Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Ogłoszenie o III przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-17 12:27:49 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 2 w Suchorzu Justyna Rapita 2018-10-16 09:48:17 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w Obwodzie nr 1 w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-10-16 09:46:31 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Monika Piechowska 2018-10-16 09:40:24 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 13:13:06 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 13:12:32 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 13:11:50 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorz Monika Piechowska 2018-10-11 13:09:57 edycja dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 11 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 2 w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-11 13:09:15 dodanie dokumentu
Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Wieprza i rzeki Bożanka Monika Piechowska 2018-10-11 10:07:10 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:35:17 edycja dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorz Monika Piechowska 2018-10-11 09:34:25 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:33:27 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Ustalenia Wyników Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:32:11 dodanie dokumentu
Informacja Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:30:45 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 10 października 2018 r. w sprawie uzupełnienia składu Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-11 09:29:13 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:27:23 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:27:10 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:26:58 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:26:42 usunięcie dokument
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:23:48 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 1 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-10-11 09:21:17 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:20:00 dodanie dokumentu
Informacja obwodowej komisji wyborczej ds. ustalenia wyników głosowania w obwodzie nr 2 w Suchorzu Monika Piechowska 2018-10-11 09:17:27 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:34:51 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania Monika Piechowska 2018-10-10 14:34:24 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:33:05 usunięcie dokument
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:31:44 edycja dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:31:12 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Monika Piechowska 2018-10-10 14:30:09 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-09 08:25:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Justyna Rapita 2018-10-08 13:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Justyna Rapita 2018-10-08 13:48:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w październiku 2018 roku Monika Piechowska 2018-10-08 10:03:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 12.10.2018 r. Monika Piechowska 2018-10-08 10:02:04 dodanie dokumentu
Wyciąg z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzony na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-05 11:30:39 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-10-05 09:49:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji wyborczej w Bytowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-05 08:11:01 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-10-05 08:07:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2018 roku Justyna Rapita 2018-10-03 10:46:20 dodanie dokumentu