Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-02 09:59:32 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień Justyna Rapita 2017-10-02 09:58:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień Justyna Rapita 2017-10-02 09:57:25 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień Justyna Rapita 2017-10-02 09:57:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-02 09:55:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 84/2017 z dnia 28.08.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-10-02 09:49:05 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku Monika Piechowska 2017-09-29 09:41:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2017-09-29 09:39:49 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 228/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-09-29 09:37:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 227/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sparwie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2017-09-29 09:36:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Monika Piechowska 2017-09-29 09:31:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku Monika Piechowska 2017-09-28 12:08:10 usunięcie dokument
Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2017-09-28 12:07:52 usunięcie dokument
Uchwała Nr 228/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-09-28 12:07:41 usunięcie dokument
Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2017-09-28 12:07:31 usunięcie dokument
Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Monika Piechowska 2017-09-28 12:07:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr 230/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie współpracy z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2018 roku Monika Piechowska 2017-09-28 09:57:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 229/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Monika Piechowska 2017-09-28 09:55:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 228/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-09-28 09:53:02 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 228/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2017-09-28 09:51:22 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie uchylenia uchwały nr 223/XXXIII/2017 z dnia 23 sierpnia 2017 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2017-09-28 09:48:29 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 226/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. zmieniająca uchwałę nr 116/XX/2012 w sprawie podziału Gminy Trzebielino na okręgi wyborcze, ustalenia ich granic i numerów oraz ustalenia liczby radnych wybieranych w każdym okręgu Monika Piechowska 2017-09-28 09:46:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 225/XXXIV/2017 z dnia 27.09.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-28 09:43:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIII/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 23 sierpnia 2017 roku Monika Piechowska 2017-09-27 13:14:50 dodanie dokumentu
Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami Monika Piechowska 2017-09-25 15:09:34 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2017-09-25 15:05:46 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2017-09-25 15:03:05 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2017-09-25 15:02:39 usunięcie dokument
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-25 09:30:37 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XXXIV sesja Monika Piechowska 2017-09-25 08:24:17 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 27.09.2017 r. Monika Piechowska 2017-09-20 11:20:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji we wrześniu 2017 roku Monika Piechowska 2017-09-20 11:19:44 dodanie dokumentu
test Mariusz Bublewicz 2017-09-20 11:16:21 usunięcie dokument
test Mariusz Bublewicz 2017-09-20 11:15:47 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicy wiejskiej w Cetyniu, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-19 14:08:02 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2017-09-18 15:58:25 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczace realizacji zadań zleconych gminom z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-12 13:27:08 dodanie dokumentu
Wystapienie pokontrolne dotyczace prawidłowości organizacji i przebiegu wyborów ławników oraz prawidłowości i terminowości załatwiania skarg i wniosków przez Radę Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-09-12 13:24:03 dodanie dokumentu
"Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" Monika Piechowska 2017-09-11 14:59:34 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-09-11 12:27:58 edycja dokumentu