Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 285/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych w Gminie Trzebielino oraz zasad usytuowania na terenie gminy miejsc sprzedaży i podawania napojów alkoholowych Monika Piechowska 2018-08-30 13:38:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 284/XLIV/2018 z dnia 29.08.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 139/XXII/2016 w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Monika Piechowska 2018-08-30 13:36:09 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 12 lipca 2018 roku Monika Piechowska 2018-08-30 08:39:38 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-30 08:23:35 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-28 14:33:11 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-28 14:32:51 edycja dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. Justyna Rapita 2018-08-27 16:18:46 edycja dokumentu
Obwieszczenie Marszałka Województwa Pomorskiego z dnia 21 sierpnia 2018 r. w sprawie okręgów wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym oraz wyznaczonej siedzibie Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego w wyborach zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-08-27 16:17:19 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24 sierpnia 2018 r. w sprawie informacji o okręgach wyborczych, ich granicach i numerach, liczbie radnych wybieranych w okręgach wyborczych oraz siedzibie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie w wyborach do Rady Gminy Trzebielino zarządzonych na 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-08-27 16:14:00 dodanie dokumentu
Rozporządzenie Prezesa Rady Ministrów z dnia 13 sierpnia 2018 r. w sprawie zarządzenia wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m. st. Warszawy oraz wyborów wójtów, burmistrzów i prezydentów miast Justyna Rapita 2018-08-27 16:10:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 256/XL/2018 Rady Gminy Trzebielino z dnia 28 marca 2018 r. w sprawie podziału gminy na stałe okręgi wyborcze, oraz ustalenia ich granic, numerów i liczby radnych wybieranych w każdym okręgu wyborczym Justyna Rapita 2018-08-27 16:07:32 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 21 lutego 2018 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2018-2023. Justyna Rapita 2018-08-27 16:03:15 dodanie dokumentu
2018 Justyna Rapita 2018-08-27 15:59:35 usunięcie dokument
2018 Justyna Rapita 2018-08-27 14:56:50 edycja dokumentu
2018 Justyna Rapita 2018-08-27 13:45:28 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XLIV sesja Monika Piechowska 2018-08-24 13:23:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2018 z dnia 23 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-08-23 14:37:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2018 z dnia 20 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec Justyna Rapita 2018-08-23 14:33:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2018 z dnia 17 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2018 rok Justyna Rapita 2018-08-23 14:11:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2018 z dnia 10 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-08-23 14:01:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 109/2018 z dnia 8 sierpnia 2018 roku w sprawie powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Rapita 2018-08-23 13:58:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 108/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie zmieniające zarządzenie nr 89/ 2018 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powierzenia Zakładowi Usług Komunalnych w Trzebielinie realizacji inwestycji pn. "Budowa wodociągu rozdzielczego z przyłączami w miejscowości Dolno-Glewnik" Justyna Rapita 2018-08-23 13:56:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w sierpniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-08-22 08:58:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 29.08.2018 r. Monika Piechowska 2018-08-22 08:56:43 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. Monika Piechowska 2018-08-20 14:06:30 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2012.2 - Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino". Monika Piechowska 2018-08-13 13:21:54 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Monika Piechowska 2018-08-10 09:30:09 edycja dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Monika Piechowska 2018-08-10 09:29:45 usunięcie załacznika
Zarządzenie nr 107/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-08-09 14:57:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2018 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Monika Piechowska 2018-08-09 14:56:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 105/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie przeprowadzenia kontroli podatkowej w zakresie podatku od nieruchomości na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-08-09 14:53:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2018 z dnia 1 sierpnia 2018 roku w sprawie skrócenia czasu pracy na okres upałów Monika Piechowska 2018-08-09 14:51:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 103/2018 z dnia 31 lipca 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-08-09 14:49:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 102/2018 z dnia 25 lipca 2018 roku w sprawie powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2018" Monika Piechowska 2018-08-09 14:48:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2018 z dnia 9 lipca 2018 roku w sprawie upoważnienia Zastępcy Wójta Gminy Trzebielino do składania oświadczeń woli w sprawach majątkowych gminy Monika Piechowska 2018-08-09 14:46:47 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.26.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-08-08 10:21:13 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-08-08 09:17:50 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2018-08-06 15:26:37 edycja dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu dz. nr. 725, 726 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2018-08-06 12:39:03 dodanie dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2018-08-06 11:36:05 edycja dokumentu