Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Głosowanie nad liczebnością komisji budżetowej, oświatowej oraz rolnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:39:55 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą Nr 2/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:38:35 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:37:11 edycja dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:37:04 edycja dokumentu
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad sesji Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:51 edycja dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:40 edycja dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:12 dodanie dokumentu
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad sesji Monika Piechowska 2018-11-20 13:35:08 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:34:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:32:33 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 13:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-11-20 13:28:13 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-20 13:07:12 usunięcie dokument
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-20 13:06:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Justyna Rapita 2018-11-20 13:02:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019-2027 Justyna Rapita 2018-11-20 12:35:52 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:40:32 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:40:06 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:39:03 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:37:33 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:36:49 dodanie dokumentu
Andrzej Labuda Monika Piechowska 2018-11-20 11:30:04 dodanie dokumentu
Jerzy Tarnowski Monika Piechowska 2018-11-20 11:29:04 dodanie dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:27:06 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:26:37 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:26:14 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:25:33 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:19:45 edycja dokumentu
Skład Rady Gminy Trzebielino VIII kadencji (2018-2023) Monika Piechowska 2018-11-20 11:15:26 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg,wniosków i petycji Monika Piechowska 2018-11-20 11:01:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o III przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-19 13:29:29 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na rz. Bystrzenicy na dz. nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1 obr. Gumieniec gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-16 11:03:02 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Justyna Rapita 2018-11-16 10:51:49 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 15.11.2018 r. Justyna Rapita 2018-11-15 14:13:16 dodanie dokumentu
Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy z dnia 15.11.2018 r. Justyna Rapita 2018-11-15 14:10:24 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Monika Piechowska 2018-11-14 11:36:45 edycja dokumentu
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2018-11-14 11:34:48 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 9 listopada 2018 r. w sprawie zwołania pierwszych sesji nowo wybranych rad gmin, rad powiatów objętych terytorialną właściwością Komisarza Wyborczego w Słupsku II Monika Piechowska 2018-11-14 10:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 140/2018 z dnia 08.11.2018 r. w sprawie: wdrożenia rozwiązań dla potrzeb dostępu do usług administracyjnych oraz informacji o lokalach użytkowych i nieruchomościach Justyna Rapita 2018-11-09 12:51:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 139/2018 z dnia 31.10.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-09 12:48:41 dodanie dokumentu