Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2023

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18 grudnia 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie drogi wewnętrznej w miejscowości Zielin, na terenie działek nr 21/53 i 21/37 położonych w Zieliniu, w gminie Trzebielino. 2023-12-20 13:18:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10 listopada 2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn. budowa linii elektroenergetycznej nn 0,4 kv wraz z towarzyszącą infrastrukturą, na terenie działek nr 10/2, 38, 18/16, 18/10 położonych w Cetyniu, w gminie Trzebielino. 2023-11-13 09:13:47
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 18/21, 18/20, 18/16 i 18/23, położonych w miejscowości Cetyń, w obrębie Cetyń, w gminie Trzebielino 2023-11-02 14:50:11
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 27 października 2023 r. o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla trzech fragmentów gminy 2023-10-27 14:24:36
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22 września 2023 r. w sprawie ustalenia lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w miejscowości Zielin, gm. Trzebielino na terenie działek nr 5/4, 6/2, 21/3, 30/2, 30/3, 31/2, 34/2, 122/2, 134 2023-09-22 10:37:01
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 18.09.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci elektroenergetycznej NN 0,4 kV wraz z infrastrukturą towarzyszącą, na terenie części działek nr: 10/2, 38, 18/16 i 18/10, położonych w Cetyniu, w gminie Trzebielino 2023-09-18 15:15:27
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.07.2023 r. o wydaniu decyzji zmieniającej ostateczną decyzję Wójta Gminy Trzebielino nr PNOŚ.6730.26.2022.1 z dnia 07.11.2022 r. o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego 2023-07-04 08:58:46
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.05.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Wójta Gminy Trzebielino Nr PNOŚ.6730.26.2022.1 z dnia 07.11.2022 r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie boiska szkolnego, na terenie działki nr 178/3, położonej w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2023-05-25 13:38:09
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie elektroenergetycznej sieci kablowej NN 0,4 kV w miejscowości Zielin gm. Trzebielino, na terenie części działek nr: 5/4, 6/2, 21/3, 30/2, 30/3, 31/2, 34/2, 122/2, 134 położonych w Zieliniu, w gminie Trzebielino 2023-05-23 14:22:10
dokument Informacja z dnia 17.05.2023 r. o zakupie preferencyjnym paliwa stałego dla gospodarstw domowych 2023-05-17 13:22:07
dokument Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.04.2023 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 9/12 i 9/15, położonych w miejscowości Cetyń, w obrębie Cetyń, w gminie Trzebielino. 2023-04-06 08:59:12
dokument Zawiadomienie Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 16.03.2023 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługę wodną, tj. odprowadzanie do istniejących urządzeń wodnych wód opadowych lub roztopowych z terenu stacji paliw zlokalizowanej na terenie działki geodezyjnej nr 14/4, obręb ewidencyjny Trzebielino, gmina Trzebielino, powiat bytowski, województwo pomorskie. 2023-03-23 12:36:54
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn. "Przebudowa i rozbudowa drogi powiatowej nr 1705G na odcinku Trzebielino-Kołczygłowy wraz z infrastrukturą towarzyszącą" 2023-03-20 14:18:29
dokument Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o braku potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia polegającego na "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-09 12:34:05
dokument Obwieszczenie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji w terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego zawiadomienia w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia polegającego na: "Przebudowie drogi dojazdowej do miejscowości Myślimierz oraz do kompleksu leśnego leśnictwa Miszewo" 2023-03-09 12:30:00
dokument PNOŚ. 6730.9.2023.1 - Budowa drogi dojazdowej do posesji nr 7 w miejscowości Cetyń 2023-02-20 13:19:39
dokument Zarządzenie Nr 13/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25 stycznia 2023 roku w sprawie przyjęcia dokumentu 2023-01-26 10:56:43
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przyjęciu dwóch dokumentów wymagających udziału społeczeństwa 2023-01-26 10:24:36