Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

 

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Protokół Nr XXXI/2017 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 21 czerwca 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-28 12:39:03 dodanie dokumentu
Skargi i wnioski Justyna Rapita 2017-08-28 08:49:23 edycja dokumentu
Przyjmowanie skarg,wniosków i petycji Justyna Rapita 2017-08-28 08:45:47 edycja dokumentu
Kontrola zarządcza Justyna Rapita 2017-08-28 08:43:44 dodanie dokumentu
Kontrole wewnętrzne Justyna Rapita 2017-08-28 08:43:09 edycja dokumentu
Kontrole wewnętrzne Justyna Rapita 2017-08-28 08:42:40 dodanie dokumentu
Otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Justyna Rapita 2017-08-25 14:09:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 83/2017 z dnia 24.08.2017 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu porządku i bezpieczeństwa publicznego Justyna Rapita 2017-08-25 14:06:45 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 82/2017 z dnia 23.08.2017 r. zmieniające Zarządzenie nr 9/2007 w sprawie przekazania we władanie mienia gminnego Justyna Rapita 2017-08-25 14:02:20 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 81/2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie: upoważnienia do dokonywania wpisów, zmian wpisów oraz wykreśleń wpisów w Rejestrze Instytucji Kultury Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 14:00:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 80/2017 z dnia 22.08.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-08-25 13:55:56 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 79/2017 z dnia 18.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2017-08-25 13:54:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 78/2017 z dnia 16.08.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Justyna Rapita 2017-08-25 13:50:59 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 77/2017 z dnia 07.08.2017 r. w sprawie: upoważnienia pracownika Urzędu Gminy Trzebielino do załatwiania spraw z zakresu administracji publicznej i podpisywania dokumentów Justyna Rapita 2017-08-25 13:46:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 76/2017 z dnia 03.08.2017 r. w sprawie: określenia wzorów dokumentów związanych z Rejestrem Instytucji Kultury Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 13:38:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 75/2017 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu Gminy, planu finansowego samorządowej instytucji kultury oraz informacji o kształtowaniu się Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino za I półrocze 2017 roku, w tym o przebiegu realizacji przedsięwzięć Justyna Rapita 2017-08-25 13:31:16 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 74/2017 z dnia 02.08.2017 r. w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2017-08-25 13:12:54 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 13:03:08 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 73/2017 z dnia 01.08.2017 r. w sprawie: ustalenia Regulaminu pracy Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 13:01:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 72/2017 z dnia 31.07.2017 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2017 rok Justyna Rapita 2017-08-25 12:44:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 71/2017 z dnia 28.07.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik Justyna Rapita 2017-08-25 12:42:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 70/2017 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do oceny gminnej edycji konkursu "Piękna Wieś 2017 r." Justyna Rapita 2017-08-25 12:39:28 dodanie dokumentu
Zarządzenie nr 69/2017 z dnia 27.07.2017 r. w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. Wyposażenie pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Justyna Rapita 2017-08-25 12:37:27 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy Gimnazjum w Starkowie, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 10:55:54 dodanie dokumentu
Zagospodarowanie placu przy świetlicach wiejskich w miejscowościach Cetyń, Miszewo, gmina Trzebielino Justyna Rapita 2017-08-25 10:53:43 dodanie dokumentu
Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie Justyna Rapita 2017-08-25 10:44:55 usunięcie dokument
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko głównego księgowego Szkoły Podstawowej w Starkowie, Szkoły Podstawowej w Suchorzu i Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Justyna Rapita 2017-08-24 08:34:16 edycja dokumentu
Wyposażenia pracowni biologicznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Monika Piechowska 2017-08-23 13:10:45 edycja dokumentu
Projekty uchwał - XXXIII sesja Monika Piechowska 2017-08-21 14:12:48 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2017-08-21 13:42:25 edycja dokumentu
Wyposażenia pracowni biologicznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Justyna Rapita 2017-08-18 14:06:31 edycja dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Justyna Rapita 2017-08-18 13:25:49 dodanie dokumentu
Wyposażenia pracowni biologicznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Justyna Rapita 2017-08-17 12:47:21 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 23.08.2017 r. Monika Piechowska 2017-08-17 09:45:42 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w sierpniu 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-17 09:44:54 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie centrum badawczo - rozwojowego hodowli trzody chlewnej, w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią" Monika Piechowska 2017-08-16 12:08:43 dodanie dokumentu
Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 Monika Piechowska 2017-08-09 13:51:13 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2017 roku Monika Piechowska 2017-08-07 15:37:22 dodanie dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik Monika Piechowska 2017-08-03 09:19:11 dodanie dokumentu
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans Monika Piechowska 2017-08-01 12:37:42 dodanie dokumentu