Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-19 13:48:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-02-16 13:27:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 5/30 obręb Objezierze Justyna Rapita 2018-02-16 13:25:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Monika Piechowska 2018-02-12 14:02:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-02-09 11:13:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-02-09 10:51:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-09 10:47:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-02-09 09:04:33 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Justyna Rapita 2018-02-02 14:22:11 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Justyna Rapita 2018-02-02 14:21:43 usunięcie załacznika
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok Monika Piechowska 2018-02-02 10:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr 242/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-02 10:40:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 241/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 233/XXXV/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok. Monika Piechowska 2018-02-02 10:36:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-02 10:33:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-02 10:32:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 238/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Gumieniec, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-02 10:30:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 237/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego obręb geodezyjny Objezierze i część obrębu geodezyjnego Suchorze, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-02 10:28:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 10/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-01 10:59:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-02-01 10:56:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 8/2018 z dnia 30 stycznia 2018 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2018-02-01 10:53:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 7/2018 z dnia 29 stycznia 2018 roku w sprawie: zatwierdzenia planu kontroli problemowych wykonywania zadań obronnych oraz określenia składu zespołu kontrolnego Justyna Rapita 2018-02-01 10:49:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-01 10:39:03 edycja dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 grudnia 2017 roku Monika Piechowska 2018-01-31 14:14:28 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXVIII sesja Monika Piechowska 2018-01-30 13:24:34 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XXXVIII sesja Monika Piechowska 2018-01-30 13:23:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 6/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-01-29 12:10:50 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-26 12:42:44 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-26 12:42:08 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o przetargu dz. nr 10/1 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-01-26 09:02:39 dodanie dokumentu
Zezwolenia na sprzedaż napojów alkoholowych Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:57:24 dodanie dokumentu
Działalność gospodarcza Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:54:34 dodanie dokumentu
Dofinansowanie kosztów kształcenia młodocianego pracownika Mariusz Bublewicz 2018-01-25 07:52:17 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2018 roku Justyna Rapita 2018-01-24 08:19:45 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w styczniu 2018 roku Monika Piechowska 2018-01-23 11:21:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 31.01.2018 r. Monika Piechowska 2018-01-23 11:20:40 dodanie dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:11:26 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:10:39 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-01-23 11:09:46 dodanie dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:32:19 dodanie dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Mariusz Bublewicz 2018-01-22 13:28:56 dodanie dokumentu