Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Melchert Mirosława Monika Piechowska 2018-06-13 13:46:11 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Monika Piechowska 2018-06-13 13:45:46 edycja dokumentu
Lipka Władysława Monika Piechowska 2018-06-13 13:45:26 edycja dokumentu
Labuda Andrzej Monika Piechowska 2018-06-13 13:44:52 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Monika Piechowska 2018-06-13 13:44:34 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2018-06-13 13:43:45 edycja dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-13 11:55:37 dodanie dokumentu
Protokół kontroli archiwum zakładowego Justyna Rapita 2018-06-13 11:53:21 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-13 11:32:15 usunięcie dokument
Wystąpienie pokontrolne dotyczące postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego i dokumentacją niearchiwalną przechowywanymi w archiwum zakładowym i komórkach organizacyjnych Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-13 11:28:32 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-11 13:17:50 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-08 14:18:23 usunięcie załacznika
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-08 14:18:13 usunięcie załacznika
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-08 14:18:03 usunięcie załacznika
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-08 13:53:34 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2018-06-08 09:08:03 edycja dokumentu
PNOŚ.271.18.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-07 10:11:32 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2018.2 - Budowa chodnika na odcinku Zielin-Starkowo Monika Piechowska 2018-06-06 13:15:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 12:09:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2018 z dnia 4 czerwca 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 12:05:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2018 z dnia 29 maja 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-06-06 11:41:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-06 11:01:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2018 z dnia 28 maja 2018 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-06-06 10:50:29 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2018-06-06 10:47:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:42:42 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:41:58 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Monika Piechowska 2018-06-05 13:29:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:19:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:14:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-04 15:09:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru hasła promocyjnego Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:05:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo Justyna Rapita 2018-06-04 15:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego Justyna Rapita 2018-06-04 15:00:03 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 13:42:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-01 14:45:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:28:07 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:27:57 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-05-29 14:27:47 usunięcie dokument