Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kadencja 2015-2019 Justyna Rapita 2017-06-27 12:12:04 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działki nr 21/41, położonej w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. Monika Piechowska 2017-06-26 12:03:51 edycja dokumentu
Uchwała Nr 215/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie rozpatrzenia skargi na Wójta Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-23 15:01:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 214/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-06-23 14:59:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-06-23 14:55:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 223/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-06-23 14:52:53 usunięcie dokument
Uchwała Nr 223/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-06-23 14:45:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 213/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-06-23 14:43:17 usunięcie dokument
Uchwała Nr 213/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-06-23 14:43:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 212/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu bankowego na realizację zadań majątkowych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-23 14:34:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 211/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2016 rok Justyna Rapita 2017-06-23 14:32:31 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 210/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zatwierdzenia sprawozdania finansowego za 2016 rok Justyna Rapita 2017-06-23 14:29:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 209/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Justyna Rapita 2017-06-23 14:26:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 208/XXXI/2017 z dnia 21.06.2017 r. w sprawie zaliczenia do kategorii dróg gminnych Justyna Rapita 2017-06-23 13:35:49 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXX/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 31 maja 2017 roku Monika Piechowska 2017-06-23 08:12:44 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-22 08:31:20 edycja dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza I przetarg ustny nieograniczony na oddanie w dzierżawę nieruchomości gruntowej niezabudowanej stanowiącej mienie komunalne gminy Justyna Rapita 2017-06-19 13:03:49 edycja dokumentu
Doposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Justyna Rapita 2017-06-16 13:46:21 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 118/2016 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30 grudnia 2016 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-06-16 11:01:52 dodanie dokumentu
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2017-06-14 14:33:46 edycja dokumentu
Czechowski Tomasz Monika Piechowska 2017-06-14 14:30:40 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Monika Piechowska 2017-06-14 14:28:25 edycja dokumentu
Podraża Krystyna Monika Piechowska 2017-06-14 14:27:59 usunięcie załacznika
Projekty uchwał - XXXI sesja Monika Piechowska 2017-06-14 09:57:51 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 21.06.2017 r. Monika Piechowska 2017-06-14 09:31:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w czerwcu 2017 roku Monika Piechowska 2017-06-14 09:30:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2017" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia Justyna Rapita 2017-06-13 10:28:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2017" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia Justyna Rapita 2017-06-13 10:20:48 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 56/2017 z dnia 12.06.2017 r. w sprawie: ogłoszenia gminnego konkursu "Piękna Wieś 2017" i zatwierdzenia regulaminu jego przeprowadzenia Justyna Rapita 2017-06-13 10:19:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 55/2017 z dnia 08.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-06-13 10:17:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 54/2017 z dnia 07.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-06-13 10:10:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-13 10:09:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-12 15:04:58 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 53/2017 z dnia 31.05.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzieleniezamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-12 15:03:50 dodanie dokumentu
Doposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Monika Piechowska 2017-06-09 14:06:30 edycja dokumentu
Doposażenie w pomoce dydaktyczne pomieszczeń na potrzeby projektu Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Monika Piechowska 2017-06-09 14:06:16 dodanie dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Justyna Rapita 2017-06-07 09:50:00 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Sportowców Polskich w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-06-07 09:49:42 edycja dokumentu
Szkoła Podstawowa im. Marii Konopnickiej w Suchorzu Justyna Rapita 2017-06-07 09:49:18 edycja dokumentu
Zakład Usług Komunalnych w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-06-07 09:48:45 edycja dokumentu