Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 PNOŚ.271.17.2020.2 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń- ETAP III"
2 Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin
3 Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino"
4 Postanowienie NR 50/887/2020 Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 7 lipca 2020 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej Nr 2 w gminie Trzebielino
5 Zarządzenie Nr 57_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.07. 2020 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, Gmina Trzebielino
6 Zarządzenie Nr 56_2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.06. 2020 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2020 rok
7 Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.07.2020 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino
8 Komunikat dla wyborców dotyczący ponownego głosowania
9 Marta Sikora
10 Ogłoszenie o przetargu z dnia 30.06.2020 r. dot. nieruchomości zabudowanej w m. Myślimierz