Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogińska Danuta Monika Piechowska 2019-01-03 08:34:08 dodanie dokumentu
Piechowski Bogdan Monika Piechowska 2019-01-03 08:33:53 dodanie dokumentu
Reclaw Józefa Monika Piechowska 2019-01-03 08:33:42 dodanie dokumentu
Szarek Mariusz Monika Piechowska 2019-01-03 08:33:19 dodanie dokumentu
Szarpak Władysław Monika Piechowska 2019-01-03 08:33:04 dodanie dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2019-01-03 08:32:50 dodanie dokumentu
Wiśniewski Marek Monika Piechowska 2019-01-03 08:32:16 dodanie dokumentu
Wojtyniak Joanna Monika Piechowska 2019-01-03 08:31:59 dodanie dokumentu
Zacholski Tomasz Monika Piechowska 2019-01-03 08:31:37 dodanie dokumentu
Zasada Mariusz Monika Piechowska 2019-01-03 08:30:55 dodanie dokumentu
Jażdżewski Piotr Monika Piechowska 2019-01-03 08:30:24 usunięcie dokument
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2019-01-03 08:30:11 usunięcie dokument
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2019-01-03 08:29:53 dodanie dokumentu
Jażdżewski Piotr Monika Piechowska 2019-01-03 08:29:41 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2019-01-02 10:40:55 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2019-01-02 10:39:40 edycja dokumentu
III sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-31 13:31:26 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-12-31 12:08:28 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-12-31 10:38:38 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-12-31 10:35:34 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-12-31 09:59:51 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Monika Piechowska 2018-12-31 09:42:17 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 163/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: ustalenia czasu pracy w dniu 31 grudnia 2018 roku w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-12-28 12:20:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 162/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia inwentaryzacji sprzętu w magazynie OC w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-12-28 12:18:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 161/2018 z dnia 21.12.2018 r. w sprawie: przeprowadzenia kontroli problemowej wykonywania zadań obronnych w Szkole Podstawowej w Starkowie Justyna Rapita 2018-12-28 12:16:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 160/2018 z dnia 20.12.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-12-28 12:13:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 11:00:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:58:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:57:48 dodanie dokumentu
Wieloletni Program osłonowy Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:56:29 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:55:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:47:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 36/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2018-12-21 10:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-12-21 10:44:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:43:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 33/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 32/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:40:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 30/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:34:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 29/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:33:20 dodanie dokumentu