Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXXVIII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 31 stycznia 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-01 10:06:17 dodanie dokumentu
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-02-27 08:40:58 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji Mariusz Bublewicz 2018-02-26 12:19:00 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Monika Piechowska 2018-02-26 12:02:53 dodanie dokumentu
Działka nr 7/9 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-23 12:37:44 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-02-23 11:48:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r." Monika Piechowska 2018-02-22 14:17:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-02-22 14:13:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Monika Piechowska 2018-02-22 14:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze Monika Piechowska 2018-02-22 14:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo Monika Piechowska 2018-02-22 14:09:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniajace zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:05:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów Monika Piechowska 2018-02-22 13:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-02-22 13:58:04 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXIX sesja Monika Piechowska 2018-02-22 12:58:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.02.2018 r. Monika Piechowska 2018-02-22 08:36:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lutym 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-22 08:35:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2017 rok Justyna Rapita 2018-02-21 10:56:11 dodanie dokumentu
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:54:31 usunięcie dokument
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:52:10 edycja dokumentu
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:43:22 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-21 10:37:43 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-02-21 10:36:13 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-19 13:48:51 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Justyna Rapita 2018-02-16 13:27:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie o przetargu dz. nr. 5/30 obręb Objezierze Justyna Rapita 2018-02-16 13:25:45 edycja dokumentu
Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Monika Piechowska 2018-02-12 14:02:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-02-09 11:13:22 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 12/2018 z dnia 09 lutego 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2018 Justyna Rapita 2018-02-09 10:51:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 11/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2018/2019 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-09 10:47:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 9/2018 z dnia 31 stycznia 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok. Justyna Rapita 2018-02-09 09:04:33 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Justyna Rapita 2018-02-02 14:22:11 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Justyna Rapita 2018-02-02 14:21:43 usunięcie załacznika
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok Monika Piechowska 2018-02-02 10:42:17 edycja dokumentu
Uchwała Nr 242/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-02 10:40:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 241/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 233/XXXV/2017 w sprawie uchwalenia Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok. Monika Piechowska 2018-02-02 10:36:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 240/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-02 10:33:12 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-02 10:32:01 dodanie dokumentu