Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 PNOŚ.271.30.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse"
2 Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino".
3 Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino"
4 Uchwała nr 313/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032
5 Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino
6 Protokół Nr XL/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 31 sierpnia 2022 roku
7 XLI sesja Rady Gminy Trzebielino
8 Uchwała nr 312/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
9 Uchwała nr 312/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok
10 Uchwała nr 311/XLI/2022 zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Trzebielino w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino