Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Zastępca Wójta/Sekretarz Gminy Trzebielnio

Grażyna Bodnar

tel. 59 848 06 03
e-mail: g.bodnar@trzebielino.pl
 
Zastępca Wójta:
1.  prowadzi i nadzoruje realizację zadań z zakresu oświaty na terenie gminy, 
2. koordynuje i  prowadzi nadzór w zakresie działania placówek oświatowych działających na terenie gminy,
3. prowadzi nadzór nad działalnością jednostki organizacyjnej pomocy społecznej,
4. kieruje bieżącymi sprawami Gminy Trzebielino,
5. kieruje bieżącą pracą Urzędu Gminy Trzebielino.
6. reprezentuje Gminę i Urząd na zewnątrz.

 
Sekretarz, w imieniu Wójta, sprawuje nadzór nad wykonywaniem zadań przez komórki organizacyjne Urzędu, w szczególności nad terminowym i prawidłowym załatwianiem spraw, przestrzeganiem regulaminu organizacyjnego Urzędu i instrukcji kancelaryjnej.


Do zadań Sekretarza należy w szczególności:


1) zapewnienie warunków organizacyjnych i technicznych sprawnego funkcjonowania Urzędu, realizacji jego działań oraz stworzenie bezpiecznych i higienicznych miejsc pracy;

2) organizowanie pracy Urzędu, nadzór nad jego działalnością z uwzględnieniem dbałości o właściwą obsługę interesantów, sprawny obieg dokumentów oraz załatwianie skarg i wniosków;

3) nadzór funkcjonowania kontroli zarządczej;

4) inicjowanie usprawnień, wdrażanie nowoczesnych metod organizacji i narzędzi pracy;

5) rozwijanie i koordynowanie procesu informatyzacji Urzędu;
6) wykonywanie powierzonych czynności Administratora Danych Osobowych;

7) wykonywanie czynności związanych z organizacją wyborów, referendów, konsultacji społecznych i spisów powszechnych;

8) rozstrzyganie sporów kompetencyjnych pomiędzy pracownikami Urzędu;

9) kontrolowanie postępowania administracyjnego w Urzędzie z punktu widzenia jego terminowości i zgodności z prawem;

10) prowadzenie kontroli wewnętrznej Urzędu, w tym szczególnie realizacji decyzji organów gminy i Wójta oraz nadzór nad realizacją wniosków z kontroli zewnętrznych przeprowadzanych w Urzędzie;

11) zapewnienie obsługi biurowej organom samorządowym, kolegium i zespołom działającym przy Wójcie bądź Radzie;

12) prowadzenie gospodarki etatami, z zastrzeżeniem § 26 i funduszem płac Urzędu, nadzorowanie spraw kadrowych, doskonalenia kadr.


Do zadań Sekretarza należy ponadto:

1) w zakresie powierzonym przez Wójta – koordynowanie współpracy Wójta z Radą, radnymi i jednostkami pomocniczymi gminy;

2) nadzór nad przygotowywaniem materiałów na posiedzenia Wójta;

3) nadzorowanie dokumentowania pracy Wójta i Rady oraz przygotowywania sprawozdań z działalności Wójta i Urzędu oraz realizacji uchwał Rady, zarządzeń Wójta;

4) prowadzenie spraw gminy powierzonych przez Wójta.

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Paulina Omelańska 05-12-2014 11:23:53
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Mariusz Bublewicz 03-09-2015
Ostatnia aktualizacja: Mariusz Bublewicz 19-02-2021 07:45:47