Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół z wyborów do Rady Gminy w gminie do 20 tys. mieszkańców Monika Piechowska 2018-10-24 09:44:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLVI sesja Monika Piechowska 2018-10-19 11:00:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 306/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 Monika Piechowska 2018-10-19 10:24:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 305/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-10-19 10:22:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 304/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na umorzenie części pożyczki udzielonej Stowarzyszeniu "Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie" Monika Piechowska 2018-10-19 10:20:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 303/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 6/II/2010 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-19 10:18:31 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok Monika Piechowska 2018-10-19 10:16:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 302/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok" Monika Piechowska 2018-10-19 10:14:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 301/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Monika Piechowska 2018-10-19 10:12:42 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 299/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-10-19 10:11:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 300/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Monika Piechowska 2018-10-19 10:11:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 299/XLVI/2018 z dnia 12.10.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 245/XXXIX/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia-schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-10-19 10:02:30 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLV/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 26 września 2018 roku Monika Piechowska 2018-10-18 09:56:32 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-17 12:27:49 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 2 w Suchorzu Justyna Rapita 2018-10-16 09:48:17 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 1 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-10-16 09:46:31 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Monika Piechowska 2018-10-16 09:40:24 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 13:13:06 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 13:12:32 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 13:11:50 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorz Monika Piechowska 2018-10-11 13:09:57 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-11 13:09:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Wieprza i rzeki Bożanka Monika Piechowska 2018-10-11 10:07:10 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:35:17 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorz Monika Piechowska 2018-10-11 09:34:25 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:33:27 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:32:11 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:30:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-11 09:29:13 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:27:23 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:27:10 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:26:58 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:26:42 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:23:48 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:21:17 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:20:00 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:17:27 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:34:51 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Monika Piechowska 2018-10-10 14:34:24 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:33:05 usunięcie dokument