Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin Justyna Rapita 2020-08-06 12:17:22 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin Justyna Rapita 2020-08-06 12:16:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 30.06.2020 r. dot. nieruchomości zabudowanej w m. Myślimierz Monika Piechowska 2020-07-31 11:19:04 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu z dnia 26.06.2020 r. dot. części działki nr 61/1 obr. Poborowo Monika Piechowska 2020-07-28 11:15:48 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2020.2 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń- ETAP III" Monika Piechowska 2020-07-20 13:58:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec ETAP I i ETAP II Monika Piechowska 2020-07-16 13:24:03 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.06. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w miejscowości Zielin. Monika Piechowska 2020-07-16 13:23:33 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin Monika Piechowska 2020-07-15 14:00:07 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin Monika Piechowska 2020-07-15 13:56:40 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin Monika Piechowska 2020-07-15 13:51:35 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino" Justyna Rapita 2020-07-10 10:37:38 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-10 09:50:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-10 09:46:45 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-10 09:32:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-10 09:27:12 edycja dokumentu
Postanowienie NR 50/887/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-10 08:29:09 dodanie dokumentu
Tarnowski Jerzy Justyna Rapita 2020-07-06 10:18:56 edycja dokumentu
Tarnowski Jerzy Justyna Rapita 2020-07-06 10:18:47 usunięcie załacznika
Tarnowski Jerzy Justyna Rapita 2020-07-06 10:17:04 edycja dokumentu
Tomasz Czechowski Justyna Rapita 2020-07-06 10:15:19 edycja dokumentu
Tomasz Czechowski Justyna Rapita 2020-07-06 10:15:09 usunięcie załacznika
Tomasz Czechowski Justyna Rapita 2020-07-06 10:14:15 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.07. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Gmina Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-03 13:09:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok Justyna Rapita 2020-07-03 12:58:41 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2020-07-02 13:50:31 dodanie dokumentu
Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania Justyna Rapita 2020-07-02 11:28:41 dodanie dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-07-01 10:50:41 edycja dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-07-01 10:47:38 dodanie dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-07-01 10:46:48 usunięcie dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-07-01 10:35:23 edycja dokumentu
Arkadiusz Kukliński Justyna Rapita 2020-07-01 10:28:18 edycja dokumentu
Gałczyńska Irena Justyna Rapita 2020-07-01 10:18:41 edycja dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-06-30 13:24:08 dodanie dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-06-30 13:22:44 usunięcie dokumentu
Marta Sikora Justyna Rapita 2020-06-30 13:22:19 dodanie dokumentu
Podraża Krystyna Justyna Rapita 2020-06-30 12:58:38 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Justyna Rapita 2020-06-30 12:48:24 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2020-06-30 12:38:01 edycja dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2020-06-30 12:29:23 edycja dokumentu
Joanna Kmiecik Justyna Rapita 2020-06-30 12:04:55 edycja dokumentu