Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie z dnia 19.06.2015 r. - informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paulina Omelańska 2015-06-19 15:02:51 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 19.06.2015 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko Paulina Omelańska 2015-06-19 15:00:10 dodanie dokumentu
Protokół Nr IX/2015 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 02 czerwca 2015 roku Paulina Omelańska 2015-06-19 14:52:26 dodanie dokumentu
Protokół Nr VIII/2015 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 27 maja 2015 roku Paulina Omelańska 2015-06-19 14:51:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 48/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: poparcia stanowiska Rady Miejskiej w Miastku Paulina Omelańska 2015-06-19 14:43:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 47/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-06-19 14:41:40 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 46/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 Paulina Omelańska 2015-06-19 14:39:48 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 45/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 rok Paulina Omelańska 2015-06-19 14:37:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 44/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" Paulina Omelańska 2015-06-19 14:34:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 43/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: szczegółowego sposobu i zakresu świadczenia usług w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości i zagospodarowania tych odpadów w zamian za uiszczoną opłatę Paulina Omelańska 2015-06-19 14:32:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 42/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. zmieniająca uchwałę nr 129/XXII/2012 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, składanej przez właściciela nieruchomości Paulina Omelańska 2015-06-19 14:31:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 41/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi oraz ustalenia wysokości stawki tej opłaty Paulina Omelańska 2015-06-19 14:28:36 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 40/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli zmiany nieruchomości gruntowych Mariusz Bublewicz 2015-06-19 11:23:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 39/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie współdziałania z Gminą Bytów w zakresie dokształcania i doskonalenia zawodowego nauczycieli Mariusz Bublewicz 2015-06-19 11:21:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 38/X/2015 z dnia 17.06.2015 r. w sprawie udzielenia Wójtowi Gminy Trzebielino absolutorium z tytułu wykonania budżetu gminy za 2014 rok Mariusz Bublewicz 2015-06-19 11:19:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową" Paulina Omelańska 2015-06-17 09:42:14 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 61/2015 z dnia 10.06.2015 r. w sprawie powołania komisji do spraw brakowania druków ścisłego zarachowania wykorzystywanych w Urzędzie Stanu Cywilnego w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-06-12 11:50:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2015 z dnia 09.06.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Przebudowa drogi gminnej osiedle domków jednorodzinnych w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową" Paulina Omelańska 2015-06-12 11:49:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2015 z dnia 05.06.2015 r. w sprawie przeprowadzenia kontroli przestrzegania zasad i warunków korzystania z zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-06-12 11:45:56 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - X sesja Paulina Omelańska 2015-06-12 11:43:18 dodanie dokumentu
Projekt uchwały - IX sesja Paulina Omelańska 2015-06-12 11:42:25 dodanie dokumentu
Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Dolno-Bąkowo gm. Trzebielino" Paulina Omelańska 2015-06-09 11:44:22 dodanie dokumentu
Wybory ławników sądowych na kadencję 2016-2019 Paulina Omelańska 2015-06-09 09:39:41 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2015-06-09 09:23:59 edycja dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w czerwcu 2015 roku Paulina Omelańska 2015-06-09 09:20:49 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 17.06.2015 r. Paulina Omelańska 2015-06-09 09:08:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2015 z dnia 29.05.2015 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-06-09 09:06:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 37/IX/2015 z dnia 02.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-06-03 14:13:47 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 02.06.2015 r. Paulina Omelańska 2015-05-29 16:07:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr VII/2015 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 25 marca 2015 roku Paulina Omelańska 2015-05-29 16:03:54 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Trzebielino do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" Paulina Omelańska 2015-05-29 16:01:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr 36/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-05-29 16:00:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 35/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-05-29 15:59:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli nabycia przez Gminę nieruchomości gruntowej do zasobu mienia komunalnego Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-05-29 15:57:32 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 33/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: wyrażenia woli zamiany nieruchomości gruntowych Paulina Omelańska 2015-05-29 15:56:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 32/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: współdziałania z Powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2015 roku Paulina Omelańska 2015-05-29 15:55:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/VIII/2015 z dnia 27.05.2015 r. w sprawie: przystąpienia Gminy Trzebielino do Stowarzyszenia "Lokalna Grupa Działania Partnerstwo Dorzecze Słupi" Paulina Omelańska 2015-05-29 15:53:03 dodanie dokumentu
Wykaz osób prawnych i fizycznych oraz jednostek organizacyjnych nieposiadających osobowości prawnej, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg podatkowych w kwocie powyżej 500 złotych w 2014 roku Paulina Omelańska 2015-05-29 12:13:18 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Sekretarza Gminy z dnia 15.04.2015 r.- nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-05-29 12:00:52 edycja dokumentu
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową Paulina Omelańska 2015-05-25 15:52:28 dodanie dokumentu