Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Projekty uchwał XXVI sesja
2 PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze
3 Zawiadomienia o posiedzeniach komisji w kwietniu 2021 r.
4 Zawiadomienie o sesji w dniu 14.04.2021 r.
5 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino"-na działce nr 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino.
6 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I" zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino
7 Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22.03.2021 r. dot. informacji o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bezlist koło Gniewowa PLH220102, Duży Okoń PLH220059, Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgowskim PLH220067, Jezioro Krąg PLH220070, Torfowisko Trzebielino PLH220085, Szczodrowo PLH220101.
8 Zawiadomienie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 19.03.2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów"
9 Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino" , zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 197/1, obręb ewidencyjny Trzebielino, gm. Trzebielino.
10 Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bystrzenica rurociągiem kanalizacji sanitarnej PE-100-RC Dn 160x9,5 mm w rurociągu osłonowym PE 25x14,8 mm SDR17, metodą przewiertu sterowanego, pod jej dnem w miejscowości Zielin na dz. nr 83/4, obręb Zielin, gm. Trzebielino, o współrzędnych skrzyżowania przewodu z ciekiem w układzie PLETRF2000: X1=6012409.39, Y1=6440316.81(oś. cieku).