Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw zlokalizowanej na terenie działki geodezyjnej nr 14/4, obręb ewidencyjny Trzebielino, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. 2023-03-23 12:36:54
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-03-20 14:18:29
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-09 12:34:05
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-09 12:30:00
dokument PNOŚ. 6730.9.2023.1 - Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń 2023-02-20 13:19:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu 2023-01-26 10:56:43
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przyjęciu dwóch dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2023-01-26 10:24:36