Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ostatnio dodane

Lp. Nazwa dokumentu
1 Zawiadomienie z dnia 07.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 126/2, 471, 123/1, 38/2, położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino
2 Zawiadomienie z dnia 06.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 660/8, 223/7, 99/1, 98/15, 100/1, 660/6, 660/5, 660/2, 1047, 97/3, 96, 97/5, 97/6, położonych w miejscowości Trzebielino, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino
3 Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.05.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino", planowanego na działce nr 22, obręb 0006 Objezierze.
4 Zarządzenie Nr 44/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2021 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2021 roku do 30.06.2022 roku.
5 Zarządzenie Nr 43/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2021 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2020 dla gminy Trzebielino
6 Zarządzenie Nr 42/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2021 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy.
7 Zarządzenie Nr 41/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.04.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok.
8 Wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy z dnia 06.05.2021 r.
9 Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino".
10 Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I", zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino