Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Piechowski Bogdan Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:14 usunięcie dokument
Melchert Mirosława Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:12 usunięcie dokument
Łukasiewicz Marcin Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:09 usunięcie dokument
Lipka Władysława Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:07 usunięcie dokument
Kula Krzysztof Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:03 usunięcie dokument
Kozieł Ewa Paulina Omelańska 2015-01-30 12:35:00 usunięcie dokument
Labuda Andrzej Paulina Omelańska 2015-01-30 12:34:55 usunięcie dokument
Grzybowski Andrzej Paulina Omelańska 2015-01-30 12:34:43 usunięcie dokument
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 02.02.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-30 07:30:40 dodanie dokumentu
Protokół Nr III/2014 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 30 grudnia 2014 roku Paulina Omelańska 2015-01-30 07:29:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2015 z dnia 27 stycznia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-01-30 07:24:07 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-28 09:18:26 edycja dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadań z zakresu sportu kwalifikowanego w 2015 roku Paulina Omelańska 2015-01-28 09:16:54 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 27.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-27 09:44:46 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na stanowisko asystenta rodziny z dnia 27.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-27 09:44:28 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - IV sesja Paulina Omelańska 2015-01-22 14:37:41 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-21 12:37:59 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Paulina Omelańska 2015-01-21 10:59:47 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w styczniu 2015 roku Paulina Omelańska 2015-01-21 07:33:14 dodanie dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Paulina Omelańska 2015-01-20 15:09:50 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Paulina Omelańska 2015-01-20 15:08:35 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-20 07:44:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 125/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania zwiększenia wartości środka trwałego na rzecz Biblioteki Gminnej w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-01-16 11:41:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 124/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie przekazania środka trwałego na rzecz Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Paulina Omelańska 2015-01-16 11:40:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 123/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. Paulina Omelańska 2015-01-16 11:38:58 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie z dnia 16.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-16 11:12:31 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie z dnia 16.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-16 11:11:27 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie z dnia 16.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-16 11:10:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Urzędzie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-01-16 11:08:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2015 z dnia 16 stycznia 2015 r. w sprawie przeprowadzenia naboru na wolne stanowisko urzędnicze w Zakładzie Usług Komunalnych w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-01-16 11:07:00 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-14 14:46:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Mariusz Bublewicz 2015-01-12 15:50:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-01-12 14:37:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 122/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-01-12 14:33:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 121/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31 grudnia 2014 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2014 r. Paulina Omelańska 2015-01-12 14:32:04 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2015-01-12 14:11:53 dodanie dokumentu
Kadencja 2014-2018 Paulina Omelańska 2015-01-12 13:58:31 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko pracownika socjalnego z dnia 09.01.2015 r. Paulina Omelańska 2015-01-09 14:43:21 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia jednorazowego na sprzedaż napojów alkoholowych Paulina Omelańska 2015-01-07 19:14:28 edycja dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXIX/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych Paulina Omelańska 2015-01-07 19:11:23 edycja dokumentu