Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Piechowski Bogdan Monika Piechowska 2017-10-27 08:48:46 edycja dokumentu
Labuda Andrzej Monika Piechowska 2017-10-27 08:48:32 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Monika Piechowska 2017-10-27 08:48:18 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2017-10-27 08:48:04 edycja dokumentu
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2017-10-27 08:33:56 edycja dokumentu
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2017-10-27 08:12:46 usunięcie załacznika
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2017-10-27 08:11:14 usunięcie załacznika
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Justyna Rapita 2017-10-26 14:57:10 edycja dokumentu
Grażyna Bodnar Justyna Rapita 2017-10-26 13:33:18 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 107/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" Justyna Rapita 2017-10-26 13:11:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 106/2017 z dnia 25.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-26 12:55:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 105/2017 z dnia 13.10.2017 r. w sprawie: profilaktyki opieki zdrowotnej pracowników Urzędu Gminy Trzebielino zatrudnionych na stanowiskach wyposażonych w monitory ekranowe oraz określenia zasad zwrotu z tytułu zakupu okularów/soczewek kontaktowych korygujących wzrok przy obsłudze monitora ekranowego Justyna Rapita 2017-10-26 12:49:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 104/2017 z dnia 13.10.2017 r. w sprawie:wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-26 12:33:36 dodanie dokumentu
Wójt Gminy Trzebielino ogłasza V przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości stanowiącej mienie komunalne Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2017-10-26 09:22:01 dodanie dokumentu
Czechowski Tomasz Justyna Rapita 2017-10-20 08:49:15 edycja dokumentu
Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy Trzebielnio Justyna Rapita 2017-10-16 13:40:44 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 103/2017 z dnia 05.10.2017 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2017-10-16 13:00:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 102/2017 z dnia 04.10.2017 r. w sprawie: powołania Komisji do opiniowania kandydatów do nauczycielskiej Nagrody Wójta Gminy w 2017 roku. Justyna Rapita 2017-10-16 12:56:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 101/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-16 12:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 100/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-10-16 12:45:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 99/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: powierzenia prowadzenia spraw oraz udzielenia upoważnień i pełnomocnictw Zastępcy Wójta Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-10-16 12:35:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 98/2017 z dnia 29.09.2017 r. w sprawie: powołania zastępcy wójta Justyna Rapita 2017-10-16 12:33:35 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-10-09 12:30:46 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 97/2017 z dnia 28.09.2017 r. w sprawie: powierzenia zadań z zakresu publicznego transportu zbiorowego w celu zapewnienia dzieciom z terenu Gminy Trzebielino dowozu do placówek oświatowych Justyna Rapita 2017-10-02 11:53:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 96/2017 z dnia 25.09.2017 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników odpowiedzialnych za przekazywanie informacji do Biuletynu Informacji Publicznej Justyna Rapita 2017-10-02 11:50:40 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Justyna Rapita 2017-10-02 11:47:38 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 95/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: przyznania dotacji zadania z zakresu zapewnienia bezpieczeństwa publicznego mieszkańców miejscowości Cetyń Justyna Rapita 2017-10-02 11:45:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 94/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: zmiany składu osobowego w Zespole Interdyscyplinarnym ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie przy Gminnym Ośrodku Pomocy Społecznej w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-10-02 11:08:12 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 93/2017 z dnia 20.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie zamówienia na usługi społeczne o wartości poniżej 750 000 euro pn. Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu : Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora Justyna Rapita 2017-10-02 11:00:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 92/2017 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy Justyna Rapita 2017-10-02 10:56:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 91/2017 z dnia 19.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-02 10:44:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 90/2017 z dnia 14.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na budowie przydomowej oczyszczalni ścieków dotowanej z budżetu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-10-02 10:31:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 89/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: zmiany zarządzenia nr 110/2016 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01 grudnia 2016 roku w sprawie centralizacji rozliczeń podatku od towarów i usług VAT w Gminie Trzebielino i jej jednostkach budżetowych oraz samorządowym zakładzie budżetowym Justyna Rapita 2017-10-02 10:28:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Justyna Rapita 2017-10-02 10:25:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Justyna Rapita 2017-10-02 10:21:54 usunięcie dokument
Zarządzenie nr 88/2017 z dnia 04.09.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Justyna Rapita 2017-10-02 10:17:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 87/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: trybu i terminów prac związanych z opracowaniem projektu budżetu Gminy Trzebielino oraz projektu Wieloletniej Prognozy Finansowej na rok 2018 i lata następne Justyna Rapita 2017-10-02 10:13:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień Justyna Rapita 2017-10-02 10:01:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 85/2017 z dnia 01.09.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-10-02 10:00:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 86/2017 z dnia 01.09.2017 r. zmieniające zarządzenie 84/2016 w sprawie powierzenia stanowiska Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy społecznej w Trzebielinie oraz udzielenia upoważnień Justyna Rapita 2017-10-02 09:59:36 usunięcie dokument