Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Petycje- informacje ogólne

Składanie petycji – podstawowe informacje

Petycja może być złożona przez: osobę fizyczną, osobę prawną, jednostkę organizacyjną niebędącą osobą prawną lub grupę tych podmiotów.

Petycja może być złożona w interesie:
– publicznym;
– podmiotu wnoszącego petycję;
– podmiotu trzeciego, za jego zgodą.

Przedmiotem petycji może być żądanie, w szczególności, zmiany przepisów prawa, podjęcia rozstrzygnięcia lub innego działania w sprawie dotyczącej podmiotu wnoszącego petycję, życia zbiorowego lub wartości wymagających szczególnej ochrony w imię dobra wspólnego, mieszczących się w zakresie zadań i kompetencji adresata petycji.

O tym, czy pismo jest petycją, decyduje treść żądania, a nie jego forma zewnętrzna.

Petycja powinna zawierać:
– oznaczenie podmiotu wnoszącego petycję; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać oznaczenie każdego z tych podmiotów oraz osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję;
– wskazanie miejsca zamieszkania albo siedziby podmiotu wnoszącego petycję oraz adresu do korespondencji; jeżeli podmiotem wnoszącym petycję jest grupa podmiotów, w petycji należy wskazać miejsce zamieszkania lub siedzibę każdego z tych podmiotów;
– oznaczenie adresata petycji;
– wskazanie przedmiotu petycji.
Petycja składana w formie pisemnej powinna być podpisana przez podmiot wnoszący petycję, a jeżeli podmiotem wnoszącym petycję nie jest osoba fizyczna lub gdy petycję wnosi grupa podmiotów – przez osobę reprezentującą podmiot wnoszący petycję.

Petycję składa się w formie pisemnej albo za pomocą środków komunikacji elektronicznej:
– Drogą pisemną na adres:
Urząd Gminy Trzebielino
ul. Wiejska 15
77-235 Trzebielino
– Pocztą elektroniczną na adres: sekretariat@trzebielino.pl
– Drogą komunikacji elektronicznej za pośrednictwem Elektronicznej Skrzynki Podawczej na platformie e-PUAP (wymagane jest założenie profilu na platformie e-PUAP: https://epuap.gov.pl).

Podstawa prawna:
– art. 63 Konstytucji Rzeczypospolitej Polskiej z dnia 2 kwietnia 1997 r. Dz. U. z dnia 16 lipca 1997r., Nr 78, poz. 483 z późn. zm.);
– ustawa z dnia 11 lipca 2014 r. o petycjach  (Dz. U. z 2018.870);
– ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego) tekst jednolity: Dz. U. z 2020 r., poz. 256) w zakresie nieuregulowanym przepisami ustawy o petycjach.

Załączniki do pobrania

Lp. Plik Data dodania Liczba pobrań
1 Informacja zbiorcza o petycjach w 2020 roku.pdf (PDF, 107.77Kb) 2021-05-21 09:01:51 392 razy
2 Informacja zbiorcza o petycjach złożonych w 2019 roku.pdf (PDF, 223.29Kb) 2020-03-02 13:27:09 545 razy
3 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2018.pdf (PDF, 113.28Kb) 2019-03-01 12:34:15 710 razy
4 Zbiorcza informacja o petycjach rozpatrzonych w roku 2017.pdf (PDF, 119.29Kb) 2018-03-02 11:25:57 918 razy
5 Informacja zbiorcza o petycjach złożonych w 2015 roku.doc (DOC, 24.50Kb) 2017-08-28 13:30:05 895 razy
6 Informacja zbiorcza o petycjach złożonych w 2016 roku.doc (DOC, 22.50Kb) 2017-08-28 13:30:05 881 razy

Metadane - wyciąg z rejestru zmian

Akcja Osoba Data
Dodanie dokumentu: Justyna Rapita 28-08-2017 13:30:05
Osoba, która wytworzyła informację lub odpowiada za treść informacji: Monika Piechowska 28-08-2017
Ostatnia aktualizacja: Justyna Rapita 21-05-2021 09:01:51