Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 5/2018 z dnia 18 stycznia 2018 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego naboru na partnera do wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1 "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. Justyna Rapita 2018-01-18 14:04:00 dodanie dokumentu
Rozgraniczenia Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:37:22 dodanie dokumentu
Podział nieruchomości Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:35:55 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na budowę lub przebudowę zjazdu z drogi publicznej Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:29:37 dodanie dokumentu
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:28:00 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym reklamy Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:27:47 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie w pasie drogowym robót Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:25:45 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Mariusz Bublewicz 2018-01-17 11:23:48 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:37:46 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:35:46 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:35:20 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:32:12 edycja dokumentu
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:31:20 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:28:32 dodanie dokumentu
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:26:54 dodanie dokumentu
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:25:07 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego - o warunkach zabudowy Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:21:48 dodanie dokumentu
Numeracja porządkowa nieruchomości - nadanie numeru budynku Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:18:59 edycja dokumentu
Numeracja porządkowa nieruchomości - nadanie numeru budynku Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:15:56 dodanie dokumentu
Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy Trzebielino Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:03:40 dodanie dokumentu
ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO ZAWARTEGO W CENIE OLEJU NAPĘDOWEGO WYKORZYSTYWANEGO DO PRODUKCJI ROLNEJ Mariusz Bublewicz 2018-01-15 15:01:45 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM ROLNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:59:49 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOSCI  OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:57:49 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM OD NIERUCHOMOŚCI, ROLNYM I LEŚNYM OD OSÓB FIZYCZNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:55:50 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PODATKOWEGO LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ OPODATKOWANIA PODATKIEM LEŚNYM OD OSÓB PRAWNYCH Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:52:12 dodanie dokumentu
ZAŚWIADCZENIE O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:48:55 dodanie dokumentu
UMORZENIE ZALEGŁOŚCI PODATKOWYCH W PODATKU ROLNYM, LEŚNYM I OD NIERUCHOMOŚCI ORAZ ODSETEK ZA ZWŁOKĘ I OPŁATY PROLONGACYJNEJ Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:32:40 dodanie dokumentu
ULGA W PODATKU ROLNYM Z TYTUŁU KUPNA GRUNTÓW Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:30:34 dodanie dokumentu
ULGA INWESTYCYJNA W PODATKU ROLNYM Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:28:33 dodanie dokumentu
ODROCZENIE TERMINU PŁATNOŚCI, ROZŁOŻENIE NA RATY PODATKU ROLNEGO, PODATKU OD NIERUCHOMOŚCI, PODATKU LEŚNEGO, ŁĄCZNEGO ZOBOWIĄZANIA PIENIĘŻNEGO Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:26:37 dodanie dokumentu
REFERAT POLITYKI GOSPODARCZEJ, NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:18:30 usunięcie dokument
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:18:09 usunięcie dokument
REFERAT FINANSOWY Mariusz Bublewicz 2018-01-15 14:17:49 usunięcie dokument
Wydawanie zaświadczeń o przeznaczeniu terenów w miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:20:12 dodanie dokumentu
Wydawanie wypisów i wyrysów z miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:19:03 dodanie dokumentu
Sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości komunalnych Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:18:16 dodanie dokumentu
Przeniesienie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego / o warunkach zabudowy Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:17:45 dodanie dokumentu
Numeracja porządkowa nieruchomości ? nadanie numeru budynku Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:17:00 dodanie dokumentu
Wydawanie decyzji ustalającej lokalizację inwestycji celu publicznego / o warunkach zabudowy Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:16:09 dodanie dokumentu
Dzierżawa gruntu z zasobów Gminy Trzebielino Mariusz Bublewicz 2018-01-15 13:15:13 dodanie dokumentu