Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 7/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.01.2022 roku w sprawie: określenia terminów przeprowadzania postępowania rekrutacyjnego i postępowania uzupełniającego na rok szkolny 2022/2023 do publicznych punktów przedszkolnych w szkołach podstawowych i do klas I publicznych szkół podstawowych, dla których organem prowadzącym jest Gmina Trzebielino, a także kryteriów branych pod uwagę oraz dokumentów niezbędnych do potwierdzania tych kryteriów. Justyna Rapita 2022-02-02 13:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 6/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.01.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2022-02-02 13:09:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok Justyna Rapita 2022-02-02 13:07:22 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2022 rok Justyna Rapita 2022-02-02 13:06:06 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2022 roku Lucyna Rokicka 2022-02-02 08:57:53 edycja dokumentu
PNOŚ.271.7.2021.2 - Doposażenie punktów świadczenia usług społecznych w gminie Trzebielino Lucyna Rokicka 2022-01-31 14:09:35 edycja dokumentu
Ogłoszenie Nadleśnictwa Leśny Dwór z dnia 21.01.2022 r. w sprawie nabycia lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia w swoim okręgu administracyjnym Justyna Rapita 2022-01-28 13:53:53 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o I przetargu ustnym na dzierżawę nieruchomości Lucyna Rokicka 2022-01-28 12:12:09 dodanie dokumentu
Uchwała nr 267/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Monika Piechowska 2022-01-28 09:08:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 268/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 Monika Piechowska 2022-01-28 09:06:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2021 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 22 grudnia 2021 roku Monika Piechowska 2022-01-27 11:17:58 dodanie dokumentu
XXXV sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-01-27 09:06:30 dodanie dokumentu
Uchwała nr 267/XXXV/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Monika Piechowska 2022-01-27 08:56:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 266/XXXV/2022 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2022-01-27 08:54:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 265/XXXV/2022 w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-01-27 08:52:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 264/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 101/XII/2019 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 listopada 2019 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla osób bezdomnych lub schronisku dla osób bezdomnych z usługami opiekuńczymi Monika Piechowska 2022-01-27 08:51:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 263/XXXV/2022 zmieniająca uchwałę Nr 300/XLVI/2018 zmieniającą uchwałę Nr 66/XIII/2015 w sprawie szczegółowych zasad przyznawania i odpłatności za usługi opiekuńcze, warunków częściowego lub całkowitego zwolnienia od opłat oraz trybu ich pobierania Monika Piechowska 2022-01-27 08:49:01 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-24 14:29:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino" Justyna Rapita 2022-01-24 14:26:22 dodanie dokumentu
Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2022-01-24 14:01:14 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji kultury prowadzony przez Gminę Trzebielino Monika Piechowska 2022-01-21 11:15:32 edycja dokumentu
Rejestr Instytucji kultury prowadzony przez Gminę Trzebielino Monika Piechowska 2022-01-21 11:14:56 usunięcie załacznika
Rejestr Instytucji kultury prowadzony przez Gminę Trzebielino Monika Piechowska 2022-01-21 11:14:26 usunięcie załacznika
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w styczniu 2022 r. Monika Piechowska 2022-01-20 12:27:01 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 26.01.2022 r. Monika Piechowska 2022-01-20 12:25:37 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XXXV sesja Monika Piechowska 2022-01-20 09:57:27 dodanie dokumentu
Powrót po rozwodzie do nazwiska noszonego przed zawarciem małżeństwa Justyna Rapita 2022-01-19 09:32:08 edycja dokumentu
Sporządzenie aktu zgonu Justyna Rapita 2022-01-19 09:31:38 edycja dokumentu
Zaświadczenie o stanie cywilnym Justyna Rapita 2022-01-19 09:29:36 edycja dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2020 rok Monika Piechowska 2022-01-18 13:40:34 dodanie dokumentu
Arkadiusz Kukliński Monika Piechowska 2022-01-18 13:26:58 edycja dokumentu
Arkadiusz Kukliński Monika Piechowska 2022-01-18 13:26:55 usunięcie załacznika
Kiedrowska Beata Monika Piechowska 2022-01-18 13:26:34 edycja dokumentu
Kiedrowska Beata Monika Piechowska 2022-01-18 13:26:30 usunięcie załacznika
Kiedrowska Beata Monika Piechowska 2022-01-18 13:26:28 usunięcie załacznika
Pszeniczna Grażyna Monika Piechowska 2022-01-18 13:25:58 edycja dokumentu
Pszeniczna Grażyna Monika Piechowska 2022-01-18 13:25:55 usunięcie załacznika
Pszeniczna Grażyna Monika Piechowska 2022-01-18 13:25:52 usunięcie załacznika
Gałczyńska Irena Monika Piechowska 2022-01-18 13:25:29 edycja dokumentu
Gałczyńska Irena Monika Piechowska 2022-01-18 13:25:27 usunięcie załacznika