Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:44:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:42:42 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 74/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie: odwołania Administratora Bezpieczeństwa Informacji i zmiany zarządzenia nr 16/2017 Wójta Gminy Trzebielino w sprawie powołania Administratora Informacji i Administratora Systemu Informatycznego w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-06 10:41:58 dodanie dokumentu
Klauzula informacyjna o przetwarzaniu danych osobowych Monika Piechowska 2018-06-05 13:29:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24 maja 2018 roku w sprawie wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:19:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:14:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:11:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-06-04 15:09:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru hasła promocyjnego Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 15:05:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo Justyna Rapita 2018-06-04 15:03:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego Justyna Rapita 2018-06-04 15:00:03 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 73/2018 z dnia 24.05.2018 r. w sprawie: wyznaczenia Inspektora Ochrony Danych w Urzędzie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-06-04 13:42:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-06-01 14:45:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:28:07 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:27:57 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-05-29 14:27:47 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru hasła promocyjnego Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:27:24 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 72/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie przedłużenia umowy najmu lokalu użytkowego położonego w Trzebielinie przy ul. Pomorskiej 75 stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:21:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2018 z dnia 17 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:18:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2018 z dnia 16 maja 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Justyna Rapita 2018-05-29 14:09:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2018 z dnia 15 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji konkursowej dokonującej wyboru hasła promocyjnego Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 14:02:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2018 z dnia 14 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego Justyna Rapita 2018-05-29 13:59:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2018 z dnia 11 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 13:43:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2018 z dnia 8 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 13:40:01 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2018 z dnia 7 maja 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-29 13:37:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 64/2018 z dnia 7maja 2018 roku w sprawie upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów Justyna Rapita 2018-05-29 13:33:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 63/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w zasadach (polityce) rachunkowości dla budżetu Gminy Trzebielino i Urzędu Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2018-05-29 13:23:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 62/2018 z dnia 30 kwietnia 2018 roku w sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej Justyna Rapita 2018-05-29 09:47:21 dodanie dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-25 13:40:14 edycja dokumentu
Ulgi podatkowe i pomoc publiczna Justyna Rapita 2018-05-23 12:13:24 dodanie dokumentu
Działki 725, 726 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-23 11:37:32 edycja dokumentu
Kontrole zewnętrzne Justyna Rapita 2018-05-17 13:23:36 usunięcie dokument
Sprawozdania z realizacji współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi Justyna Rapita 2018-05-15 13:11:31 edycja dokumentu
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-05-15 12:31:33 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o II przetargu dz. nr. 16/3 obręb Poborowo Monika Piechowska 2018-05-14 14:18:31 edycja dokumentu
Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2018-05-11 14:13:31 edycja dokumentu
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-05-11 10:22:36 dodanie dokumentu
Apel Nr 1/2017 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27.09.2017 r. w sprawie: ujednolicenia kodów pocztowych na terenie gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-05-10 12:52:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2018 z dnia 27 kwietnia 2018 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2017 dla gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-09 12:42:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2018 z dnia 26 kwietnia 2018 roku w sprawie powołania zespołu do szacowania szkód łowieckich na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-05-09 12:40:32 dodanie dokumentu