Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Oświadczenie o otrzymanej wielkości pomocy Monika Piechowska 2017-07-27 10:44:01 dodanie dokumentu
Oświadczenie o nieotrzymywaniu pomocy Monika Piechowska 2017-07-27 10:43:25 dodanie dokumentu
Formularz informacji przedstawianych przy ubieganiu się o pomoc de minimis Monika Piechowska 2017-07-27 10:43:00 dodanie dokumentu
Wniosek o dofinansowanie Monika Piechowska 2017-07-27 10:42:12 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2017-07-26 14:02:52 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XXXII sesja Monika Piechowska 2017-07-26 13:50:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 68/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie:uchylenia w części Zarządzenie Wójta Gminy Trzebielino nr 65/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-07-21 12:58:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 67/2017 z dnia 18.07.2017 r. w sprawie: przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok" Justyna Rapita 2017-07-21 12:55:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 66/2017 z dnia 07.07.2017 r. zmieniające zarządzenie w sprawie przyjmowania, rejestrowania, koordynowania i załatwiania skarg i wniosków w Urzędzie Gminy w Trzebielinie. Justyna Rapita 2017-07-21 12:51:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 65/2017 z dnia 07.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-07-21 10:48:34 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 64/2017 z dnia 27.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-07-21 10:42:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 63/2017 z dnia 26.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-07-21 10:41:32 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 62/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-07-21 10:39:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 61/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy Trzebielino na 2017 rok Justyna Rapita 2017-07-21 10:21:07 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 60/2017 z dnia 22.06.2017 r. w sprawie: wyznaczenia pracowników do udzielania pierwszej pomocy oraz wykonywania działań w zakresie zwalczania pożarów i ewakuacji pracowników Justyna Rapita 2017-07-21 10:13:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 59/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2017-07-21 10:03:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 58/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powierzenia stanowiska dyrektora Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki. Justyna Rapita 2017-07-21 10:00:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 57/2017 z dnia 19.06.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na oddanie w dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie miejscowości Starkowo. Justyna Rapita 2017-07-21 09:42:00 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Starkowie, Szkoły Podstawowej w Suchorzu i Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-07-19 13:45:13 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Mariusz Bublewicz 2017-07-19 13:37:52 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Mariusz Bublewicz 2017-07-19 13:36:48 usunięcie załacznika
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok Justyna Rapita 2017-07-19 13:12:27 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Mariusz Bublewicz 2017-07-19 08:13:28 edycja dokumentu
Skargi i wnioski Justyna Rapita 2017-07-11 11:12:02 edycja dokumentu
Wójt Gminy Justyna Rapita 2017-07-11 11:09:33 edycja dokumentu
Uchwała Nr 217/XXXII/2017 z dnia 06.07.06.2017 r. w sprawie wprowadzenia zamian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2017-2026 Justyna Rapita 2017-07-11 10:54:56 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 216/XXXII/2017 z dnia 06.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-07-11 10:47:22 dodanie dokumentu
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Mariusz Bublewicz 2017-07-10 13:45:58 dodanie dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Mariusz Bublewicz 2017-07-10 13:41:18 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lipcu 2017 roku Monika Piechowska 2017-07-04 13:55:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 06.07.2017 r. Monika Piechowska 2017-07-04 13:54:37 dodanie dokumentu
Przyjmowanie skarg,wniosków i petycji Monika Piechowska 2017-07-04 13:32:59 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-07-04 09:45:56 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-07-04 09:45:08 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 241489/17/GDY Mariusz Bublewicz 2017-07-04 08:46:39 dodanie dokumentu
SPRAWOZDANIE Z BADAŃ NR 241488/17/GDY Mariusz Bublewicz 2017-07-04 08:46:09 dodanie dokumentu
Biblioteka Gminna w Trzebielinie Monika Piechowska 2017-06-30 08:22:54 edycja dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-06-28 14:04:41 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4(BTW0801A), na terenie działki nr 187, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2017-06-27 14:31:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy, na terenie działki nr 52/3, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2017-06-27 14:29:17 edycja dokumentu