Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 266/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 265/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:51:44 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:13:38 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:12:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 10:05:00 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:06:17 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna USC Justyna Rapita 2018-06-21 11:05:38 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:03:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 25 kwietnia 2018 roku Monika Piechowska 2018-06-21 08:49:11 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2018-06-20 11:31:20 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:17:57 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:16:37 usunięcie dokument
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:16:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-15 12:22:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Bublewicz 2018-06-15 11:09:28 edycja dokumentu
Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców Justyna Rapita 2018-06-15 09:11:25 dodanie dokumentu
Protokół kompleksowej kontroli Gminy Trzebielino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Justyna Rapita 2018-06-15 08:55:51 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Justyna Rapita 2018-06-14 14:37:40 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2018-06-14 14:34:45 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2018-06-14 14:33:54 edycja dokumentu
Gałczyńska Irena Justyna Rapita 2018-06-14 14:27:06 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Justyna Rapita 2018-06-14 14:22:59 edycja dokumentu
Mariola Skwierawska Justyna Rapita 2018-06-14 14:14:35 edycja dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2018-06-14 14:11:06 dodanie dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2018-06-14 14:07:44 usunięcie dokument
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2018-06-14 14:06:56 dodanie dokumentu
Joanna Kmiecik Justyna Rapita 2018-06-14 14:03:19 edycja dokumentu
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2018-06-14 13:58:19 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 20.06.2018 r. Monika Piechowska 2018-06-14 09:33:38 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w czerwcu 2018 roku Monika Piechowska 2018-06-14 09:28:57 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-13 13:57:23 dodanie dokumentu
Protokół kontroli archiwum Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-13 13:54:03 dodanie dokumentu
Zacholski Tomasz Monika Piechowska 2018-06-13 13:49:16 edycja dokumentu
Wiśniewski Marek Monika Piechowska 2018-06-13 13:49:00 edycja dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2018-06-13 13:48:43 edycja dokumentu
Szczęsna Iwona Monika Piechowska 2018-06-13 13:48:25 edycja dokumentu
Szarpak Władysław Monika Piechowska 2018-06-13 13:48:03 edycja dokumentu
Stelmasik Monika Monika Piechowska 2018-06-13 13:47:38 edycja dokumentu
Reclaw Józefa Monika Piechowska 2018-06-13 13:47:20 edycja dokumentu
Piechowski Bogdan Monika Piechowska 2018-06-13 13:46:56 edycja dokumentu