Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Głosowanie nad uchwałą nr 44/IV/2019 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2019 rok Monika Piechowska 2019-01-31 12:47:04 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 43/IV/2019 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014 - 2020 Monika Piechowska 2019-01-31 12:46:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 42/IV/2019 w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 12:29:36 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 41/IV/2019 w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości tej opłaty Monika Piechowska 2019-01-31 12:28:27 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 40/IV/2019 w sprawie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości, na których nie zamieszkują mieszkańcy, a powstają odpady komunalne Monika Piechowska 2019-01-31 12:26:27 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 39/IV/2019 o zmianie uchwały w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Monika Piechowska 2019-01-31 12:24:16 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 38/IV/2019 zmieniająca uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2019-01-31 12:22:28 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr III/2018 z dnia 19 grudnia 2018 r. Monika Piechowska 2019-01-31 12:20:40 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad IV sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-31 12:18:55 dodanie dokumentu
Protokół Nr III/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 19 grudnia 2018 roku Monika Piechowska 2019-01-31 11:21:32 dodanie dokumentu
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Monika Piechowska 2019-01-31 09:29:27 edycja dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Monika Piechowska 2019-01-31 09:28:14 edycja dokumentu
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO Monika Piechowska 2019-01-31 09:25:49 edycja dokumentu
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I OPŁATY PROLONGACYJNEJ Monika Piechowska 2019-01-31 09:23:33 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Monika Piechowska 2019-01-31 09:22:10 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH Monika Piechowska 2019-01-31 09:21:22 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI  OD OSÓB PRAWNYCH Monika Piechowska 2019-01-31 09:20:42 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH Monika Piechowska 2019-01-31 09:19:20 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Monika Piechowska 2019-01-31 09:18:27 edycja dokumentu
ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTÓW Monika Piechowska 2019-01-31 09:16:28 edycja dokumentu
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM Monika Piechowska 2019-01-31 09:15:40 edycja dokumentu
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Monika Piechowska 2019-01-31 09:08:42 edycja dokumentu
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Monika Piechowska 2019-01-31 09:08:29 usunięcie załacznika
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr PNOŚ.6730.35.2016 z dn. 29.12.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działek nr 28, 122/2, 21/14, 21/1, 21/53, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/13, 21/18, 21/51, 21/3, 134, 5/4, 30/3, 30/2, 31/2, 6/2, 6/1, 34/2, 34/1, 35/4, 35/1, 124/7, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 110/3, 12/8, 12/9, 133, 12/10, 12/11, 50, 11/1, 11/2, 119/1, 18/2, 14, 15, 20/24, 20/3, 20/23, 20/8, 20/6, 17, 249, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 37/1, 38/1, 12/13, 12/15, 111/1, 111/2, 111/3, 20/1, 20/2, 73/3, 74/1, 74/2, 120/3, 21 położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-28 13:02:08 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elekrtroenergetycznej 0,4kV, na terenie działki nr 36/1, położonej w m. Zielin, w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2019-01-25 12:06:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał IV sesja Monika Piechowska 2019-01-24 12:26:24 dodanie dokumentu
Dzierżawa dz.21/42 obr. Zielin Justyna Rapita 2019-01-24 12:01:20 dodanie dokumentu
Dzierżawa dz.61/1 obr. Poborowo Justyna Rapita 2019-01-24 12:00:37 dodanie dokumentu
Dzierżawa dz. 178/2 obr. Gumieniec Justyna Rapita 2019-01-24 11:59:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w styczniu 2019 roku Monika Piechowska 2019-01-24 11:12:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 30.01.2019 r. Monika Piechowska 2019-01-24 11:09:10 dodanie dokumentu
Przetarg nieograniczony na sprzedaż:dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-22 08:40:33 edycja dokumentu
Wynik przetargu ustnego ograniczonego Justyna Rapita 2019-01-22 08:37:13 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2019-01-18 09:05:46 edycja dokumentu
Przetarg nieograniczony na sprzedaż:dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2019-01-15 11:22:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 153/2018 z dnia 5 grudnia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:18:47 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 5/2019 z dnia 10.01.2019 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:15:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2019 z dnia 08.01.2019 r. w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 13:11:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2019 z dnia 07.01.2019 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej< rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2019-01-10 12:52:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2019 z dnia 02.01.2019 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2019 rok Justyna Rapita 2019-01-10 12:46:45 dodanie dokumentu