Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zgłoszenie pobytu stałego Paulina Omelańska 2015-03-13 13:51:27 usunięcie załacznika
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko młodszego referenta ds. drogownictwa i geodezji w Urzędzie Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-03-11 14:57:58 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gumieniec Paulina Omelańska 2015-03-09 08:19:43 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo Paulina Omelańska 2015-03-09 08:19:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia IV przetragu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Gumieniec Paulina Omelańska 2015-03-09 08:17:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2015-2017" Paulina Omelańska 2015-03-09 08:14:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-03-09 08:14:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2015-2017" Paulina Omelańska 2015-03-09 08:12:04 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2015 z dnia 05.03.2015 r. w sprawie przyjęcia "Planu wykorzystania gminnego zasobu nieruchomości Gminy Trzebielino na lata 2015-2017" Paulina Omelańska 2015-03-09 08:11:36 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, który odbył się dnia 06.03.2015 r. (Poborowo) Paulina Omelańska 2015-03-09 08:08:00 dodanie dokumentu
Informacja o wyniku IV przetargu ustnego nieograniczonego na zbycie nieruchomości, który odbył się dnia 06.03.2015 r. (Gumieniec) Paulina Omelańska 2015-03-09 08:06:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2015 z dnia 27.02.2015 r. w sprawie: kontroli posesji pod kątem utrzymania czystości i porządku, prawidłowości utrzymywania psów, dokonania szczepień przeciwko wściekliźnie oraz oznakowania nr porządkowym nieruchomości na terenie GminyTrzebielino Paulina Omelańska 2015-03-03 16:40:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 15/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w otwartym konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-03-03 16:37:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-03-03 16:34:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 14/2015 z dnia 20.02.2015 r. w sprawie powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-03-03 16:34:50 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie z dnia 16.01.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-02-27 10:46:32 edycja dokumentu
Protokół Nr V/2015 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 02 lutego 2015 roku Paulina Omelańska 2015-02-27 09:17:11 dodanie dokumentu
Protokół Nr IV/2015 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 28 stycznia 2015 roku Paulina Omelańska 2015-02-27 09:15:58 dodanie dokumentu
Apel Nr 1/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: kontynuacji projektowania oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 209 Paulina Omelańska 2015-02-27 09:13:54 edycja dokumentu
Apel Nr 1/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: kontynuacji projektowania oraz modernizacji drogi wojewódzkiej nr 209 Paulina Omelańska 2015-02-27 09:13:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 24/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: wyrażenia zgody na nieodpłatne przekazanie gminnej nieruchomości gruntowej na cele publiczne Paulina Omelańska 2015-02-27 09:10:57 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 23/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. zmieniająca uchwałę Rady Gminy Trzebielino Nr 16/IV/2015 w sprawie uchwalenia budżetu gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-27 09:09:27 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 22/VI/2015 rady Gminy Trzebielino w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2015-2018 Paulina Omelańska 2015-02-27 09:06:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 21/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: ustalenia dopłaty do taryfy za zbiorowe odprowadzenie ścieków Paulina Omelańska 2015-02-27 09:05:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie: zatwierdzenia taryfy za wodę pobieraną z urządzeń zbiorowego zaopatrzenia oraz za ścieki wprowadzone do zbiorowych urządzeń kanalizacyjnych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-02-27 09:03:47 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 19/VI/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25.02.2015 r. w sprawie utworzenia odrębnego obwodu głosowania w Chrześcijańskim Ośrodku dla Osób Uzależnionych Teen Challenge Broczyna w Broczynie Paulina Omelańska 2015-02-27 09:01:40 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczanych na zamianę z dnia 25.02.2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-25 14:35:46 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w Trzebielinie z dnia 16.01.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-02-24 11:34:59 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-20 09:52:33 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 13/2015 z dnia 18.02.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-20 09:52:17 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - VI sesja Paulina Omelańska 2015-02-20 09:40:36 dodanie dokumentu
Projekt uchwały - V nadzwyczajna sesja Paulina Omelańska 2015-02-20 09:39:51 edycja dokumentu
Projekty uchwał - IV sesja Paulina Omelańska 2015-02-20 09:39:37 edycja dokumentu
Informacja o uprawnieniach wyborców niepełnosprawnych w wyborach Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej, zarządzonych na dzień 10 maja 2015 r. Paulina Omelańska 2015-02-19 14:33:01 dodanie dokumentu
Postanowienie Marszałka Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 4 lutego 2015 r. o zarządzeniu wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej Paulina Omelańska 2015-02-19 14:26:47 dodanie dokumentu
Informacje i wyjaśnienia Państwowej Komisji Wyborczej Paulina Omelańska 2015-02-19 14:23:33 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegbniŠbe~Uomności zwierząt na tevWnie"GEiNy Tp!Kuhë,Zo w 2015 r." Paulina Omelańska 2015-02-17 10:34:21 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2014 roku Paulina Omelańska 2015-02-17 09:23:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 12/2015 z dnia 16.02.2015 r. w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Paulina Omelańska 2015-02-17 09:20:07 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lutym 2015 roku Paulina Omelańska 2015-02-17 09:18:25 dodanie dokumentu