Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Uchwała Nr 37/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:47:28 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 36/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2018-12-21 10:46:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 35/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-12-21 10:44:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 34/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:43:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 33/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:41:53 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 32/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:40:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 31/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 10:38:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 30/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:34:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 29/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:33:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 27/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:32:18 edycja dokumentu
Uchwała Nr 28/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-12-21 10:32:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 27/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 10:31:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 26/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Monika Piechowska 2018-12-21 10:29:37 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 25/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Monika Piechowska 2018-12-21 10:28:30 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 24/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 10:27:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 23/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 10:26:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 22/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. zmieniającą uchwałę Nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 10:22:00 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 21/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:20:59 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 20/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planów pracy komisji stałych Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:19:15 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 19/III/2018 z dnia 19.12.2018 r. w sprawie zatwierdzenia planu pracy Rady Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 10:16:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 37/III/2018 w sprawie uchwalenia budżetu Gminy Trzebielino na 2019 rok Monika Piechowska 2018-12-21 09:31:36 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 36/III/2018 w sprawie przyjęcia Wieloletniej Prognozy finansowej Gminy Trzebielino na lata 2019 - 2027 Monika Piechowska 2018-12-21 09:30:35 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 35/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-12-21 09:29:17 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 34/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 09:27:44 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 34/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 09:26:59 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 34/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 09:25:48 usunięcie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 34/III/2018 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-12-21 09:23:08 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 33/III/2018 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objetych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 09:22:16 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 32/III/2018 w sprawie podwyzszenia kryterium dochodowego uprawniajacego do przyznania nieodpłatnie pomocy w formie zasiłku celowego na zakup posiłku lub zywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 09:17:40 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 31/III/2018 w sprawie ustanowienia "Wieloletniego Programu Osłonowego Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży" na lata 2019 - 2023 Monika Piechowska 2018-12-21 09:12:04 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 30/III/2018 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 09:10:01 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 29/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż działek gruntu niezabudowanego stanowiącego własność Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 08:56:17 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 28/III/2018 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-12-21 08:48:29 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 27/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 20/III/2011 w sprawie określenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego na obszarze Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-12-21 08:47:20 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 26/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 7/I/2018 w sprawie powołania Komisji Skarg, Wniosków i Petycji, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Monika Piechowska 2018-12-21 08:45:12 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 25/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 6/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rewizyjnej, określenia jej liczebności oraz wyboru Przewodniczącego Komisji Monika Piechowska 2018-12-21 08:43:25 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 24/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 5/I/2018 w sprawie powołania Komisji Rolnictwa i Ochrony Środowiska, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 08:41:08 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 22/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 08:40:00 edycja dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 23/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 4/I/2018 w sprawie powołania Komisji Oświaty, Kultury, Zdrowia i Spraw Socjalnych, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 08:39:09 dodanie dokumentu
Głosowanie nad uchwałą nr 22/III/2018 zmieniającą uchwałę Nr 3/I/2018 w sprawie powołania Komisji Budżetu, Rozwoju Gospodarczego i Finansów, określenia jej liczebności, składu osobowego i przedmiotu działania Monika Piechowska 2018-12-21 08:35:46 dodanie dokumentu