Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 58/2018 z dnia 24 kwietnia 2018 roku w sprawie określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych Justyna Rapita 2018-05-09 12:17:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 12:15:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 12:12:46 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 57/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 11:53:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2018 z dnia 19 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich. Justyna Rapita 2018-05-09 11:48:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2018 z dnia 18 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-09 11:44:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2018 z dnia 17 kwietnia 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-05-09 11:25:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2018 z dnia 16 kwietnia 2018 roku w sprawie przekazania sprawozdań finansowych Gminy Trzebielino za 2017 rok Justyna Rapita 2018-05-09 11:17:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 52/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:49:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 51/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:47:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 50/2018 z dnia 12 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:45:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 49/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:44:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:43:28 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 11 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich Justyna Rapita 2018-05-09 10:43:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 48/2018 z dnia 06 .04. 2018 roku w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2017 rok Justyna Rapita 2018-05-09 10:33:28 dodanie dokumentu
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-05-08 13:26:29 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-04-30 11:50:29 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 marca 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-27 09:51:55 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-04-26 13:35:01 edycja dokumentu
Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 13:10:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 257/XL/2018 z dnia 28.03.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 13:08:49 dodanie dokumentu
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-04-26 12:48:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 264/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie podziału Gminy trzebielino na stałe obwody głosowania, ustalenia ich numerów, granic i siedzib obwodowych komisji wyborczych Monika Piechowska 2018-04-26 11:56:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 263/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego Monika Piechowska 2018-04-26 11:53:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 262/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-04-26 11:52:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 261/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-04-26 11:50:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 260/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-04-26 11:48:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 259/XLI/2018 z dnia 25.04.2018 r. w sprawie przystąpienia do programu pn. "Czyste powietrze Pomorza" - edycja 2018 wdrożonego przez Wojewódzki Fundusz Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej w Gdańsku Monika Piechowska 2018-04-26 11:46:41 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 marca 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-26 08:41:21 dodanie dokumentu
Działki 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-25 13:27:31 dodanie dokumentu
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-04-20 14:08:20 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLI sesja Monika Piechowska 2018-04-20 11:24:18 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2018-04-20 07:50:11 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w kwietniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-04-19 07:58:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 25.04.2018 r. Monika Piechowska 2018-04-19 07:58:06 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-04-12 10:26:00 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. Justyna Rapita 2018-04-10 12:19:57 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-04-10 11:53:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 47/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:31:14 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 46/2018 z dnia 30 marca 2018 roku w sprawie upoważnienia Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów. Justyna Rapita 2018-04-06 13:29:07 dodanie dokumentu