Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zamówienia publiczne - lista

Nazwa zamówienia Data aktualizacji Stan składania ofert
PNOŚ.271.4.2024.2 - Przebudowa drogi w gminnej nr 160022G w miejscowości Miszewo 2024-02-26 10:09:10 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.31.2023.2 - Przebudowa drogi w miejscowości Starkówko 2023-11-28 13:22:30 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.28.2023.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Grądki Dolne 2023-11-06 09:08:47 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.22.2023.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Toczek 2023-08-02 10:06:24 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.20.2023.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo 2023-07-17 12:59:47 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.19.2023.2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowościach Starkowo i Cetyń. 2023-06-14 11:58:22 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2023.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku 2023-06-01 12:43:40 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.15.2023.2 - Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino 2023-05-16 10:17:34 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.14.2023.2 - Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino 2023-04-13 14:24:21 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.13.2023.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do Leśnej Bazy Lotniczej w Trzebielinie. 2023-04-20 09:09:11 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.11.2023.2 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin 2023-04-05 10:48:33 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.8.2023.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na dachu budynku centrum sportowo-rekreacyjnego w Trzebielinie 2023-03-13 13:11:27 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.7.2023.2 - ROZBUDOWA OCZYSZCZALNI ŚCIEKÓW W MIEJSCOWOŚCI ZIELIN 2023-03-03 09:26:19 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.6.2023.2 - PRZEBUDOWA DRÓG W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE I W MIEJSCOWOŚCI MISZEWO 2023-03-07 10:09:56 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.3.2023.2 - PRZEBUDOWA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH W TRZEBIELINIE I W SUCHORZU 2023-02-27 13:57:57 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.38.2022.2 - Rozbudowa oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin 2023-01-18 11:06:16 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.37.2022.2 - Przebudowa szkół podstawowych w Trzebielinie i w Suchorzu 2023-01-11 13:17:37 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.33.2022.2 - Zakup sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-11-21 11:15:56 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.32.2022.2 - Rozbudowa systemu kanalizacji sanitarnej na terenie gminy Trzebielino 2022-11-21 12:26:38 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.30.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" 2022-10-26 11:01:26 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.29.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-10-13 10:55:15 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.27.2022.2 - Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-09-30 13:15:53 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.25.2022.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń 2022-09-01 11:04:26 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.24.2022.2 - Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego złotowego do kwoty 700.000,00 PLN 2022-07-12 12:05:54 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.22.2022.2 - UBEZPIECZENIE MAJĄTKU I INNYCH INTERESÓW GMINY TRZEBIELINO 2022-07-04 12:41:32 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.23.2022.2 - Zakup wyposażenia i budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia 2022-07-06 10:58:51 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.21.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" 2022-07-06 09:40:17 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" 2022-05-30 13:00:14 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie 2022-06-03 11:38:23 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. 2022-05-24 11:01:17 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku 2022-05-10 09:58:10 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.11.2022.2 - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino 2022-04-12 10:28:21 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.9.2022.2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo 2022-03-21 12:02:30 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.5.2022.2 - Przebudowa hydroforni w miejscowości Objezierze 2022-03-10 13:29:44 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.6.2022.2 - Zmiana sposobu użytkowania części szkoły podstawowej w Starkowie na punkt przedszkolny oraz budowa zbiornika p.poż. o pojemności 200m3 - Prace adaptacyjno -remontowe przy tworzeniu nowego punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" 2022-03-09 13:48:23 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.26.2021.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2021-08-26 13:30:57 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.24.2021.2 - Budowa kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino - Zielin 2021-08-26 13:34:27 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.18.2021.2 - Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze, gmina Trzebielino 2021-07-26 12:26:57 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.15.2021.2 - Budowa ścieżki rekreacyjnej w miejscowości Suchorze, gmina Trzebielino 2021-06-21 12:45:21 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.11.2021.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku 2021-05-24 13:09:33 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze 2021-05-21 14:09:26 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.9.2021.2 - Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 2021-05-07 12:06:31 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.22.2020.2 - Przebudowa drogi gminnej oraz budowa parkingu w miejscowości Trzebielino 2021-02-10 10:45:25 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2020.2 "Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych- Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń- ETAP III" 2020-08-17 11:57:25 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.13.2020.2 Budowa kanalizacji sanitarnej z tłocznią ścieków i przyłączami kanalizacji sanitarnej w miejscowości Poborowo, gmina Trzebielino 2020-07-29 08:25:49 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.12.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160024G w miejscowości Gumieniec ETAP I i ETAP II. 2020-06-26 14:04:03 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.11.2020.2 Przetarg nieograniczony pn.Remont drogi gminnej nr 160021G w miejscowości Bożanka. 2020-06-26 14:04:27 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.9.2020.2 Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2020 roku do 30.06.2021 roku. 2020-06-26 14:03:40 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.22.2019.2 - Przebudowa drogi w miejscowości Cetyń, gmina Trzebielino 2019-08-12 13:21:55 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2019.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2020 roku 2019-06-14 12:35:06 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.15.2019.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2019 roku do 30.06.2021 roku 2019-05-29 11:40:02 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.13.2019.2 - "Pomorskie szlaki kajakowe - wśród dopływów Wieprzy" na terenie gminy Trzebielino 2019-05-06 11:45:51 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.11.2019.2 - Udzielenie i obsługa długoterminowego złotowego kredytu bankowego do kwoty 2.350.000,00 PLN (słownie złotych: dwa miliony trzysta pięćdziesiąt tysięcy 00/100) 2019-04-12 12:46:08 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.4.2019.2 - Odtworzenie fragmentu komunikacji w zabytkowym układzie parku w Trzebielinie w celu zapewnienia dostępności do rzeki Pokrzywna (ścieżka wędkarska powiązana z rybołówstwem) 2019-03-08 09:49:29 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.6.2019.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktów przedszkolnych na terenie gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Dla naszych dzieci" 2019-02-27 12:09:26 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.34.2018.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej z przyłączami do budynków w miejscowości Poborowo, Cetyń gmina Trzebielino 2019-02-05 10:43:02 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.26.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-10-01 10:51:22 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.23.2018.2 - Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Gumieniec 2018-08-27 13:56:11 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.20.2018.2-Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno - Glewnik 2018-07-25 13:28:32 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.18.2018.2 - Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-07-25 11:51:43 Minął termin składania ofert
PNOŚ.271.17.2018.2 - Budowa chodnika na odcinku Zielin-Starkowo 2018-07-04 09:58:06 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-06-07 08:36:18 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-06-05 10:33:52 Minął termin składania ofert
Przebudowa stacji uzdatniania wody wraz z budową infrastruktury towarzyszącej w miejscowości Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-05-11 11:55:59 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-05-11 13:45:51 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-04-19 13:56:48 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-05-11 08:57:35 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Zielin (działki nr 20/8, 133 obr. Zielin), gmina Trzebielino 2018-03-29 13:16:08 Minął termin składania ofert
Budowa targowiska gminnego "Mój Rynek" w Trzebielinie 2018-03-14 13:03:41 Minął termin składania ofert
"Świadczenie usług edukacyjnych i szkoleniowych w ramach projektu: Idę do przedszkola przez trzebielińskie łąki i pola wokół jeziora" 2017-10-03 20:07:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-09-07 13:39:26 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-08-18 12:00:49 Minął termin składania ofert
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-08-17 12:43:42 Minął termin składania ofert
Wyposażenia pracowni biologicznej i matematycznej szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-07-28 12:28:19 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych - Przebudowa drogi gminnej na odcinku Dolno-Glewnik 2017-08-02 12:39:53 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych na terenie Gminy Trzebielino 2017-06-13 08:38:11 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne z dziedziny doradztwa zawodowego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-04-05 13:19:18 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni przedmiotowych szkół Gminy Trzebielino w pomoce dydaktyczne w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-03-24 12:49:46 Minął termin składania ofert
Wyposażenie pracowni szkolnych szkół Gminy Trzebielino w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. Szkoła równych szans 2017-01-17 09:06:50 Minął termin składania ofert
Prowadzenie doradztwa edukacyjno - zawodowego w Gminie Trzebielino w ramach projektu "Szkoła równych szans" 2016-12-09 13:13:12 Minął termin składania ofert
Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sani. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino 2017-01-26 14:47:18 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi transportowej w zakresie dowozu uczniów na zajęcia/półkolonie w ramach projektu "Szkoła równych szans" 2016-10-21 11:24:41 Minął termin składania ofert
Pełnienie funkcji inspektora nadzoru inwestorskiego przy realizacji zadania, pn. "Przebudowa nawierzchni drogi, chodników wraz z budową kanalizacji sanit. deszczowej oraz przebudowa oświetlenia drogowego w m. Suchorze gm. Trzebielino" 2016-11-18 12:31:33 Minął termin składania ofert
Dostawa miału węglowego 2016-09-01 13:54:32 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Cetyń 2016-09-15 10:09:05 Minął termin składania ofert
Zaproszenie do składania ofert dot. ubezpieczenie mienia i odpowiedzialności Zamawiającego w zakresie..... 2016-07-08 14:59:09 Minął termin składania ofert
Świadczenie usługi oświetlenia dróg i innych terenów publicznych wraz z konserwacją punktów świetlnych znajdujących się na terenie Gminy Trzebielino 2016-06-30 08:29:31 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-10-05 12:49:46 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-09-10 12:41:39 Minął termin składania ofert
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno 2015-08-21 09:05:21 Minął termin składania ofert
Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzebielino w roku szkolnym 2015/2016 2015-07-30 17:55:27 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową 2015-07-01 12:14:22 Minął termin składania ofert
Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych z terenu Gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2015 do 30.06.2017 roku 2015-05-29 12:02:47 Minął termin składania ofert
Przebudowa drogi gminnej osiedle domków w miejscowości Trzebielino o nieutwardzonej nawierzchni gruntowej wraz z kanalizacją deszczową 2015-05-14 12:47:30 Minął termin składania ofert
Świadczenie usług pocztowych oraz usług personalizowania, wydruku, konfekcjonowania, kopertowania i doręczania korespondencji 2018-02-26 12:19:14 Minął termin składania ofert