 15:58:25 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczace realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-12 13:27:08 dodanie dokumentu
Wystapienie pokontrolne dotyczace prawidłowości organizacji i przebiegu wyborów ławników oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-12 13:24:03 dodanie dokumentu
"Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" Monika Piechowska 2017-09-11 14:59:34 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-11 12:27:58 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Mariusz Bublewicz 2017-09-08 15:03:30 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Mariusz Bublewicz 2017-09-08 15:02:50 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-08 14:34:09 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-06 14:22:10 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-06 14:21:50 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-06 14:19:30 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Starkowie, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-06 14:19:12 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Monika Piechowska 2017-09-01 08:46:13 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie Monika Piechowska 2017-09-01 08:45:38 edycja dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:53:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:52:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:50:26 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:50:23 usunięcie dokument
2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:49:13 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:47:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:46:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:45:49 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:45:13 dodanie dokumentu
Kontrola zarządcza Justyna Rapita 2017-08-28 15:22:50 usunięcie dokument
Kontrole wewnętrzne Justyna Rapita 2017-08-28 15:21:45 usunięcie dokument
Kontrola zarządcza Justyna Rapita 2017-08-28 15:21:39 usunięcie dokument
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:39:06 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:38:48 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Starkowie, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:37:50 edycja dokumentu
Petycje- informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:30:05 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:26:54 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:25:41 usunięcie dokument
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:24:39 usunięcie dokument
Informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:24:34 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:23:13 dodanie dokumentu