Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 116/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych. Justyna Rapita 2017-11-28 10:30:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 115/2017 z dnia 21.11.2017 r. w sprawie: określenia szczegółowych zasad zbycia nieruchomości gminnych Justyna Rapita 2017-11-28 10:09:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 114/2017 z dnia 17.11.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-11-28 10:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 113/2017 z dnia 16.11.2017 r. zmieniające zarządzenie nr 52/2013 w sprawie: utworzenia Punktu Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych w gminie Trzebielino oraz ustalenia regulaminu jego funkcjonowania. Justyna Rapita 2017-11-28 10:01:43 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2017-11-27 15:08:10 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" Monika Piechowska 2017-11-24 14:43:57 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXVI sesja Monika Piechowska 2017-11-24 11:27:07 dodanie dokumentu
Cena sprzedaży drewna stanowiąca podstawę obliczenia podatku leśnego na obszarze gminy w 2018 roku Monika Piechowska 2017-11-24 08:11:31 dodanie dokumentu
Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2018 roku Monika Piechowska 2017-11-24 08:10:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 112/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przeznaczenia do oddania w użyczenie lokalu użytkowego stanowiącego mienie komunalne Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-11-23 13:40:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 111/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały budżetowej na rok 2018 Justyna Rapita 2017-11-23 13:27:15 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 110/2017 z dnia 14.11.2017 r. w sprawie: przyjęcia projektu uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2018-2023 Justyna Rapita 2017-11-23 13:16:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 109/2017 z dnia 13.11.2017 r. w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Rapita 2017-11-23 13:09:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 108/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-11-23 13:01:15 dodanie dokumentu
arządzenie nr 108/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-11-23 12:59:50 usunięcie dokument
arządzenie nr 108/2017 z dnia 31.10.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na rok 2017 Justyna Rapita 2017-11-23 12:59:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 29.11.2017 r. Monika Piechowska 2017-11-23 08:22:45 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w listopadzie 2017 roku Monika Piechowska 2017-11-23 08:14:59 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 21.11.2017 r. Justyna Rapita 2017-11-21 11:53:03 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 21.11.2017 r. Justyna Rapita 2017-11-21 11:51:04 usunięcie dokument
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia z dnia 21.11.2017 r. Justyna Rapita 2017-11-21 11:50:14 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 236/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2017-11-13 09:34:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 235/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Marii Konopnickiej w Suchorzu Monika Piechowska 2017-11-13 09:30:03 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 234/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sportowców Polskich w Trzebielinie Monika Piechowska 2017-11-13 09:27:25 edycja dokumentu
Uchwała Nr 234/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie stwierdzenia przekształcenia dotychczasowej sześcioletniej Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie w ośmioletnią Szkołę Podstawową im. Sportowców Polskich w Trzebielinie Monika Piechowska 2017-11-13 09:26:08 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 233/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie uchwalenia"Rocznego Programu Współpracy Gminy tzrebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok" Monika Piechowska 2017-11-13 09:24:20 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 232/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2018 rok Monika Piechowska 2017-11-13 09:22:19 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 231/XXXV/2017 z dnia 08.11.2017 r. w sprawie ustalenia wysokości stawek podatku od nieruchomości w 2018 roku Monika Piechowska 2017-11-13 09:17:01 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXIV/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 27 września 2017 roku Monika Piechowska 2017-11-13 08:37:59 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok Justyna Rapita 2017-11-10 14:01:22 dodanie dokumentu
Wystąpienie pokontrolne dotyczące realizacji zadań zleconych z zakresu administracji rządowej wynikających z ustawy z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych i ustawy z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności Monika Piechowska 2017-11-09 14:21:41 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XXXV sesja Monika Piechowska 2017-11-02 13:10:25 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m-ści Poborowo, na terenie działki nr 19/1, 19/2 i 20, położonych w miejscowości Poborowo, w obrębie geodezyjnym Poborowo, gm. Trzebielino Monika Piechowska 2017-10-31 13:28:30 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w listopadzie 2017 roku Monika Piechowska 2017-10-31 10:52:25 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 08.11.2017 r. Monika Piechowska 2017-10-31 10:50:51 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 września 2017 roku Monika Piechowska 2017-10-30 11:16:39 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Justyna Rapita 2017-10-27 13:24:20 edycja dokumentu
LRGD Pojezierze Bytowskie Justyna Rapita 2017-10-27 11:39:21 edycja dokumentu
LRGD Pojezierze Bytowskie Justyna Rapita 2017-10-27 11:31:26 edycja dokumentu
Stelmasik Monika Monika Piechowska 2017-10-27 08:49:00 edycja dokumentu