Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2022

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.11. 2022r. o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla trzech fragmentów gminy 2022-12-08 11:40:22
dokument Informacja w sprawie preferencyjnej sprzedaży węgla 2022-11-08 13:35:29
dokument Obwieszczenie z dnia 07.11.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: przebudowa boiska szkolnego na terenie działki nr 178/3 położonej w Trzebielinie 2022-11-08 12:57:53
dokument Obwieszczenie z dnia 13.09.2022 r. o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 221, 222/3, 222/4 położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2022-09-13 10:55:22
dokument Obwieszczenie z dnia 31.08.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : przebudowie boiska szkolnego , na terenie działki nr 178/3, położonej w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2022-09-01 14:03:42
dokument Zawiadomienie z dnia 18.08.2022 r. w sprawie zakończenia postępowania w przedmiocie wydania decyzji ustalającej lokalizację celu publicznego dla inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 221, 222/3, 222/4 położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2022-08-22 13:56:46
dokument Postanowienie o podjęciu zawieszonego z dniem 24.06.2022 r. postepowania w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na: rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261/18, 261/19, 221, 222/3, 222/4 położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2022-07-11 09:35:27
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.05.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - zespołu skrzynek rozsączających oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci skrzynek rozsączających na działce nr 16/100 obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat bytowski. 2022-06-06 09:09:30
dokument Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci i przyłączy kanalizacji sanitarnej z budową pompowni ścieków oraz z rozbudową sieci wodociągowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 100/2, 729, 735, 737/2, 741, 752, 763, 764, 219/15, 219/6, 261/16, 261/17, 261,/18, 261/19, 221, 22/3, 222/4, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2022-05-20 10:36:35
dokument Obwieszczenie z dnia 19.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie drogi przy jeziorze Trzebielińskim, na terenie działek nr 660/2 i 660/5, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2022-05-19 14:04:33
dokument Obwieszczenie z dnia 11.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 1060, położonej w miejscowości Grądki Dolne, w obrębie Bożanka, w gminie Trzebielino 2022-05-11 11:42:07
dokument Obwieszczenie z dnia 14.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109 i 106/6, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2022-03-16 14:27:58
dokument Publiczne Obwieszczenie Decyzji Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 01.03.2022 r. w sprawie udzielenia na rzecz Pana Damiana Labuda pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne obejmujące usługę wodną obejmującą pobór wód podziemnych z ujęcia składającego się ze studni nr 1 zlokalizowanej na działce nr 198 obręb Gumieniec, gmina Trzebielino. 2022-03-04 13:42:52
dokument Ogłoszenie Nadleśnictwa Leśny Dwór z dnia 21.01.2022 r. w sprawie nabycia lasów, gruntów przeznaczonych do zalesienia w swoim okręgu administracyjnym 2022-01-28 13:53:53
dokument Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.01.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego 2022-01-17 11:40:41