Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Ogłoszenia

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.06.2024 r. o przyjęciu Programu Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031 wraz z jego prognozą oddziaływania na środowisko. 2024-06-19 15:01:35
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.06.2024 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie instalacji fotowoltaicznej na terenie działki o nr ewid 131, 133, 135, 136 obręb ewidencyjny Starkowo, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie". 2024-06-11 10:03:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłoczonej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino." 2024-05-23 11:31:24
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2024 r. o wydłużeniu terminu załatwienia sprawy związanej z wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Rozwój i unowocześnienie produkcji serów dojrzewających z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (odzysk ciepła)". 2024-05-17 11:15:34
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.05.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino" 2024-05-14 08:12:02
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2024 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie i eksploatacji elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 M wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 gmina Trzebielino, obręb Poborowo". 2024-04-25 12:09:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.04.2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Zielin". 2024-04-24 11:07:33
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Zielin" realizowanej na działkach nr 177 w obrębie geodezyjnym Cetyń i nr 810 w obrębie geodezyjnym Trzebielino. 2024-04-24 11:01:06
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.04.2024 r. o przystąpieniu do opracowania projektu dokumentu o nazwie : Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino na lata 2024-2027 z uwzględnieniem perspektywy na lata 2028-2031 oraz jego prognozy oddziaływania na środowisko 2024-04-24 10:38:02
dokument PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO PROGRAMU OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBIELINO NA LATA 2024-2027 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2028-2031 2024-04-23 08:39:16
dokument PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY TRZEBIELINO NA LATA 2024 - 2027 Z UWZGLĘDNIENIEM PERSPEKTYWY NA LATA 2028-2031 2024-04-23 08:37:41
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.04.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa i eksploatacja elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na działkach numer 45, 46, 47, 48, 49, 50, 53/2, 55, 56, 175 gmina Trzebielino, obręb Poborowo 2024-04-08 12:30:38
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 02.04.2024 r. o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.:"Budowa sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Starkówko, gm. Trzebielino" 2024-04-08 12:25:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 27.03.2024 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Cetyń, gm. Trzebielino na działce o nr 18/21 obręb Cetyń. 2024-04-08 12:06:25
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.03.2024 r. o zawieszeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino, Gmina Trzebielino" 2024-03-28 14:12:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.03.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Zielin" 2024-03-25 10:16:07
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 19.03.2024 r. o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz kompleksu leśnego leśnictwa Zielin" 2024-03-25 10:09:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.03.2024 r. o wszczęciu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Rozwój i unowocześnienie produkcji serów dojrzewających z zastosowaniem technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz odnawialnych źródeł energii (odzysk ciepła)" planowanej do realizacji na działkach nr 78, 79/2, 81/2, 81/3, obręb 0010 Zielin, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie 2024-03-22 09:32:33
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.03. 2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanit. grawitacyjnej i tłocznej wraz z pompownią ścieków w miejscowości Starkówko gm. Trzebielino." 2024-03-15 11:08:30
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" 2024-03-14 14:12:01
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2024 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m3/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj Pomorskie" 2024-03-14 14:03:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03. 2024 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m3/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. Pomorskie" 2024-03-14 13:56:37
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.02.2024 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 45 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną", planowanej do realizacji na działkach 1, 2, 4, 6, 36, 105, 107, 108, 237, 238, 239, 241, 303, 346, 347, 348 Gmina Trzebielino, obręb Zielin. 2024-02-29 11:24:36
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27.02.2024 r. w sprawie podjęcia zawieszonego z dniem 10.10.2022 r. postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino" 2024-02-27 14:16:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23 lutego 2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Cetyń oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Zielin" 2024-02-23 11:54:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.02.2024 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10m3/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj Pomorskie" 2024-02-13 12:11:44
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07.02.2024 r. o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Wykonanie wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10m3/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. Bytowski, woj. Pomorskie" 2024-02-12 09:21:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.01.2024 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu wiercenia w celu zaopatrzenia w wodę o głębokości większej niż 100 m oraz wykonanie urządzeń do poboru wody o wydajności przekraczającej 10 m3/h na terenie ujęcia wód podziemnych, dz. nr 23/33 obr. 0008, gm. Trzebielino, pow. bytowski, woj. pomorskie 2024-01-23 12:41:11
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 15.01.2024 r. o wyrażeniu opinii o konieczności przeplanowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej o mocy do 45 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną" na działkach 1, 2, 4, 6, 36, 105, 107, 108, 237, 238, 239 241, 303, 346, 347, 348 obręb Zielin, gmina Trzebielino 2024-01-18 09:24:15
dokument Postanowienie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 11 grudnia 2023 r. o wyrażeniu stanowiska w sprawie realizacji planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2024-01-05 13:15:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 11.12.2023 r. o wznowieniu postępowania administracyjnego o wyrażeniu stanowiska dla planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2024-01-05 13:10:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie farmy fotowoltaicznej o mocy 45 MWp wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, planowanej do realizacji na działkach 1, 2, 4, 6, 36, 105, 107, 108, 237, 238, 239, 241, 303, 346, 347, 348 Gmina Trzebielino, obręb Zielin 2023-12-29 09:35:49
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.12.2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2023-12-14 10:18:18
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2023-12-14 10:15:39
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.11.2023 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki na 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2023-11-13 10:04:20
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 20 października 2023 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa istniejącej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, zlokalizowanej na działce nr 80/8 obr. Zielin w gminie Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2023-10-24 13:27:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.09.2023 r. o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Rozbudowie funkcjonującej oczyszczalni ścieków w miejscowości Zielin, na terenie działki nr 80/8 obr. Zielin, Gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. 2023-09-22 12:02:57
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino - Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-05-05 13:05:45
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino - Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-05-05 13:04:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.04.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino" 2023-04-20 09:41:59
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.04.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino" 2023-04-20 09:34:02
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03.2023 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-31 12:46:59
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.03.2023 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-31 12:42:28
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-03-21 13:47:05
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino". 2023-03-21 13:44:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.02.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo. Inwestycja jest planowana do zrealizowania na działkach w obrębie ew. Objezierze o nr: 22/2, 46, 145, 18/6, 124, 121, 6, 126, 155, 154." 2023-02-14 12:54:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.02.2023 r. o rozpoczęciu procedury udziału społeczeństwa w postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwziecia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino" 2023-02-13 10:12:31
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 07.02.2023 r. o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działek nr 8,9,10,611 w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino" 2023-02-13 10:09:20
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.11.2022 r. o podjęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :"Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8,9,10,611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino" 2022-12-13 13:15:49
dokument Zawiadomienie o wniesieniu odwołania od decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5MW, planowanej do realizacji na obszarze działki numer ewid. 11/16 obr. Suchorze. 2022-12-09 10:22:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.11.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na :"Przebudowie i rozbudowie drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2022-11-14 12:31:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.11.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5MW", planowanej do realizacji na obszarze działki numer ewid. 11/16 obr. Suchorze. 2022-11-04 11:10:22
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.11.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5MW", planowanej do realizacji na obszarze działki numer ewid. 11/16 obr. Suchorze. 2022-11-04 10:44:51
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5MW, planowanej do realizacji na obszarze działki numer ewid. 11/16 obr. Suchorze. 2022-10-11 11:27:55
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.10.2022 r. o zawieszeniu postępowania administracyjnego w sprawie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino. 2022-10-11 11:27:21
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.10.2022 r. o stwierdzeniu obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino". 2022-10-11 11:26:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino". 2022-10-04 12:35:18
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino" 2022-10-04 12:30:32
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino 2022-09-29 14:44:48
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5 MW", zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 11/16 obręb Suchorze, gmina Trzebielino. 2022-09-13 09:10:00
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie elektrowni fotowoltaicznej PV Suchorze 5MW, planowanej do realizacji na obszarze działki numer ewid. 11/16 obr. Suchorze 2022-09-01 12:36:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.08.2022 r. o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, gmina Trzebielino" 2022-08-30 12:54:32
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, gmina Trzebielino" 2022-08-24 11:00:19
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.08.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastruktura techniczną" 2022-08-08 14:45:48
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Realizacji farmy fotowoltaicznej o mocy do 50MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino". 2022-08-03 12:08:31
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 02.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino" 2022-08-03 12:03:45
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-07-15 14:25:31
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu na wniosek Carry Pet Food Sp. z o o. w Trzebielinie postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na szczególne korzystanie z wód tj. wprowadzanie do urządzeń kanalizacyjnych będących własnością innych podmiotów, ścieków przemysłowych zawierających substancje szczególnie szkodliwe dla środowiska wodnego powstających na terenie zakładu obejmującego działkę nr 5/1 obręb Trzebielino, gmina Trzebielino. 2022-07-08 10:41:04
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino o zawieszeniu na wniosek strony wszczętego w dniu 09.05.2022 roku postepowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 221, 222/3, 222/4, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2022-06-30 13:53:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy dotyczącej wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-06-30 13:27:23
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.05.2022 r. o braku możliwości dotrzymania terminów załatwienia sprawy dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-05-20 08:09:42
dokument Obwieszczenia Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.04.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach o numerze PNOŚ.6220.1.3.2022.3 z wniosku Nadleśnictwa Trzebielino w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino" 2022-04-15 14:07:34
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15.04.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino" 2022-04-15 14:04:23
dokument Postanowienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.04.2022 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji nr PNOŚ.6220.7.4.2021.3 o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino." 2022-04-05 11:21:04
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.03.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: Budowie wolnostojącej elektrowni fotowoltaicznej "Miszewo" wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi oraz pozostałą niezbędną infrastrukturą techniczną. 2022-03-29 10:34:16
dokument Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino" realizowanej na działkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 obręb Poborowo, gmina Trzebielino oraz na działkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45, 1/1 obręb Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy 2022-03-18 11:42:19
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzania oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino" realizowanej na działkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 obręb Poborowo, gmina Trzebielino oraz na działkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45, 1/1 obręb Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy 2022-03-15 09:11:25
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino 2022-02-24 13:32:36
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino gm. Trzebielino. 2022-01-24 14:29:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino" 2022-01-24 14:26:22
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino" 2022-01-10 14:18:51
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino" 2022-01-10 14:15:31
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postepowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego odprowadzanie wód opadowych i roztopowych wylotami Dn 200-600 mm - W1,W2, W3 i W4, do rowów drogowych i melioracyjnych oraz W5, W6 i W7, ściekami skarpowymi do rowu melioracyjnego i rzeki Pokrzywna z odwodnienia drogi krajowej DK 21 od km 23+100 do km 25+500 w m. Trzebielino, zlokalizowanych na działkach nr 100/2, 660/7, 100/1, 95, 417 i 424/1, obręb Trzebielino, gm. Trzebielino 2021-12-28 09:40:51
dokument Obwieszczenie w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino" - planowanej do zrealizowania na działkach w obr. Suchorze o numerach 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/8, 9/10, 9/12, 13/122, 13/132, 13/129, 13/135, 16/10, 22, 116/11, 116/12, 116/13, 116/17. 2021-12-21 13:07:08
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dot. planowanego przedsięwzięcia pn. "Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino" 2021-12-21 12:40:07
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino. 2021-12-16 10:56:41
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczące przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części działki nr 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino. 2021-12-15 13:58:35
dokument Postanowienie z dnia 03.12.2021 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.08.2021 r. znak PNOŚ.6220.4.20.2020.3 2021-12-03 13:48:22
dokument Postanowienie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino , gmina Trzebielino do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2021-11-24 14:45:31
dokument Postanowienie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino , gmina Trzebielino w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o z dnia 29.09.2021r. 2021-11-24 14:42:49
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino". 2021-11-23 13:25:03
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino". 2021-11-23 13:11:12
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino 2021-10-27 12:43:39
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wyrażeniu opinii o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino. 2021-10-21 09:43:20
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Sieci kanalizacji sanitarnej wraz z przyłączami i pompownią ścieków w miejscowości Uliszkowice gm. Trzebielino". Inwestycja jest planowana na działkach w obr. Suchorze o numerach: 9/1, 9/2, 9/3, 9/4, 9/5, 9/8, 9/10, 9/12, 13/122, 13/132, 13/129, 13/135, 16/10, 22, 116/11, 116/12, 116/13, 116/17. 2021-09-20 10:31:44
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 08.09.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, Gmina Trzebielino" 2021-09-08 14:47:47
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.08.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-08-04 13:59:23
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.08.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-08-04 13:53:35
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie 2021-07-14 13:45:11
dokument Obwieszczenie - Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dnia 24.06.2021 r. o godzinie 17.00 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-06-07 12:06:54
dokument Obwieszczenie - zawiadomienie o zmianie terminu rozprawy administracyjnej z udziałem społeczeństwa zaplanowanej na dzień 24 maja 2021 r. w świetlicy wiejskiej w Cetyniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-05-13 14:02:32
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2021 r. o wydaniu decyzji stwierdzającej brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino" 2021-05-12 14:33:54
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Leśnej bazy Lotniczej Trzebielino". 2021-05-12 14:26:38
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.05.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na "Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino", planowanego na działce nr 22, obręb 0006 Objezierze. 2021-05-06 14:14:21
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz wraz z infrastrukturą techniczną w obrębie Objezierze gm. Trzebielino". 2021-05-06 11:03:18
dokument Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I", zlokalizowanych na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino 2021-05-06 10:56:11
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I", zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin, (nr 0010), gm. Trzebielino. 2021-05-06 09:52:27
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2021 r. o toczącym się postępowaniu w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino"- na działce nr 197/1 w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino. 2021-04-29 08:55:50
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dnia 24.05.2021 r. o godzinie 17.00 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2021-04-19 14:13:51
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino"-na działce nr 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino. 2021-04-08 10:04:40
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I" zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino 2021-04-08 09:57:26
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22.03.2021 r. dot. informacji o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bezlist koło Gniewowa PLH220102, Duży Okoń PLH220059, Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgowskim PLH220067, Jezioro Krąg PLH220070, Torfowisko Trzebielino PLH220085, Szczodrowo PLH220101. 2021-04-06 14:46:06
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 19.03.2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2021-04-06 13:58:20
dokument Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino" , zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 197/1, obręb ewidencyjny Trzebielino, gm. Trzebielino. 2021-04-06 13:24:01
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bystrzenica rurociągiem kanalizacji sanitarnej PE-100-RC Dn 160x9,5 mm w rurociągu osłonowym PE 25x14,8 mm SDR17, metodą przewiertu sterowanego, pod jej dnem w miejscowości Zielin na dz. nr 83/4, obręb Zielin, gm. Trzebielino, o współrzędnych skrzyżowania przewodu z ciekiem w układzie PLETRF2000: X1=6012409.39, Y1=6440316.81(oś. cieku). 2021-04-06 10:06:03
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę 20 stawów hodowlanych wraz z elementami towarzyszącymi w m. Bożanka na działce nr 617, obręb Bożanka, gmina Trzebielino 2021-03-16 08:23:53
dokument Obwieszczenie z dnia 23.02.2021 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na " Budowie dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I", zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino". 2021-02-24 09:22:53
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino - na działce nr 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino 2021-01-25 10:14:58
dokument Rozporządzenie Wojewody Pomorskiego w sprawie zwalczania wysoce zjadliwej grypy ptaków (HPAI) na terenie powiatów słupskiego, M. Słupsk i bytowskiego 2020-12-11 14:39:51
dokument Zawiadomienie-Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.09.2020 r. o przystąpieniu do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn. Budowa obiektu inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr 930 w miejscowości Cetyń, obręb Cetyń, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie 2020-09-10 11:05:40
dokument Informacja z dn. 25.08.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Dretyń Młyn, gm. Trzebielino, na działce nr 115/2 obręb Bożanka opartego na studni wierconej nr SW 1a/86 2020-09-02 09:14:39
dokument Informacja z dn. 25.08.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Czarnkowo, gm. Trzebielino, na działce nr 162/2 obręb Bożanka opartego na studni nr SW 1/90 2020-09-02 09:09:30
dokument Informacja z dnia 25.08.2020 r. o wszczęciu z urzędu postępowania administracyjnego w sprawie ustanowienia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Starkowo, gm. Trzebielino, na dz. nr 23/16 obręb 0008 Starkowo opartego na studni nr SW 1/83 2020-09-02 09:05:49
dokument Obwieszczenie z dnia 13.05.2020 r. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie kanalizacji sanitarnej na odcinku Trzebielino Zielin realizowanej w m. Trzebielino - Zielin dz. Nr 3/1, 3/2, 7/14, 124/5, 124/6, 124/7, 125/17, 143/1, 161/1, 162/1, 205/9, 284, 412, 421/2, 430, 457/2, 458, 461/2, 478/3, 478/5, 477/1, 477/2, obręb Trzebielino, 80/8, 83/4, 87/3, 87/4, 130, 169, 288, 290 obręb Zielin 2020-07-15 14:00:07
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 15 MW wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na działce oznaczonej w ewidencji gruntów i budynków nr 12/38 obręb Trzebielino Gmina Trzebielino" 2020-07-10 10:37:38
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej zlokalizowanego w m. Broczyna, gmina Trzebielino, na działce nr 30/1 obręb Broczyna opartego o studnie nr SW 1/03 2020-03-16 14:45:11
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na dokończeniu budowy obiektu hodowli ryb łososiowatych "Bożanka I" w ramach zadania "Modernizacja Ośrodka Hodowli Ryb Łososiowatych Bożanka I"-część II, na działce o numerze ewidencyjnym 617 obręb Bożanka. 2019-10-04 12:02:25
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na rozbudowie budynku produkcyjnego na działce o numerze ewidencyjnym 5/1 obręb Trzebielino 2019-07-09 14:42:22
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na lokalizacji 35 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną z budową 35 budynków jednorodzinnych o pow. zabudowy do 150 mkw realizowanego na działce 49/2, 48/2, 47, 46 w obrębie Zielin. 2019-04-09 09:18:14
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Lokalizacji 12 działek budowlanych pod zabudowę jednorodzinną z budowa 12 budynków jednorodzinnych o pow. zabudowy do 150 mkw realizowanego na działce 43 w obrębie Zielin. 2019-04-05 14:16:47
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością dzielenia na etapy lub budowania w całości na terenie działki ewidencyjnej numer 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino 2019-01-07 15:28:56
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr ewid. gr 41/4, obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2018-11-30 08:56:21
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na Budowie drogi leśnej nr 52-P w leśnictwie Wierszyno na terenie dz. nr 389, 390, 391, 387/1, 388 w obrębie geodezyjnym Starkowo. 2018-04-10 12:19:57
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom o wydanej decyzji odmawiającej uchylenia decyzji środowiskowej 2018-04-04 08:28:03
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 930, obręb 930, obręb Cetyń, gm. Trzebielino. 2017-11-27 15:08:10
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 931, obręb Cetyń, gm. Trzebielino. 2017-11-24 14:43:57
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce nr 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2017-09-08 15:02:50
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: Budowie Centrum badawczo-rozwojowego hodowli trzody chlewnej w którego skład wchodzą: budynki inwentarskie wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną oraz biogazownią. położonego na działkach 10/2 obręb Objezierze oraz 2/14 obręb Suchorze gm. Trzebielino, powiat bytowski 2017-08-16 12:08:43
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wykonaniu urządzenia wodnego - ujęcia wód podziemnych na terenie dz. nr 13/3 w miejscowości Cetyń Gm. Trzebielino 2017-05-05 14:10:05
dokument Postępowanie administracyjne w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegajacego na Przebudowie Małej Elektrowni Wodnej "Trzebielino", na rzece Pokrzywna, w km 11+020 2017-03-16 14:19:52
dokument Decyzja z dnia 28.11.2016 r. - odmowa ustalenia środowiskowych uwarunkowań na realizację przedsięwzięcia pn "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-11-30 13:12:33
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce o nr ewid. gr. 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-11-30 13:07:21
dokument Zawiadomienie o zakończeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na: "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 20/25 obręb Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie". 2016-11-08 13:27:11
dokument Decyzja z dnia 19.09.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110x6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110x10,0-160x14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino". 2016-09-20 11:25:09
dokument Zawiadomienie o rozprawie administracyjnej dnia 4.10.2016 r. o godzinie 17.00 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 20/25 Zielin, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie" 2016-09-20 10:47:01
dokument Postanowienie z dnia 12.09.2016 r. o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłocznej DN 110x6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110x10,0-160x14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino". 2016-09-12 13:38:31
dokument Obwieszczenie z dnia 27.05.2016 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie sieci kanalizacji sanitarnej tłoczonej DN 110 x 6,6 oraz rozbudowie i przebudowie sieci wodociągowej DN 110 x 10,0 - 160 x 14,6 na odcinku od miejscowości Starkowo do miejscowości Zielin gm. Trzebielino 2016-05-30 13:45:54
dokument Postanowienie z dnia 04.05.2016 r. w sprawie sprostowania oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.03.2016 r. 2016-05-05 13:26:30
dokument Obwieszczenie z dnia 21.04.2016 r. o wydaniu decyzji umarzającej postepowanie 2016-04-21 11:28:58
dokument Decyzja o umorzeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej z silosami paszowymi i niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działce ewidencyjnej numer 33/1 obręb Poborowo, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie". 2016-04-21 11:26:19
dokument Decyzja z dnia 21.03.2016r. - określenie środowiskowych uwarunkowań realizacji przedsięwzięcia 2016-03-22 13:20:20
dokument Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska z dnia 11.03.2016r. 2016-03-18 07:46:44
dokument Zawiadomienie z dnia 02.03.2016r. o rozprawie administracyjnej 2016-03-03 07:46:20
dokument Zawiadomienie z dnia 08.02.2016r o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2016-02-08 15:11:30
dokument Postanowienie z dnia 07.01.2016 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2016-01-08 12:22:55
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 24.11.2015 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2015-12-09 14:16:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 17.11.2015 r. o wydaniu postanowienia stwierdzającego brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie i przebudowie drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" 2015-11-23 08:19:22
dokument Postanowienie z dnia 17.11.2015 r. - stwierdzenie braku obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-11-23 08:17:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-10-21 11:34:20
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie budynku inwentarskiego do chowu trzody chlewnej (...)" 2015-10-08 08:30:36
dokument Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko 2015-09-29 09:11:09
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2015-09-09 19:12:54
dokument Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej (...)" 2015-09-03 16:26:05
dokument Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na "Budowie pięciu elektrowni wiatrowych realizowanych na działkach ewidencyjnych numer 93, 94, 30, 32/1 i 124 w miejscowości Myślimierz w gminie Trzebielino" 2015-09-01 07:57:03
dokument Postanowienie z dnia 24.08.2015 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-08-24 15:54:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z ustawieniem tablic informacyjnych" 2015-08-11 08:50:12
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Dolno-Glewnik" 2015-07-03 13:38:50
dokument Postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda 2015-07-01 10:13:16
dokument Zawiadomienie o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.06.2015 r. 2015-06-30 14:52:20
dokument Obwieszczenie z dnia 19.06.2015 r. - informacja o wydaniu postanowienia stwierdzającego obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-06-19 15:02:51
dokument Postanowienie z dnia 19.06.2015 r. - stwierdzenie obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko 2015-06-19 15:00:10
dokument Decyzja - umorzenie postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Rozbudowie sieci wodociągowej Dolno-Bąkowo gm. Trzebielino" 2015-06-09 11:44:22
dokument Obwieszczenie o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegające na "Budowie sieci kanalizacji sanitarnej wraz z budową pompowni (tłoczni) ścieków w miejscowości Poborowo, Cetyń, Bąkowo gm. Trzebielino " 2015-05-19 18:20:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.04.2015 r. 2015-04-15 12:44:40
dokument Postanowienie z dnia 13.04.2015 r. 2015-04-14 09:08:02
dokument Zawiadomienie z dnia 25.03.2015 r. 2015-03-26 11:09:03
dokument Zawiadomienie z dnia 23.03.2015 r. 2015-03-24 14:16:40
dokument Zawiadomienie z dnia 03.03.2015 r. 2015-03-24 14:15:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 03.03.2015 r. 2015-03-18 08:17:49
dokument Zawiadomienie o raporcie o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko z dnia 19.01.2015 r. 2015-01-21 12:37:59
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.01.2015 r. 2015-01-14 14:46:18