Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Dokumenty

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2024 roku 2024-03-29 12:41:47
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok 2023-12-01 10:03:41
dokument Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 2023-12-01 10:00:57
dokument Strategia terytorialna Partnerstwo Obszaru Funkcjonalnego Środkowe Pomorze 2023-11-07 14:02:22
dokument Gminny program opieki nad zabytkami Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2026 2023-05-04 09:13:31
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2023 roku 2023-03-14 13:11:53
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2023 rok 2022-11-24 13:48:09
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2025 2022-04-22 11:21:17
dokument Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi - po zmianach 2022-04-22 11:19:19
dokument Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi 2022-03-25 09:26:15
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku 2022-03-25 09:24:06
dokument Uchwała nr 253/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2022 stanowiącego część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2021-12-28 11:58:33
dokument Uchwała nr 252/XXXIV/2021 w sprawie przyjęcia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2030 2021-12-28 11:57:51
dokument Uchwała nr 214/XXVIII/2021 w sprawie przyjęcia programu dla rodzin wielodzietnych "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" 2021-06-24 12:33:48
dokument Uchwała nr 202/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Gminnego Programu Wspierania Rodziny na lata 2021 - 2023 2021-05-21 14:36:11
dokument Uchwała nr 201/XXVII/2021 w sprawie przyjęcia Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2025 2021-05-21 14:35:38
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2021 roku 2021-04-16 13:42:20
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2021 stanowiący część Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych w Gminie Trzebielino 2021-01-04 09:33:32
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2021 rok 2020-11-17 13:35:37
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2020 roku 2020-04-29 13:50:32
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2020 2020-01-02 09:16:34
dokument Regulamin utrzymania czystości i porządku na terenie gminy Trzebielino 2019-06-04 10:44:06
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2019 roku 2019-03-29 14:48:45
dokument Wieloletni Program osłonowy Gminy Trzebielino w zakresie dożywiania dzieci i młodzieży na lata 2019 - 2023 2018-12-21 10:56:29
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na 2019 rok 2018-12-21 10:55:01
dokument Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2018-12-05 08:57:26
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2019 rok 2018-10-19 10:16:22
dokument Regulamin dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Trzebielino 2018-10-01 12:39:34
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2018 r. 2018-06-22 11:51:25
dokument Program dla rodzin wielodzietnych pn. "Karta Dużej Rodziny w Gminie Trzebielino" 2018-06-22 11:42:06
dokument Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2018-2020 2018-06-22 11:40:46
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2018 2018-01-08 11:55:39
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2018 rok 2017-11-10 14:01:22
dokument Wieloletni program gospodarowania mieszkaniowym zasobem gminy Trzebielino na lata 2017 - 2021 2017-01-27 08:17:19
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok 2016-12-01 14:30:27
dokument Gminny Program profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2017 2016-12-01 14:26:45
dokument Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2009-2032 2016-12-01 14:24:07
dokument Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-09-29 09:51:38
dokument Strategia Rozwoju Gminy Trzebielino na lata 2016 - 2025 2016-07-18 10:07:21
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2016 r. 2016-03-11 09:28:06
dokument Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2016-2020 2016-01-20 09:37:44
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2016 rok 2016-01-20 09:36:29
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2016 2016-01-20 09:34:18
dokument Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2015 r. 2015-03-26 13:18:06
dokument Gminny Program Wspierania Rodziny na lata 2015-2017 2015-02-03 11:58:15
dokument Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych Gminy Trzebielino na rok 2015 2015-02-03 11:56:50
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2015 rok 2014-12-07 21:04:24
dokument Gminna strategia rozwiązywania problemów społecznych na lata 2013-2020 2014-12-07 21:02:02
dokument Program Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie i Ochrony Ofiar Przemocy w Rodzinie Gminy Trzebielino na lata 2011- 2015 2014-12-08 08:18:52
dokument Gminny Program Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2011-2015 2014-12-07 20:46:27
dokument Program usuwania azbestu i wyrobów zawierających azbest dla Gminy Trzebielino 2008-2032 2014-12-07 20:48:08
dokument Program Ochrony Środowiska dla Gminy Trzebielino 2008-2011 z perspektywą 2012-2015 2014-12-07 20:55:24
dokument Plan Gospodarki Odpadami dla Gminy Trzebielino 2008-2016 2014-12-07 20:49:57
dokument Programu rozwoju sportu dla dzieci i młodzieży w gminie Trzebielino na lata 2008-2014 2014-12-07 20:43:54
dokument Strategia Rozwoju Społeczno - Gospodarczego Gminy Trzebielino na lata 2007 - 2015 2014-12-07 20:42:58
dokument Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Trzebielino na lata 2007 - 2013 2014-12-07 20:41:40