Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2017-12-21 13:20:53 dodanie dokumentu
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-21 13:10:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Justyna Rapita 2017-12-21 13:08:52 usunięcie dokument
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Justyna Rapita 2017-12-21 13:03:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m-ści Poborowo, na terenie działki nr 19/1, 19/2 i 20, położonych w miejscowości Poborowo, w obrębie geodezyjnym Poborowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-21 12:38:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.12.2017 r. Monika Piechowska 2017-12-21 12:22:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w grudniu 2017 roku Monika Piechowska 2017-12-21 12:21:50 dodanie dokumentu
Rejestr Jednostek Pomocniczych Justyna Rapita 2017-12-20 09:30:54 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2017-12-18 15:03:43 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2017-12-18 15:02:33 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 125/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" Justyna Rapita 2017-12-15 09:12:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-12-15 09:04:28 edycja dokumentu
Stawki podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2017-12-15 08:43:25 dodanie dokumentu
Stawki podatku od nieruchomości Monika Piechowska 2017-12-15 08:42:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 124/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-12-14 14:43:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 123/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji rocznej składników majątkowych na dzień 29 grudnia 2017 roku Justyna Rapita 2017-12-14 14:35:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 122/2017 z dnia 11.12.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia V przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo. Justyna Rapita 2017-12-14 14:20:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 121/2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia norm zużycia paliw płynnych dla narzędzi hydraulicznych użytkowanych przez jednostkę Ochotniczej Straży Pożarnej w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-12-14 14:06:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 120/2017 z dnia 08.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej oraz Szkole Podstawowej w Suchorzu. Justyna Rapita 2017-12-14 14:01:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 119/2017 z dnia 01.12.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-12-14 09:57:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 118/2017 z dnia 30.11.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-12-14 09:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 117/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-12-14 09:42:07 dodanie dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Monika Piechowska 2017-12-06 14:03:51 edycja dokumentu
Dostawa sprzętu komputerowego na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Monika Piechowska 2017-12-06 14:03:40 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m-ści Poborowo, na terenie działki nr 19/1, 19/2 i 20, położonych w miejscowości Poborowo, w obrębie geodezyjnym Poborowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-04 13:17:13 edycja dokumentu
Uchwała Nr 244/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniajaca uchwałę nr 81/XIV/2015 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracja podatkowych (zmienioną uchwałą nr 95/XV/2015) Monika Piechowska 2017-12-01 10:00:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 243/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2017-12-01 09:53:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 242/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:51:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 242/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:50:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 241/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2017-12-01 09:48:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:39:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:37:45 usunięcie dokument
Uchwała Nr 240/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 232/XXXV/2017 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Monika Piechowska 2017-12-01 09:36:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. zmieniająca Uchwałę nr 230/XXXIV/2017 w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku Monika Piechowska 2017-12-01 09:30:44 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 238/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na zbycie nieruchomości gruntowej mienia komunalnego Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-01 09:15:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 237/XXXVI/2017 z dnia 29.11.2017 r. w sprawie nadania statutu Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Monika Piechowska 2017-12-01 09:07:18 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2017-11-30 13:54:30 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXV/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 8 listopada 2017 roku Monika Piechowska 2017-11-30 09:34:12 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2017-11-28 11:59:54 edycja dokumentu