Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:31:44 edycja dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. ustalenia wyników głosowania. Przykłady oddania głosu ważnego. Monika Piechowska 2018-10-10 14:31:12 dodanie dokumentu
Szkolenie członków obwodowych komisji wyborczych ds. przeprowadzenia głosowania w obwodzie Monika Piechowska 2018-10-10 14:30:09 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 8 października 2018 r. w sprawie zmiany w składzie Obwodowej Komisji Wyborczej ds. Przeprowadzenia Głosowania Nr 1 w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-09 08:25:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Justyna Rapita 2018-10-08 13:49:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 130/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: zapewnienia bezpłatnego umieszczania urzędowych obwieszczeń wyborczych i plakatów wszystkich komitetów wyborczych oraz podania wykazu tych miejsc do publicznej wiadomości, dla przeprowadzenia w dniu 21 października 2018 r. wyborów do rad gmin, rad powiatów, sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz w wyborach wójtów, burmistrzów i prezydentów miast. Justyna Rapita 2018-10-08 13:48:24 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w październiku 2018 roku Monika Piechowska 2018-10-08 10:03:04 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 12.10.2018 r. Monika Piechowska 2018-10-08 10:02:04 dodanie dokumentu
Wyciąg z Obwieszczenia Wojewódzkiej Komisji Wyborczej w Gdańsku z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Sejmiku Województwa Pomorskiego zarządzony na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-05 11:30:39 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Justyna Rapita 2018-10-05 09:49:10 edycja dokumentu
Obwieszczenie Powiatowej Komisji wyborczej w Bytowie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Powiatu Bytowskiego zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-05 08:11:01 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-10-05 08:07:35 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 129/2018 z dnia 02.10.2018 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2018 roku Justyna Rapita 2018-10-03 10:46:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 128/2018 z dnia 1.10.2018 r. w sprawie: oddania w użyczenie świetlicy wiejskiej położonej we wsi Bożanka Justyna Rapita 2018-10-03 10:44:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 127/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2018-10-03 10:24:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 126/2018 z dnia 28.09.2018 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy za 2018 rok Justyna Rapita 2018-10-03 10:22:52 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 125/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-03 10:20:57 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Monika Piechowska 2018-10-03 10:16:12 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2018-10-03 09:55:41 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-03 08:28:54 dodanie dokumentu
Zacholski Tomasz Justyna Rapita 2018-10-02 13:42:54 edycja dokumentu
Wiśniewski Marek Justyna Rapita 2018-10-02 13:35:04 edycja dokumentu
Tarnowski Jerzy Justyna Rapita 2018-10-02 13:28:46 edycja dokumentu
Szczęsna Iwona Justyna Rapita 2018-10-02 13:20:22 edycja dokumentu
Szarpak Władysław Justyna Rapita 2018-10-02 13:10:08 edycja dokumentu
Stelmasik Monika Justyna Rapita 2018-10-02 12:49:28 edycja dokumentu
Reclaw Józefa Justyna Rapita 2018-10-02 12:32:16 edycja dokumentu
Piechowski Bogdan Justyna Rapita 2018-10-02 12:19:46 edycja dokumentu
Melchert Mirosława Justyna Rapita 2018-10-02 12:10:42 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Justyna Rapita 2018-10-02 11:21:10 edycja dokumentu
Lipka Władysława Justyna Rapita 2018-10-02 11:12:54 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:57:22 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:56:23 usunięcie załacznika
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:55:14 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:50:32 usunięcie załacznika
Labuda Andrzej Justyna Rapita 2018-10-02 10:50:23 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:40:26 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Justyna Rapita 2018-10-02 10:33:51 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-10-01 14:34:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebielino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-01 14:02:44 dodanie dokumentu