Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 81/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-22 12:34:27 dodanie dokumentu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r. Monika Piechowska 2018-06-22 11:51:25 dodanie dokumentu
Program dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" Monika Piechowska 2018-06-22 11:42:06 dodanie dokumentu
Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:40:46 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 275/XLI/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:36:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 276/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 Monika Piechowska 2018-06-22 11:27:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 275/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:17:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 274/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 11:15:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 273/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na zaciągnięcie pożyczki w Banku Gospodarstwa Krajowego na wyprzedzające finansowanie działań finansowych ze środków pochodzących z budżetu Unii Europejskiej w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:13:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 272/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 11:09:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 271/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 11:08:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 270/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 Monika Piechowska 2018-06-22 11:06:18 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 269/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie przystąpienia do realizacji projektu w ramach programu ERASMUS+ Akcja 1. Mobilność kadry edukacji szkolnej pn. "Języki obce w ruchu". Monika Piechowska 2018-06-22 11:04:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 268/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-06-22 10:55:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 267/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzanie ścieków Monika Piechowska 2018-06-22 10:54:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 266/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:53:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 265/XLII/2018 z dnia 20.06.2018 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2017 rok Monika Piechowska 2018-06-22 10:51:44 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:13:38 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-22 10:12:09 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-22 10:05:00 edycja dokumentu
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:06:17 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna USC Justyna Rapita 2018-06-21 11:05:38 usunięcie dokument
Klauzula informacyjna Justyna Rapita 2018-06-21 11:03:22 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLI/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 25 kwietnia 2018 roku Monika Piechowska 2018-06-21 08:49:11 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2018-06-20 11:31:20 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:17:57 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:16:37 usunięcie dokument
Projekty uchwał - XLII sesja Monika Piechowska 2018-06-19 12:16:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-15 12:22:24 edycja dokumentu
Wójt Gminy Mariusz Bublewicz 2018-06-15 11:09:28 edycja dokumentu
Protokół z kontroli prowadzenia rejestru wyborców Justyna Rapita 2018-06-15 09:11:25 dodanie dokumentu
Protokół kompleksowej kontroli Gminy Trzebielino przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Justyna Rapita 2018-06-15 08:55:51 dodanie dokumentu
Oświadczenia majątkowe Justyna Rapita 2018-06-14 14:37:40 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2018-06-14 14:34:45 edycja dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2018-06-14 14:33:54 edycja dokumentu
Gałczyńska Irena Justyna Rapita 2018-06-14 14:27:06 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Justyna Rapita 2018-06-14 14:22:59 edycja dokumentu
Mariola Skwierawska Justyna Rapita 2018-06-14 14:14:35 edycja dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2018-06-14 14:11:06 dodanie dokumentu
Beata Kiedrowska Justyna Rapita 2018-06-14 14:07:44 usunięcie dokument