Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2019

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych oraz odprowadzanie ścieków przemysłowych z obiektów zakładu w Zielinie, gm. Trzebielino, z lokalizacją na terenie nieruchomości obejmujących działki nr 81/3, 78, 79/2, 81/2, obręb ewidencyjny 0010 Zielin, gm. Trzebielino. 2019-12-06 10:05:28
dokument Obwieszczenie z dnia 23.09.2019 r. o wyłożeniu do publicznego wglądu dwóch projektów miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino 2019-10-16 09:25:44
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie stwierdzenia wygaśnięcia pozwoleń wodnoprawnych, wydanych przez Starostę Bytowskiego: 1. znak OS-IX,X-6210/15/98 z dnia 03.02,1998r., zmienionej decyzją znak OŚ.GW.6223/10/1-5/2004 z dnia 22.04.2004r. ; 2. znak OŚ.GW.6223/10/10/2003/2004 z dnia 08.04.2004r. zmienionej decyzją znak OŚ.GW.6223/10/1-14/2010 z dnia 11.06.2010r. 2019-07-11 11:52:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : Budowie sieci kablowej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, w tym budowę linii kablowej SN 15kV, oraz 2 słupów SN, na terenie działek Obręb Bożanka gm. Trzebielino - 8/1, 9, 10/1, 10/2, 22, 28, 31/4, 31/5, 41/5, 41/6, 41/8, 41/14, 42, 42/1, 43, 43/1, 60, 63/1, 64/1, 64/2, 65/1, 68, 86, 87/1, 87/2, 106/4, 114/3, 114/4, 115/3, 115/5, 117, 118, 142, 146/2, 146/3, 146/4, 219; Obręb Dretyń, gm. Miastko - 6/8, 11/10, 25/3, 27/1, 37/1, 38, 176/7, 743 2019-04-29 14:52:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Budowie sieci kablowej SN-15kV w zamian istniejącej sieci napowietrznej SN-15kV, w tym budowę linii kablowej SN 15kV, oraz 2 słupów SN, na terenie działek nr Obręb Bożanka-98, 99/2, 52/3, 365, 353/2, 353/1, 40/6, 21/13, 21/14, 6/6, 119, 473, 329/2, 21/8, 90, 381, 40/5, 177/5, 52/1; Obręb Trzebielino-265/2, 337/5, 1059, 1060, 905/1, 364/1, 352/3, 352/2, 341/2, 341/1, 340/12, 905/3, 340/11, 328/11, 328/2, 327/11, 327/2, 306/1, 305/1, 285/1, 284/2, 283/1, 261/14, 261/5, 260/3, 260/2, 301/4, 314/3, 100/3, 207/2, 307/2, w gminie Trzebielino. 2019-04-23 12:04:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 512/1, 512/2, 513, 493/1, 493/2, 494/5, 494/6, 511, 528/4, 528/3, 526, 1040, 494/3, 532/9, 1043, położonych w miejscowości Dolno, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2019-02-13 14:36:40
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 44, 45, 46, 47, 48/1, 54/2, 60/4, 60/5, 125, położonych w miejscowości Zielin przy ul. Polnej, w gminie Trzebielino. 2019-02-13 14:14:45
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną-szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 53/10, 283, 77/4, 77/3, 280, położonych w miejscowości Zielin, w gminie Trzebielino 2019-02-13 14:05:50
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego Oś.GW.6223/10/2-6/2010 z dnia 08.09.2010 r. wydanego przez Starostę Bytowskiego na wykonanie urządzenia wodnego oraz pobór wód podziemnych w m. Cetyń, gm. Trzebielino z lokalizacją na działce 11/7 obręb ewidencyjny Cetyń. 2019-02-13 08:42:52
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 107/2, 108, 109, 106/1, 111, 112/1, 113, 114, położonych w miejscowości Trzebielino, ul. Ku Słońcu, w gminie Trzebielino 2019-02-12 09:53:21
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą, na terenie działek nr 108/1, 79/3, 30/1, 8/12, 8/13, 18/2, 18/7, 240, 17, 219, położonych w obrębie Poborowo, w gminie Trzebielino 2019-02-12 09:51:05
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany decyzji nr PNOŚ.6730.35.2016 z dn. 29.12.2016 r. o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działek nr 28, 122/2, 21/14, 21/1, 21/53, 21/6, 21/7, 21/8, 21/9, 21/13, 21/18, 21/51, 21/3, 134, 5/4, 30/3, 30/2, 31/2, 6/2, 6/1, 34/2, 34/1, 35/4, 35/1, 124/7, 12/2, 12/3, 12/4, 12/5, 12/6, 12/7, 110/3, 12/8, 12/9, 133, 12/10, 12/11, 50, 11/1, 11/2, 119/1, 18/2, 14, 15, 20/24, 20/3, 20/23, 20/8, 20/6, 17, 249, 10/4, 10/5, 10/6, 10/7, 10/8, 37/1, 38/1, 12/13, 12/15, 111/1, 111/2, 111/3, 20/1, 20/2, 73/3, 74/1, 74/2, 120/3, 21 położonych w obrębie Zielin, gm. Trzebielino 2019-01-28 13:02:08
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie i budowie sieci elekrtroenergetycznej 0,4kV, na terenie działki nr 36/1, położonej w m. Zielin, w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. 2019-01-25 12:06:41
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego na pobór wód podziemnych zlokalizowanych na działce nr 407/8, obręb ewidencyjny Pasieka 2019-01-04 11:47:34