Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-15 11:22:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:18:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:15:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej< rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 12:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok Justyna Rapita 2019-01-10 12:46:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2019 rok Justyna Rapita 2019-01-10 12:32:10 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Monika Piechowska 2019-01-10 08:51:38 dodanie dokumentu
DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH Monika Piechowska 2019-01-10 08:46:37 dodanie dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O NIEZALEGANIU W PODATKACH I OPŁATACH LOKALNYCH Monika Piechowska 2019-01-10 08:43:12 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Monika Piechowska 2019-01-10 08:28:52 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Monika Piechowska 2019-01-09 14:55:47 edycja dokumentu
Działalność gospodarcza Monika Piechowska 2019-01-09 14:53:11 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej numer 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-07 15:28:56 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko urzędnicze ds. księgowości podatkowej, opłat i windykacji należności w Urzędzie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-07 14:53:51 edycja dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Monika Piechowska 2019-01-04 14:54:52 edycja dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Monika Piechowska 2019-01-04 14:50:31 edycja dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Monika Piechowska 2019-01-04 14:49:34 usunięcie załacznika
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Monika Piechowska 2019-01-04 14:48:45 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2019 roku Monika Piechowska 2019-01-04 12:03:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr 407/8, obręb ewidencyjny Pasieka Monika Piechowska 2019-01-04 11:47:34 dodanie dokumentu
Zasada Mariusz Monika Piechowska 2019-01-03 09:19:18 edycja dokumentu
Zacholski Tomasz Monika Piechowska 2019-01-03 09:18:59 edycja dokumentu
Wojtyniak Joanna Monika Piechowska 2019-01-03 08:55:45 edycja dokumentu
Wiśniewski Marek Monika Piechowska 2019-01-03 08:55:26 edycja dokumentu
Szarpak Władysław Monika Piechowska 2019-01-03 08:54:44 edycja dokumentu
Szarek Mariusz Monika Piechowska 2019-01-03 08:54:26 edycja dokumentu
Reclaw Józefa Monika Piechowska 2019-01-03 08:54:08 edycja dokumentu
Piechowski Bogdan Monika Piechowska 2019-01-03 08:53:50 edycja dokumentu
Ogińska Danuta Monika Piechowska 2019-01-03 08:53:33 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Monika Piechowska 2019-01-03 08:53:12 edycja dokumentu
Labuda Andrzej Monika Piechowska 2019-01-03 08:52:51 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Monika Piechowska 2019-01-03 08:52:37 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2019-01-03 08:52:17 edycja dokumentu
Jażdżewski Piotr Monika Piechowska 2019-01-03 08:51:43 edycja dokumentu
Jażdżewski Piotr Monika Piechowska 2019-01-03 08:39:58 dodanie dokumentu
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2019-01-03 08:39:43 dodanie dokumentu
Kula Krzysztof Monika Piechowska 2019-01-03 08:39:31 dodanie dokumentu
Labuda Andrzej Monika Piechowska 2019-01-03 08:39:18 dodanie dokumentu
Łukasiewicz Marcin Monika Piechowska 2019-01-03 08:39:04 dodanie dokumentu