Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
XXXVIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-05-27 11:12:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 Monika Piechowska 2022-05-27 10:52:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 290/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Monika Piechowska 2022-05-27 10:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 289/XXXVIII/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Monika Piechowska 2022-05-27 10:34:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Monika Piechowska 2022-05-27 10:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 10:23:19 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 10:22:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 287/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 09:57:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 20 kwietnia 2022 roku Monika Piechowska 2022-05-26 10:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:37:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:19 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:17 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:13 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:29:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:23:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:15:07 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-05-24 11:01:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 10:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:53:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:51:44 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:47:19 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Justyna Rapita 2022-05-24 10:44:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 10:29:06 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 09:30:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 54/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-24 09:28:24 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-23 13:14:50 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-23 11:00:45 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-20 14:14:46 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-20 14:03:58 edycja dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-20 11:09:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261,/18, 261/19, 221, 22/3, 222/4, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-20 10:36:35 dodanie dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:32 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:21 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2022-05-20 09:40:09 edycja dokumentu
Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.05.2022 r. o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. Monika Piechowska 2022-05-20 08:09:42 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie drogi przy jeziorze Trzebielińskim, na terenie działek nr 660/2 i 660/5, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-19 14:04:33 dodanie dokumentu