Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 228/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na rok 2018 Monika Piechowska 2018-01-08 11:45:52 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 227/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na rok 2018 Monika Piechowska 2018-01-08 11:44:26 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-01-08 11:41:30 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 11:33:11 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Trzebielino na 2018 rok Monika Piechowska 2018-01-08 11:30:37 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 129/2017 z dnia 29.12.2017 r. zmieniające Zarządzenie 43/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 kwietnia 2017 roku w sprawie ustalenia wysokości minimalnych stawek czynszu za najem i dzierżawę nieruchomości stanowiących własność Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:28:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 128/2017 z dnia 29.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Monika Piechowska 2018-01-08 11:25:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 226/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:14:36 edycja dokumentu
Uchwała Nr 226/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-08 11:06:43 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 225/XXXVII/2017 z dnia 28.12.2017 r. w sprawie oceny aktualności Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino oraz miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Monika Piechowska 2018-01-08 11:05:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 29 listopada 2017 roku Monika Piechowska 2018-01-08 09:46:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:50:29 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:38:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 4/2018 z dnia 5 stycznia 2018 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:36:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 3/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy w Trzebielinie Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:32:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 2/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2018 rok Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:32:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 1/2018 z dnia 02.01.2018 r. w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy Trzebielino na 2018 rok Mariusz Bublewicz 2018-01-05 11:32:04 dodanie dokumentu
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-04 08:09:24 edycja dokumentu
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-04 08:05:45 edycja dokumentu
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-01-04 07:53:54 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-01-03 12:56:10 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-01-03 12:55:53 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-01-03 11:27:12 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 29 września 2017 roku w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-01-02 14:46:44 dodanie dokumentu
Rejestr Jednostek Pomocniczych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-12-29 11:18:18 dodanie dokumentu
Rejestr Jednostek Pomocniczych Justyna Rapita 2017-12-29 11:16:17 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 127/2017 z dnia 14.12.2017 r. zmieniające regulamin wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino wprowadzony zarządzeniem nr 30/2009 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 czerwca 2009r. Justyna Rapita 2017-12-29 10:36:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 126/2017 z dnia 14.12.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-12-29 10:31:49 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXVII sesja Monika Piechowska 2017-12-27 08:24:10 dodanie dokumentu
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2017-12-21 13:22:37 dodanie dokumentu
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2017-12-21 13:21:59 usunięcie dokument
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2017-12-21 13:20:53 dodanie dokumentu
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-21 13:10:53 edycja dokumentu
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Justyna Rapita 2017-12-21 13:08:52 usunięcie dokument
Sprawozdanie z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2016 r. Justyna Rapita 2017-12-21 13:03:30 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m-ści Poborowo, na terenie działki nr 19/1, 19/2 i 20, położonych w miejscowości Poborowo, w obrębie geodezyjnym Poborowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-12-21 12:38:41 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.12.2017 r. Monika Piechowska 2017-12-21 12:22:35 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w grudniu 2017 roku Monika Piechowska 2017-12-21 12:21:50 dodanie dokumentu
Rejestr Jednostek Pomocniczych Justyna Rapita 2017-12-20 09:30:54 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2017-12-18 15:03:43 edycja dokumentu