Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2015

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o postępowaniu w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia polegającego na: budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownią (tłocznią) ścieków w miejscowościach Poborowo, Cetyń, Starkowo, na terenie działek nr:.... 2015-12-21 14:13:16
dokument Obwieszczenie Dyrektora Regionalnego Zarządu Gospodarki Wodnej w Gdańsku z dnia 30.11.2015 r. 2015-12-09 14:14:01
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń) 2015-11-06 10:58:08
dokument Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino w granicach administracyjnych 2015-11-06 07:24:28
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok 2015-11-05 14:33:04
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji umarzającej postępowanie 2015-09-03 16:28:01
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Moczydło) 2015-09-03 08:48:43
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego (budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową przepompowni (tłoczni) ścieków i rozbudowie sieci wodociągowej w miejscowości Bąkowo i Dolno) 2015-08-13 12:24:21
dokument Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego 2015-08-11 07:49:32
dokument Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 2015-07-22 14:19:01
dokument Wójt Gminy Trzebielino ogłasza konsultacje w sprawie projektu "Programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegbniŠbe~Uomności zwierząt na tevWnie"GEiNy Tp!Kuhë,Zo w 2015 r." 2015-02-17 10:34:21