Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała nr 135/XVI/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok Monika Piechowska 2020-05-21 11:47:53 dodanie dokumentu
Uchwała nr 136/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2020-2027 Monika Piechowska 2020-05-21 11:46:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 135/XVII/2020 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok Monika Piechowska 2020-05-21 11:41:16 dodanie dokumentu
Apel Nr 2/2020 z dnia 15 maja 2020 roku w sprawie przeprowadzenia remontudrogi powiatowej nr 1166G Bronowo - Jabłoniec - do dr. powiat. 1167G Monika Piechowska 2020-05-21 11:39:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XVI/2020 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 24 kwietnia 2020 roku Monika Piechowska 2020-05-21 10:26:20 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.12.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec ETAP I i ETAP II. Justyna Rapita 2020-05-20 14:06:36 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.11.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka. Justyna Rapita 2020-05-20 13:25:18 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.11.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka. Justyna Rapita 2020-05-20 13:22:05 usunięcie dokumentu
PNOŚ.271.11.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka. Justyna Rapita 2020-05-20 12:09:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego o udzielenie pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia Cetyń, gm. Trzebielino, w celu nawadniania upraw i wygaszenie dotychczasowego pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych z ujęcia w m. Cetyń, a udzielonego decyzją Starosty Bytowskiego z dnia 08.09.2010 r.(do dnia 20.08.2020 r.) Justyna Rapita 2020-05-19 14:29:12 dodanie dokumentu
XVII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2020-05-18 13:20:55 dodanie dokumentu
Imienny wykazy głosowań Monika Piechowska 2020-05-18 13:16:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03. 2020 r. w sprawach zatwierdzenia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko-wiejskich: Bytów i Miastko oraz gmin wiejskich: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego" oraz Strategii Wdrożenia i Strategii Wyjścia zinegrowanego lokalnego systemu Usług Społecznych SenioRITA 2020-2023 Justyna Rapita 2020-05-18 11:20:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03. 2020 r. w sprawach zatwierdzenia "Lokalnej diagnozy zapotrzebowania na usługi społeczne dla seniorów, osób z niepełnosprawnościami i chorobami przewlekłymi oraz ich opiekunów z obszaru gmin miejsko-wiejskich: Bytów i Miastko oraz gmin wiejskich: Borzytuchom, Kołczygłowy, Lipnica, Parchowo, Studzienice, Trzebielino, Tuchomie z powiatu bytowskiego" oraz Strategii Wdrożenia i Strategii Wyjścia zinegrowanego lokalnego systemu Usług Społecznych SenioRITA 2020-2023 Justyna Rapita 2020-05-18 11:19:36 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 42_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.05. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. Justyna Rapita 2020-05-18 11:03:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.05.2020 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2020-05-18 10:59:17 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XVII sesja Monika Piechowska 2020-05-14 10:25:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 13.05.2020 r. Justyna Rapita 2020-05-14 09:42:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino-Zielin dz. Nr 3/1,3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin". Justyna Rapita 2020-05-13 14:54:50 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino-Zielin dz. Nr 3/1,3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin". Justyna Rapita 2020-05-13 14:52:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-12 10:21:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 39_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2020-05-12 10:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 38_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-12 10:10:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 38_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-12 10:10:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 37_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.04. 2020 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2019 dla Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2020-05-11 14:18:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 36_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.04. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok Justyna Rapita 2020-05-11 14:03:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-11 13:54:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-11 13:52:27 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-11 13:51:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 35_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04. 2020 r. w sprawie: zatwierdzenia rocznego sprawozdania finansowego Biblioteki Gminnej w Trzebielinie za 2019 rok Justyna Rapita 2020-05-11 13:51:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 34_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2020-05-11 13:48:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 33_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.04. 2020 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2020-05-11 13:46:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 32_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 17.04. 2020 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie studni wierconej dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2020-05-11 13:44:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w maju 2020 roku Monika Piechowska 2020-05-11 12:24:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 15.05.2020 r. Justyna Rapita 2020-05-11 12:05:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 31_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.04. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok Justyna Rapita 2020-05-11 10:37:45 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.9.2020.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. Justyna Rapita 2020-05-08 14:33:17 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.9.2020.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. Justyna Rapita 2020-05-08 14:31:34 usunięcie dokumentu
PNOŚ.271.9.2020.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. Justyna Rapita 2020-05-08 14:19:34 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży z dn. 08.05.2020 r. Justyna Rapita 2020-05-08 13:48:24 dodanie dokumentu