Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-26 10:43:45 edycja dokumentu
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-26 10:43:24 usunięcie załacznika
Adaptacja i doposażenie pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Monika Piechowska 2017-05-25 13:33:32 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXX sesja Monika Piechowska 2017-05-24 14:50:56 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 31.05.2017 r. Monika Piechowska 2017-05-23 14:32:48 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175-23+575 oraz w km ok. 25+770-26+350, w m. Kruszyna w km ok.41+820-42+180 oraz w m. Kwakowo w km. ok. 45+410-45+800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino-Kwakowo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" Monika Piechowska 2017-05-23 13:58:55 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175-23+575 oraz w km ok. 25+770-26+350, w m. Kruszyna w km ok.41+820-42+180 oraz w m. Kwakowo w km. ok. 45+410-45+800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino-Kwakowo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" Monika Piechowska 2017-05-23 13:48:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w maju 2017 roku Monika Piechowska 2017-05-23 13:40:31 dodanie dokumentu
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-05-19 14:26:21 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-19 11:18:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2017 z dnia 15.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydatów na stanowiska dyrektorów szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-18 11:36:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: wprowadzenie zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-18 11:09:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-18 11:02:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2017 z dnia 08.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-18 10:58:49 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-18 09:14:29 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działki nr 21/41, położonej w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-17 13:47:54 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-17 08:22:09 edycja dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg podatkowych w kwocie powyżej 500 złotych w 2016 roku Monika Piechowska 2017-05-10 13:37:34 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza IV przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-10 09:14:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-09 10:22:06 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-09 10:21:14 dodanie dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-09 10:20:41 usunięcie dokument
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-09 10:20:02 edycja dokumentu
Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-09 10:19:27 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 14:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2017 z dnia 28.04.2017 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2016 dla Gminy Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:30:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:28:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 45/2017 z dnia 19.04.2017 r. w sprawie: przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:20:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 44/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2016 rok Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 43/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:17:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 42/2017 z dnia 18.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 11:05:47 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działki nr 21/41, położonej w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. Justyna Elsenbach-Rapita 2017-05-05 09:34:11 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2017 roku Monika Piechowska 2017-05-04 09:28:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Monika Piechowska 2017-05-04 09:19:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Trzebielinie i Szkoły Podstawowej w Suchorzu. Monika Piechowska 2017-05-04 09:19:42 usunięcie załacznika
Apel Nr 1/2016 Rady Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2016 r. w sprawie: poparcia stanowiska dotyczącego budowy drogi ekspresowej S6 Monika Piechowska 2017-05-02 09:50:57 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii napowietrznej AsXSn 2x25 oraz 4 słupów wraz z oprawami, na terenie działki nr 132, położonej w m. Zielin, gm. Trzebielino Justyna Elsenbach-Rapita 2017-04-28 14:03:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr 203/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-04-27 11:55:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 198/XXVIII/2017 z dnia 29.03.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-04-27 11:53:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 204/XXIX/2017 z dnia 26.04.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 191/XXIX/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego Monika Piechowska 2017-04-27 11:50:06 dodanie dokumentu