Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2018-10-03 09:55:41 edycja dokumentu
Informacja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 października 2018 r. o sporządzeniu spisu wyborców oraz o miejscu i czasie jego udostępnienia do przeprowadzenia głosowania w wyborach do rad gmin rad powiatów sejmików województw i rad dzielnic m.st. Warszawy oraz wyborów wójtów burmistrzów i prezydentów miast zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-03 08:28:54 dodanie dokumentu
Zacholski Tomasz Justyna Rapita 2018-10-02 13:42:54 edycja dokumentu
Wiśniewski Marek Justyna Rapita 2018-10-02 13:35:04 edycja dokumentu
Tarnowski Jerzy Justyna Rapita 2018-10-02 13:28:46 edycja dokumentu
Szczęsna Iwona Justyna Rapita 2018-10-02 13:20:22 edycja dokumentu
Szarpak Władysław Justyna Rapita 2018-10-02 13:10:08 edycja dokumentu
Stelmasik Monika Justyna Rapita 2018-10-02 12:49:28 edycja dokumentu
Reclaw Józefa Justyna Rapita 2018-10-02 12:32:16 edycja dokumentu
Piechowski Bogdan Justyna Rapita 2018-10-02 12:19:46 edycja dokumentu
Melchert Mirosława Justyna Rapita 2018-10-02 12:10:42 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Justyna Rapita 2018-10-02 11:21:10 edycja dokumentu
Lipka Władysława Justyna Rapita 2018-10-02 11:12:54 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:57:22 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:56:23 usunięcie załacznika
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:55:14 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:50:32 usunięcie załacznika
Labuda Andrzej Justyna Rapita 2018-10-02 10:50:23 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Justyna Rapita 2018-10-02 10:40:26 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Justyna Rapita 2018-10-02 10:33:51 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-10-01 14:34:05 edycja dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 1 października 2018 r. o przyznanych numerach list kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebielino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-01 14:02:44 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 1 października 2018 r. o zarejestrowanych listach kandydatów na radnych w wyborach do Rady Gminy Trzebielino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-10-01 13:59:07 dodanie dokumentu
Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-01 12:39:34 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 296/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-10-01 12:33:23 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 298/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie przyjęcia regulaminu dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-01 12:31:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 297/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 -2033 Monika Piechowska 2018-10-01 12:29:50 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 296/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-10-01 12:28:24 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 295/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie współpracy z powiatem Bytowskim w zakresie realizacji "Powiatowego Programu Profilaktyki Zakażeń Wirusem Brodawczaka Ludzkiego (HPV) na lata 2015-2019" w 2019 roku Monika Piechowska 2018-10-01 12:27:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 294/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-10-01 12:25:01 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 293/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 102/XVI/2016 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia regulaminu określającego tryb i kryteria przyznawania nagród dla nauczycieli ze specjalnego funduszu nagród dla nauczycieli za ich osiągnięcia dydaktyczno - wychowawcze Monika Piechowska 2018-10-01 12:22:58 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 292/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. w sprawie zatwierdzenia do realizacji projektu pn.: "Dla naszych dzieci", w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020, Oś Priorytetowa 3 Edukacja, Działanie 3.1 Edukacja przedszkolna Monika Piechowska 2018-10-01 12:20:07 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 291/XLV/2018 z dnia 26.09.2018 r. zmieniająca uchwałę nr 34/VII/2003 Rady Gminy Trzebielino w sprawie Statutu Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-10-01 12:17:28 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLIV/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 29 sierpnia 2018 roku Monika Piechowska 2018-10-01 11:55:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 127/2018 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28 września 2018 roku w sprawie powołania operatorów informatycznej obsługi obwodowych komisji wyborczych Justyna Rapita 2018-10-01 11:38:38 dodanie dokumentu
Postanowienie Komisarza Wyborczego w Słupsku II z dnia 27 września 2018 r. w sprawie powołania obwodowych komisji wyborczych w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2018-10-01 11:34:18 dodanie dokumentu
Komunikat Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie o losowaniu numerów list kandydatów w wyborach do rady gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-09-28 14:57:20 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Gminnej Komisji Wyborczej w Trzebielinie z dnia 27 września 2018 r. o zarejestrowanych kandydatach na wójta w wyborach Wójta Gminy Trzebielino zarządzonych na dzień 21 października 2018 r. Justyna Rapita 2018-09-28 13:23:22 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 110,111,121,127/2,129,153/5,153/4,173/2,174/7,177, położonych w m. Cetyń, w obrębie Cetyń, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-09-28 09:55:14 edycja dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 110,111,121,127/2,129,153/5,153/4,173/2,174/7,177, położonych w m. Cetyń, w obrębie Cetyń, gm. Trzebielino Justyna Rapita 2018-09-28 09:54:33 usunięcie załacznika