Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Lokal użytkowy ul Wiejska 15 w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-03-02 10:48:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 251/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-03-02 10:44:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 250/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018 - 2033 Monika Piechowska 2018-03-02 10:42:55 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniająca uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:41:25 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:32:45 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 247/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-03-02 10:30:33 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:26:30 usunięcie dokument
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:26:18 usunięcie dokument
Uchwała Nr 249/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. uchylająca uchwałę nr 242/XXXVIII/2018 zmieniającą uchwałę nr 241/XXXVI/2017 Rady Gminy Trzebielino w sprawie ustalenia stawek dotacji przedmiotowych dla zakładu budżetowego, określenia zasad, trybu udzielania i rozliczania dotacji w 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:25:38 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 248/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie dopuszczenia zapłaty podatków stanowiących dochody budżetu Gminy Trzebielino instrumentem płatniczym Monika Piechowska 2018-03-02 10:20:09 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 246/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. zmieniająca uchwałę Nr 142/XXVII/2009 Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 marca 2009 roku określającą wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania nauczycielom dodatków: za wysługę lat, motywacyjnego, funkcyjnego i za warunki pracy oraz niektóre inne składniki wynagrodzenia, a także wysokość oraz szczegółowe zasady przyznawania i wypłacania dodatku mieszkaniowego dla nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 10:18:16 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 245/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie ustalenia szczegółowych zasad ponoszenia odpłatności za pobyt w ośrodku wsparcia - schronisku dla bezdomnych Monika Piechowska 2018-03-02 10:08:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 244/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2019 roku Monika Piechowska 2018-03-02 10:04:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 239/XXXVIII/2018 z dnia 31.01.2018 r. w sprawie przystąpienia do sporządzania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego obejmującego fragment obrębu geodezyjnego Zielin, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2018-03-02 10:01:12 edycja dokumentu
Uchwała Nr 243/XXXIX/2018 z dnia 28.02.2018 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2018-03-02 09:58:59 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVIII/2018 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 31 stycznia 2018 roku Monika Piechowska 2018-03-01 10:06:17 dodanie dokumentu
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie Monika Piechowska 2018-02-27 08:40:58 dodanie dokumentu
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji Mariusz Bublewicz 2018-02-26 12:19:00 usunięcie załacznika
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2017 roku Monika Piechowska 2018-02-26 12:02:53 dodanie dokumentu
Działka nr 7/9 obręb Trzebielino Monika Piechowska 2018-02-23 12:37:44 edycja dokumentu
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino" Monika Piechowska 2018-02-23 11:48:43 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 22/2018 z dnia 22 lutego 2018 roku w sprawie przeprowadzenia konsultacji społecznych projektu uchwały dotyczącej "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r." Monika Piechowska 2018-02-22 14:17:30 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 21/2018 z dnia 20 lutego 2018 roku w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2018 rok Monika Piechowska 2018-02-22 14:13:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 20/2018 z dnia 19 lutego 2018 roku w sprawie nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Monika Piechowska 2018-02-22 14:11:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 19/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego ograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Objezierze Monika Piechowska 2018-02-22 14:10:33 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 18/2018 z dnia 16 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości położonej w obrębie Poborowo Monika Piechowska 2018-02-22 14:09:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 17/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 82/2014 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 sierpnia 2014 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Gimnazjum im. Zjednoczonej Europy w Starkowie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:07:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 16/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniajace zarządzenie nr 59/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:05:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 15/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku zmieniające zarządzenie nr 58/2017 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19 czerwca 2017 roku w sprawie powierzenia stanowiska Dyrektora szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie oraz udzielenia pełnomocnictwa do działania w imieniu placówki Monika Piechowska 2018-02-22 14:02:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 14/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do zaciągania zobowiązań z tytułu umów Monika Piechowska 2018-02-22 13:59:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 13/2018 z dnia 12 lutego 2018 roku w sprawie powołania komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 Monika Piechowska 2018-02-22 13:58:04 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXIX sesja Monika Piechowska 2018-02-22 12:58:39 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.02.2018 r. Monika Piechowska 2018-02-22 08:36:27 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w lutym 2018 roku Monika Piechowska 2018-02-22 08:35:34 dodanie dokumentu
Oświadczenie o kontroli zarządczej za 2017 rok Justyna Rapita 2018-02-21 10:56:11 dodanie dokumentu
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:54:31 usunięcie dokument
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:52:10 edycja dokumentu
2017 Justyna Rapita 2018-02-21 10:43:22 dodanie dokumentu
Skarbnik Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2018-02-21 10:37:43 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Justyna Rapita 2018-02-21 10:36:13 edycja dokumentu