Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Jerzy Tarnowski Monika Piechowska 2018-11-20 11:29:04 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:27:06 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:26:37 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:26:14 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:25:33 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:19:45 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:15:26 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg,wniosków i petycji Monika Piechowska 2018-11-20 11:01:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-19 13:29:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na rz. Bystrzenicy na dz. nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1 obr. Gumieniec gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-16 11:03:02 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-11-16 10:51:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 15.11.2018 r. Justyna Rapita 2018-11-15 14:13:16 dodanie dokumentu
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z dnia 15.11.2018 r. Justyna Rapita 2018-11-15 14:10:24 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Monika Piechowska 2018-11-14 11:36:45 edycja dokumentu
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2018-11-14 11:34:48 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II Monika Piechowska 2018-11-14 10:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 140/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie: wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Justyna Rapita 2018-11-09 12:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-09 12:48:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 138/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-11-09 12:40:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 137/2018 z dnia 24.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-11-09 12:19:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 311/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-11-08 14:51:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 310/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/II/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-08 14:12:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 309/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2019 roku Monika Piechowska 2018-11-08 14:10:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 307/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku Monika Piechowska 2018-11-08 14:08:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr 308/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2019 rok Monika Piechowska 2018-11-08 14:08:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 307/XLVII/2018 z dnia 7.11.2018 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku Monika Piechowska 2018-11-08 14:07:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVI/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 12 października 2018 roku Monika Piechowska 2018-11-08 08:56:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XLVII sesja Monika Piechowska 2018-11-05 08:55:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 07.11.2018 r. Monika Piechowska 2018-11-02 13:02:00 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w listopadzie 2018 roku Monika Piechowska 2018-11-02 13:00:36 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2018 roku Monika Piechowska 2018-10-31 13:02:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 136/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-25 13:19:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-10-25 13:13:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-10-25 13:11:42 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 135/2018 z dnia 19.10.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-10-25 13:11:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 134/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia brakowania dokumentacji niearchiwalnej przechowywanej w Archiwum Zakładowym Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-10-25 13:09:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 133/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie: utworzenia zasad działania punktu potwierdzającego profile zaufane elektronicznej Platformy Usług Administracji Publicznej (ePUAP) w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-25 11:43:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 132/2018 z dnia 11.10.2018 r. w sprawie: wdrożenia narzędzi zarządczych dla potrzeb zarządzania satysfakcją klienta w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-25 11:39:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 131/2018 z dnia 08.10.2018 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-10-25 11:26:58 dodanie dokumentu
Protokół wyników głosowania i wyników wyborów Wójta Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-24 09:47:27 dodanie dokumentu