Mapa serwisu

Urząd Gminy

|---Dane teleadresowe

|---Wójt Gminy

|---Zastępca Wójta/Sekretarz

|---Skarbnik

|---Referaty i samodzielne stanowiska pracy

|---Regulamin organizacyjny

      |---Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie

      |---Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 lutego 2012 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebielinie

|---Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

|---Kontrole

      |---Kontrola zarządcza

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

      |---Kontrole zewnętrzne

|---Elektroniczna Skrzynka Podawcza

|---Statut Gminy

|---Majątek Gminy

|---Skargi i wnioski

|---Petycje

|---Ochrona danych osobowych

Wójt Gminy

|---Kadencja 2018-2023

|---Kadencja 2014-2018

|---Zarządzenia Wójta

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

Rada Gminy

|---Skład

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Uchwały

      |---Kadencja 2010-2014

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

|---Prawo miejscowe

|---Przewodniczący

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Wiceprzewodniczący

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Komisje

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Projekty uchwał

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

|---Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

|---Imienne wykazy głosowań

      |---Kadencja 2018-2023

            |---V sesja Rady Gminy Trzebielino

            |---IV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |---III sesja Rady Gminy Trzebielino

            |---II sesja Rady Gminy Trzebielino

            |---I sesja Rady Gminy Trzebielino

|---Zawiadomienia o sesjach

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

|---Protokoły z obrad sesji

      |---Kadencja 2018-2023

            |---2019

            |---2018

      |---Kadencja 2014-2018

            |---2018

            |---2017

            |---2016

            |---2015

            |---2014

|---Nagrania z sesji

      |---VIII kadencja 2018-2023

|---Apele i oświadczenia

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Skargi, wnioski i petycje

Jednostki organizacyjne

|---Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino

|---Biblioteka Gminna

|---Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|---Zakład Usług Komunalnych

|---Szkoła Podstawowa w Suchorzu

|---Szkoła Podstawowa w Trzebielinie

|---Szkoła Podstawowa w Starkowie

Jednostki pomocnicze

|---Sołectwa

|---Rejestr jednostek pomocniczych

Oświadczenia majątkowe

|---Radni

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Wójt

      |---Kadencja 2018-2023

      |---Kadencja 2014-2018

|---Zastępca Wójta/Sekretarz

      |---Grażyna Bodnar

      |---Danuta Maliszewska

|---Skarbnik

      |---Mariola Skwierawska

      |---Krystyna Harasiuk

|---Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych

      |---Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

      |---Dyrektor Gimnazjum w Starkowie

            |---Kiedrowska Beata

      |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

            |---Pszeniczna Grażyna

      |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu

            |---Gałczyńska Irena

      |---Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie

            |---Joanna Kmiecik

            |---Grażyna Bodnar

      |---Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starkowie

      |---Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

            |---Podraża Krystyna

Rejestr instytucji kultury

|---Rejestr

Strategie i programy

|---Dokumenty

Budżet

|---2015

      |---Sprawozdania

      |---Uchwały budżetowe

|---2016

      |---Uchwały budżetowe

      |---Sprawozdania

|---2017

      |---Sprawozdania

      |---Uchwały budżetowe

|---2018

      |---Sprawozdania

|---2019

      |---Sprawozdania

Podatki i opłaty

|---2015

      |---Wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

      |---Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku

      |---Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok

      |---Stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 roku

|---2016

      |---Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

      |---Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok

      |---Stawki podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2016 roku

|---2017

|---2018

|---2019

Ogłoszenia i obwieszczenia

|---2015

|---2016

|---2017

|---2018

|---2019

Zamówienia publiczne

|---Zamówienia publiczne

|---Zamówienia poniżej 30.000 euro

      |---2018

      |---Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie

      |---2017

|---Plan zamówień publicznych

Współpraca

|---Stowarzyszenia w gminie Trzebielino

|---LGD Wrzeciono

|---LRGD Pojezierze Bytowskie

|---Związek Gmin Pomorskich

Dotacje na zadania pożytku publicznego

|---Konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

      |---2019

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

|---Oferty składane poza konkursem

|---Sprawozdania

Informacje i decyzje środowiskowe

|---Ogłoszenia

|---Badania wody

Gospodarka odpadami

|---Uchwały, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, inne informacje

      |---Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino

      |---Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami

Sprzedaż/dzierżawa nieruchomości

|---Wykazy, ogłoszenia i informacje

      |---2019

            |---Nieruchomości przeznaczone do zbycia: dz. nr 1054, 1055, 1056, 1057 obręb Trzebielino

            |---Działka 5/30 obr. Objezierze

      |---2018

      |---2017

      |---2016

      |---2015

      |---2014

Zagospodarowanie przestrzenne

|---Informacja

Wybory i referenda

|---Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

      |---Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

|---Referenda

      |---Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 roku

|---Wybory ławników sądowych

      |---Wybory na kadencję 2016-2019

|---Wybory Prezydenta RP

      |---2015

|---Wybory samorządowe

      |---2018

|---Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |---Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.

Nabór na stanowiska

|---Ogłoszenia o naborze

Karty usług/druki do pobrania

|---Karty usług/druki do pobrania

      |---REFERAT ADMINISTRACYJNO - OŚWIATOWY

      |---EWIDENCJA LUDNOŚCI

      |---URZĄD STANU CYWILNEGO

      |---REFERAT FINANSOWY

      |---REFERAT POLITYKI GOSPODARCZEJ, NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

|---Klauzula informacyjna

      |---Klauzula informacyjna USC

      |---Klauzula informacyjna

|---Klauzula informacyjna - USC i Ewidencja Ludności

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych

|---Wykaz

Informacje nieudostępnione w BIP

|---Informacja

Archiwum BIP

|---Archiwum BIP do 30.11.2014 r.

|---Archiwum BIP do 31.12.2012 r.