Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Gminy Trzebielino z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-08 08:08:56 edycja dokumentu
Uchwała Nr 2/I/2014 Rady Gminy Trzebielino z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-08 08:08:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/I/2014 Rady Gminy Trzebielino z dnia 01.12.2014 r. w sprawie: wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-08 08:07:35 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 49/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-08 08:02:42 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 01.12.2014 r. Paulina Omelańska 2014-12-08 08:02:07 dodanie dokumentu
Postanowienie Nr 49/14 Komisarza Wyborczego w Słupsku z dnia 25 listopada 2014 r. w sprawie zwołania pierwszej sesji nowo wybranej Rady Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-08 08:00:03 dodanie dokumentu
Strategie i programy Paulina Omelańska 2014-12-07 21:04:44 usunięcie dokument
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok Paulina Omelańska 2014-12-07 21:04:24 dodanie dokumentu
Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020 Paulina Omelańska 2014-12-07 21:02:02 dodanie dokumentu
Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:55:24 dodanie dokumentu
Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebielino 2008-2016 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:49:57 dodanie dokumentu
Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2008-2032 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:48:08 dodanie dokumentu
Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2011-2015 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:46:27 dodanie dokumentu
Programu rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży w gminie Trzebielino na lata 2008-2014 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:43:54 dodanie dokumentu
Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzebielino na lata 2007 - 2015 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:42:58 dodanie dokumentu
Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebielino na lata 2007 - 2013 Paulina Omelańska 2014-12-07 20:41:40 dodanie dokumentu
Informacje nieudostępnione w BIP Paulina Omelańska 2014-12-07 18:33:33 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 18:20:07 usunięcie dokument
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:56:31 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:54:23 dodanie dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:53:07 usunięcie dokument
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:52:20 edycja dokumentu
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:51:49 usunięcie załacznika
Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 17:50:35 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Paulina Omelańska 2014-12-07 17:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 247/XL/2014 z dnia 05.11.2014 r. w sprawie obniżenia ceny skupu żyta stanowiącej podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku Paulina Omelańska 2014-12-07 17:28:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 241/XXXIX/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2015 rok Paulina Omelańska 2014-12-07 17:25:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXIX/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie określenia wzorów formularzy stosowanych w podatkach lokalnych Paulina Omelańska 2014-12-07 17:22:04 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXIX/2014 z dnia 01.10.2014 r. w sprawie: ustalenia stawek podatków i opłat lokalnych w 2015 roku Paulina Omelańska 2014-12-07 17:12:25 dodanie dokumentu
Statut Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2014-12-07 16:58:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:56:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:53:35 dodanie dokumentu
Załącznik do Regulaminu - schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:50:47 usunięcie dokument
Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2012 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:50:39 usunięcie dokument
Załącznik do Regulaminu - schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:49:38 dodanie dokumentu
Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2012 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:48:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 lutego 2012 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:46:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 lutego 2012 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:45:38 usunięcie dokument
Załącznik do Regulaminu - schemat organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:42:44 dodanie dokumentu
Załącznik do Zarządzenia Nr 19/2012 - Regulamin Organizacyjny Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2014-12-07 16:38:12 dodanie dokumentu