Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2016

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie z dnia 25.10.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej 0,4 kV, na terenie działek nr 457/1; 5/27; 5/26; 5/19; 5/18; 5/17; 5/16; 5/15; 5/14; 5/13; 5/12; 5/11; 5/25; 5/24; 5/23; 5/22; 5/21; 5/20; 197/1; 180/2 położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino. 2016-10-25 14:45:46
dokument Obwieszczenie z dnia 20.09.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działek nr 28, 122/2, 21/14, 21/1, 21/53, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/13, 21/18, 21/51, 21/3, 134, 5/4, 30/3, 30/2, 31/2, 6/2, 6/1, 34/2, 34/1, 35/4, 35/1, 124, 7, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 110/3, 12/8, 12/9, 133, 12/10, 12/11, 50, 11/1, 11/2, 119/1, 18/2, 14, 15, 20/24, 20/3, 20/23, 20/8, 20/6, 17, 249, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 37/1, 38/1, 12/13, 12/15, 111/1, 111/2, 111/3, 20/1, 20/2, 73/3, 74/1, 74/2, 120/3, 21, położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. 2016-09-26 15:15:16
dokument Zapytanie Ofertowe dotyczące obsługi gastronomicznej , sprzedaży napojów (w tym alkoholowych) oraz drobnego handlu w trakcie Dożynek Gminnych w Suchorzu dn. 10.09.2016r. 2016-07-27 14:12:58
dokument Obwieszczenie z dnia 13.07.2016 r. o podjęciu uchwały w sprawie przystapienia do sporządzania zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo 2016-07-18 09:36:18
dokument Obwieszczenie z dnia 14.07.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej oświetlenia drogowego w miejscowości Cetyń 2016-07-14 14:58:30
dokument Obwieszczenie z dnia 14.07.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w miejscowości Miszewo 2016-07-14 14:49:52
dokument Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: przebudowie drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Dolno-Glewnik, na terenie działek nr 11, 359, 532/9, 457/1, 457/2, 458, 478/3 położonych w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino 2016-06-21 14:13:28
dokument Obwieszczenie z dnia 16.06.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej oraz rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Starkowo, na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin, na terenie działek nr 23/6, 23/5, 23/27, 22/4, 180/1, 22/5 położonych w obrębie Starkowo oraz działek nr 70, 61, 34, 69, 72/1, 63, 60, 62/1, 20/17, 20/19, 253, 254, 10/25 położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. 2016-06-20 12:06:34
dokument Wójt Gminy Trzebielino ogłasza pisemny przetarg ofertowy nieograniczony na sprzedaż samochodu specjalnego pożarniczego Jelcz/Star 2016-06-06 15:18:47
dokument Obwieszczenie z dnia 30.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: Budowie targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie, na terenie działek nr 60/2, 61/2 i 62, gm. Trzebielino 2016-06-01 09:21:27
dokument Obwieszczenie z dnia 31.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w obrębie geodezyjnym Cetyń 2016-04-01 12:11:06
dokument Obwieszczenie z dnia 31.03.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego przy drodze gminnej w obrębie geodezyjnym Starkowo 2016-04-01 12:07:18
dokument Wójt Gminy Trzebielino zawiadamia, że w dniu 2016-02-10 wydano decyzję (PNOŚ.6730.45.2015) o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (tłocznią) ścieków w miejscowościach Poborowo, Cetyń, Starkowo, na terenie działek nr:.... 2016-02-11 11:21:58