Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 6/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Justyna Rapita 2018-11-21 13:39:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 5/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Justyna Rapita 2018-11-21 13:31:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 4/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Justyna Rapita 2018-11-21 13:29:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 3/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Justyna Rapita 2018-11-21 13:27:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 2/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-21 13:23:26 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 1/I/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-11-21 13:19:31 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Monika Piechowska 2018-11-20 14:02:16 dodanie dokumentu
Głosowanie na Przewodniczącego Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Monika Piechowska 2018-11-20 14:01:07 dodanie dokumentu
Głosowanie dotyczące składu Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Monika Piechowska 2018-11-20 13:56:19 dodanie dokumentu
Głosowanie nad liczebnością Komisji Skarg, Wniosków i Petycji Monika Piechowska 2018-11-20 13:55:13 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Monika Piechowska 2018-11-20 13:54:13 dodanie dokumentu
Głosowanie na Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:50:50 dodanie dokumentu
Głosowanie dotyczące składu Komisji Rewizyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:49:24 dodanie dokumentu
Głosowanie nad liczebnością Komisji Rewizyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:48:36 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-11-20 13:47:41 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-11-20 13:45:28 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-11-20 13:43:14 dodanie dokumentu
Głosowanie dotyczące składów komisji budżetowej, oświaty oraz rolnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:41:19 dodanie dokumentu
Głosowanie nad liczebnością komisji budżetowej, oświatowej oraz rolnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:39:55 dodanie dokumentu
Głosowanie nad Uchwałą Nr 2/I/2018 w sprawie wyboru Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:38:35 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:37:11 edycja dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:37:04 edycja dokumentu
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad sesji Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:51 edycja dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:40 edycja dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Wiceprzewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:36:12 dodanie dokumentu
Głosowanie nad rozszerzeniem porządku obrad sesji Monika Piechowska 2018-11-20 13:35:08 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 1/I/2018 w sprawie wyboru Przewodniczącego Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-11-20 13:34:14 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów do Komisji Skrutacyjnej Monika Piechowska 2018-11-20 13:32:33 dodanie dokumentu
Głosowanie nad zamknięciem listy kandydatów na Przewodniczącego Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 13:31:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 143/2018 z dnia 19.11.2018 r. w sprawie: ustanowienia dnia 24 grudnia 2018 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-11-20 13:28:13 dodanie dokumentu
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-20 13:07:12 usunięcie dokument
Kadencja 2018-2023 Justyna Rapita 2018-11-20 13:06:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 142/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na 2019 rok Justyna Rapita 2018-11-20 13:02:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 141/2018 z dnia 13.11.2018 r. w sprawie: przyjęcia projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019-2027 Justyna Rapita 2018-11-20 12:35:52 dodanie dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:40:32 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:40:06 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:39:03 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:37:33 edycja dokumentu
Komisje Rady Gminy Monika Piechowska 2018-11-20 11:36:49 dodanie dokumentu
Andrzej Labuda Monika Piechowska 2018-11-20 11:30:04 dodanie dokumentu