Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Postanowienie z dnia 03.12.2021 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.08.2021 r. znak PNOŚ.6220.4.20.2020.3
2 PNOŚ.271.32.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie.
3 PNOŚ.271.31.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebielino
4 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dn. 01.12.2021r.
5 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej będącej własnością innego podmiotu
6 Protokół Nr XXXII/2021 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 27 października 2021 roku
7 Uchwała Nr 165/g286/P/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu
8 Uchwała Nr 164/g286/FI/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032
9 Uchwała Nr 149/g286/B/II/21 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r
10 XXXIII sesja Rady Gminy Trzebielino