Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-12-03 14:44:49 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-12-03 14:43:14 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr 41/4, obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-11-30 08:56:21 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-29 12:33:08 edycja dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-29 12:32:17 dodanie dokumentu
Maliszewska Danuta Justyna Rapita 2018-11-29 12:20:01 usunięcie dokument
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-29 12:15:56 usunięcie dokument
Stawki podatku od środków transportowych Monika Piechowska 2018-11-29 12:06:24 dodanie dokumentu
Stawki podatku od nieruchomości Monika Piechowska 2018-11-29 12:01:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 148/2018 z dnia 23.11.2018 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Rapita 2018-11-29 11:48:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 147/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia III przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonych w obrębie Trzebielino. Justyna Rapita 2018-11-29 11:35:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 146/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-11-29 10:51:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 145/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-29 10:41:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 144/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: powołania zastępcy wójta Justyna Rapita 2018-11-29 10:30:29 dodanie dokumentu
I sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:19:12 edycja dokumentu
I sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:18:53 edycja dokumentu
I sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:18:39 edycja dokumentu
I sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:15:03 edycja dokumentu
II sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:13:01 edycja dokumentu
II sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:12:42 edycja dokumentu
II sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:12:13 edycja dokumentu
II sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:11:47 edycja dokumentu
II sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:10:31 dodanie dokumentu
I sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 10:08:34 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 18/II/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-11-29 09:37:54 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 17/II/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-11-29 09:35:03 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 16/II/2018 zmieniającą uchwałę Nr 307/XLVII/2018 w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2019 roku Monika Piechowska 2018-11-29 09:33:25 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 15/II/2018 zmieniającą uchwałę Nr 68/XIII/2015 w sprawie określenia wysokości opłaty targowej Monika Piechowska 2018-11-29 09:31:55 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 14/II/2018 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 09:30:30 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 13/II/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku Monika Piechowska 2018-11-29 09:29:13 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 12/II/2018 w sprawie przekazania do Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku skargi Prokuratora Prokuratury Rejonowej w Miastku Monika Piechowska 2018-11-29 09:27:50 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 11/II/2018 w sprawie szczegółowych zasad wnoszenia inicjatyw obywatelskich, zasad tworzenia komitetów inicjatyw uchwałodawczych i formalnych wymogów jakim powinny odpowiadać składane projekty Monika Piechowska 2018-11-29 09:26:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 10/II/2018 w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 09:24:10 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 9/II/2018 w sprawie przyjęcia planu nadzoru nad żłobkami, klubami dziecięcymi oraz dziennymi opiekunami Monika Piechowska 2018-11-29 09:20:44 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 8/II/2018 w sprawie ustalenia wynagrodzenia Wójta Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 09:18:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem protokołu Nr XLVII z dnia 7 listopada 2018 r. Monika Piechowska 2018-11-29 09:16:17 dodanie dokumentu
Głosowanie nad przyjęciem porządku obrad II sesji Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-29 09:14:14 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 7 listopada 2018 roku Monika Piechowska 2018-11-29 09:09:07 dodanie dokumentu
Projekty uchwał II sesja Monika Piechowska 2018-11-27 11:55:50 dodanie dokumentu
Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2019 roku Monika Piechowska 2018-11-23 11:11:27 dodanie dokumentu