Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:53:13 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:52:00 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:50:26 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:50:23 usunięcie dokument
2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:49:13 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2016 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:47:25 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:46:38 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:45:49 usunięcie dokument
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2015 rok Justyna Rapita 2017-08-28 15:45:13 dodanie dokumentu
Kontrola zarządcza Justyna Rapita 2017-08-28 15:22:50 usunięcie dokument
Kontrole wewnętrzne Justyna Rapita 2017-08-28 15:21:45 usunięcie dokument
Kontrola zarządcza Justyna Rapita 2017-08-28 15:21:39 usunięcie dokument
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:39:06 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:38:48 edycja dokumentu
Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Starkowie, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 14:37:50 edycja dokumentu
Petycje- informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:30:05 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:26:54 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:25:41 usunięcie dokument
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:24:39 usunięcie dokument
Informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:24:34 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji kultury Prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:23:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 224/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-08-28 13:16:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 216/XXXII/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Monika Piechowska 2017-08-28 13:14:54 dodanie dokumentu
Informacje ogólne Justyna Rapita 2017-08-28 13:13:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 214/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-08-28 13:08:28 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji Kultury Justyna Rapita 2017-08-28 13:06:58 usunięcie dokument
Jawny rejestr zbiorów danych osobowych - informacja Justyna Rapita 2017-08-28 13:02:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 224/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-08-28 13:01:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie: powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 13:01:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2017-08-28 13:00:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 222/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 158/XXIV/2016 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" Monika Piechowska 2017-08-28 12:59:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 221/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właścicieli nieruchomości Monika Piechowska 2017-08-28 12:56:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 220/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Województwa Pomorskiego Monika Piechowska 2017-08-28 12:54:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2017 z dnia 10.02.2017 r. w sprawie: wprowadzenia Polityki Bezpieczeństwa Danych Osobowych oraz Instrukcji Zarządzania Systemami informatycznymi służącymi do przetwarzania danych osobowych w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-28 12:53:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 219/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 65/XIII/2015 w sprawie określenia przystanków komunikacyjnych oraz warunków i zasad korzystania z przystanków komunikacyjnych na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-08-28 12:52:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 217/XXXII/2017 z dnia 06.07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2017-08-28 12:49:21 edycja dokumentu
Uchwała Nr 218/XXXIII/2017 z dnia 23.08.2017 r. w sprawie współdziałania Gminy Trzebielino z Powiatem Bytowskim w zakresie publicznego transportu zbiorowego Monika Piechowska 2017-08-28 12:49:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXI/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 21 czerwca 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-28 12:45:06 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXII/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 6 lipca 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-28 12:44:40 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXII/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 6 lipca 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-28 12:40:28 dodanie dokumentu