Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:03:18 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:02:38 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:01:57 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:00:24 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:58:11 dodanie dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:57:08 dodanie dokumentu
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I OPŁATY PROLONGACYJNEJ Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:56:47 dodanie dokumentu
ULGA W PODATKU Z TYTUŁU KUPNA GRUNTÓW Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:56:13 dodanie dokumentu
ULGA INWESTYCYJNA Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:55:44 dodanie dokumentu
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO Mariusz Bublewicz 2018-01-15 12:55:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-01-15 10:40:44 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 5/30 obręb Objezierze Monika Piechowska 2018-01-12 11:39:34 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Monika Piechowska 2018-01-12 11:37:57 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Monika Piechowska 2018-01-12 11:34:02 dodanie dokumentu
Dorota Grzegorczyk Justyna Rapita 2018-01-11 08:38:21 dodanie dokumentu
Pszeniczna Grażyna Justyna Rapita 2018-01-11 08:35:02 edycja dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:43:15 edycja dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:42:55 edycja dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXVI/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:42:13 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 234/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:39:24 dodanie dokumentu
INRL1 - Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego Monika Piechowska 2018-01-08 12:34:17 dodanie dokumentu
DR1 - Deklaracja na podatek rolny Monika Piechowska 2018-01-08 12:33:03 dodanie dokumentu
DL1 - Deklaracja na podatek leśny Monika Piechowska 2018-01-08 12:32:19 dodanie dokumentu
DN1 - Deklaracja na podatek od nieruchomości Monika Piechowska 2018-01-08 12:31:21 dodanie dokumentu
INRL-1 Informacja w sprawie podatku od nieruchomości, rolnego, leśnego Monika Piechowska 2018-01-08 12:29:09 usunięcie dokument
DL-1 Deklaracja na podatek leśny Monika Piechowska 2018-01-08 12:28:50 usunięcie dokument
DR-1 Deklaracja na podatek rolny Monika Piechowska 2018-01-08 12:28:35 usunięcie dokument
DN-1 Deklaracja na podatek od nieruchomości Monika Piechowska 2018-01-08 12:28:18 usunięcie dokument
Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:09:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:09:31 edycja dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie uchwalenia budżetu gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:08:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 235/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2018-2033 Monika Piechowska 2018-01-08 12:03:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 234/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2018-01-08 12:01:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 233/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2018-01-08 11:59:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 232/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniająca uchwałę Nr 244/XXXVI/2017 w sprawie określenia wzorów formularzy informacji i deklaracji podatkowych Monika Piechowska 2018-01-08 11:57:53 dodanie dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2018 Monika Piechowska 2018-01-08 11:55:39 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 231/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2018 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:53:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 230/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 149/XXX/2005 w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć pedagogów, logopedów i doradców zawodowych zatrudnionych w szkołach Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:50:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 229/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla członków Ochotniczej Straży Pożarnej uczestniczących w działaniach ratowniczych lub szkoleniu pożarniczym organizowanym przez Państwową Straż Pożarną lub Gminę Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:48:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 228/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Monika Piechowska 2018-01-08 11:45:52 dodanie dokumentu