Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 118/2018 z dnia 6 września 2018 roku w sprawie powierzenia Dyrektorowi Szkoły Podstawowej w Suchorzu realizacji projektu powszechnej nauki pływania "Umiem pływać" Justyna Rapita 2018-09-19 13:17:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 117/2018 z dnia 5 września 2018 roku w sprawie trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2019 i lata następne Justyna Rapita 2018-09-19 13:01:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 116/2018 z dnia 4 września 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-09-19 12:52:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 115/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Trzebielino dowozu do placówek oświatowych Justyna Rapita 2018-09-19 12:47:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2018 z dnia 31 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-09-19 12:44:30 dodanie dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie składu, siedziby, trybu i czasu pracy Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie Justyna Rapita 2018-09-18 12:02:47 dodanie dokumentu
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 12 września 2018 roku Justyna Rapita 2018-09-18 11:58:33 usunięcie dokument
Komunikat Powiatowej Komisji Wyborczej w Bytowie z dnia 12 września 2018 roku Justyna Rapita 2018-09-18 11:58:02 dodanie dokumentu
Informacja o terminie zgłaszania kandydatów na członków obwodowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2018-09-18 11:47:54 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej o przyjmowaniu dodatkowych zgłoszeń list kandydatów na radnych do Rady Gminy Trzebielino i kandydatów na Wójta Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-09-18 11:45:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 18 września 2018 r. Justyna Rapita 2018-09-18 11:42:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 12 września 2018 roku w sprawie powołania pełnomocnika ds. obsługi informatycznej Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-09-18 11:40:03 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. Monika Piechowska 2018-09-18 11:38:05 edycja dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Wieprza i rzeki Bożanka Monika Piechowska 2018-09-18 10:10:36 dodanie dokumentu
Informacja Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie o składzie, siedzibie i pełnionych dyżurach Justyna Rapita 2018-09-14 12:44:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Zastępcy Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-09-14 12:42:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1 Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 12 września 2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie, powołanej do przeprowadzenia wyborów organów jednostek samorządu terytorialnego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-09-14 12:34:39 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2018-09-12 13:02:57 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 110,111,121,127/2,129,153/5,153/4,173/2,174/7,177, położonych w m. Cetyń, w obrębie Cetyń, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-09-11 14:12:50 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 10 września 2018 r. w sprawie powołania Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-09-11 08:12:57 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-09-10 15:04:57 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-09-10 13:27:33 edycja dokumentu
PNOŚ.271.30.2018.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Mariusz Bublewicz 2018-09-05 11:25:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 290/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-08-30 13:52:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 289/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-08-30 13:50:11 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 288/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 273/XLII/2018 w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pozyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowanych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-08-30 13:48:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 285/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Monika Piechowska 2018-08-30 13:45:40 edycja dokumentu
Uchwała Nr 287/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia "Planu gospodarki niskoemisyjnej dla Gminy Trzebielino" Monika Piechowska 2018-08-30 13:44:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 286/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie przyjęcia dokumentu pt. "Projekt założeń do planu zaopatrzenia w ciepło, energię elektryczną i paliwa gazowe dla Gminy Trzebielino na lata 2017-2032" Monika Piechowska 2018-08-30 13:42:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 285/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Monika Piechowska 2018-08-30 13:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 284/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXII/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Monika Piechowska 2018-08-30 13:36:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 12 lipca 2018 roku Monika Piechowska 2018-08-30 08:39:38 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-30 08:23:35 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-28 14:33:11 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-28 14:32:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. Justyna Rapita 2018-08-27 16:18:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-08-27 16:17:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie w wyborach do Rady Gminy Trzebielino zarządzonych na 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-08-27 16:14:00 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Justyna Rapita 2018-08-27 16:10:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 256/XL/2018 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Justyna Rapita 2018-08-27 16:07:32 dodanie dokumentu