Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2021

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej będącej własnością innego podmiotu 2021-11-30 09:35:59
dokument Obwieszczenie z dnia 16.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Sosnowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 224, 682 i 239/1, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2021-11-17 14:13:27
dokument Zawiadomienie Pomorskiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków o trwającym postępowaniu w sprawie udzielenia pozwolenia na przeprowadzenie archeologicznych badań powierzchniowych w związku z realizacją zamówienia publicznego wystosowanego przez Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków w Gdańsku na obszarze AZP 16-28 (obręb Bożanka, Broczyna) 2021-10-21 09:49:01
dokument Obwieszczenie z dnia 11.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino 2021-10-11 13:36:27
dokument Obwieszczenie z dnia 04.10.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pod nazwą Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino, gmina Trzebielino 2021-10-04 11:59:48
dokument Informacja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu z urzędu postepowania administracyjnego w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody obejmującej wyłącznie teren ochrony bezpośredniej dla ujęcia wody podziemnej w m. Zielin, gm. Trzebielino na działce nr 20/16 obręb Zielin 2021-09-17 09:22:12
dokument Obwieszczenie z dnia 18.08.2021 r. o przystąpieniu do sporządzenia zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino dla trzech fragmentów gminy. 2021-08-19 14:58:44
dokument Zarząd Dróg Powiatowych ogłasza konsultacje społeczne dla inwestycji pn. Przebudowa drogi powiatowej nr 1705G Trzebielino-Poborowo-Cetyń-granica gminy" 2021-07-29 10:03:48
dokument Decyzja Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o zatwierdzeniu taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wodę i zbiorowe odprowadzanie ścieków na terenie Gminy Trzebielino na okres 3 lat 2021-06-24 09:58:33
dokument Obwieszczenie z dnia 21.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie sieci wodociągowej rozdzielczej z rur PE Dy=90mm w miejscowości Zielin, na terenie działek nr 12/15, 122/2, 126/2 i 249, położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino. 2021-05-24 15:15:43
dokument Obwieszczenie z dnia 07.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną , na terenie działek nr 532/5, 532/9, 226/10, 524/2, 524/1, 240/16, położonych w miejscowości Dolno, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2021-05-11 12:15:32
dokument Zawiadomienie z dnia 07.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 126/2, 471, 123/1, 38/2, położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino 2021-05-07 12:19:37
dokument Zawiadomienie z dnia 06.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafka oświetleniowa, na terenie działek nr 660/8, 223/7, 99/1, 98/15, 100/1, 660/6, 660/5, 660/2, 1047, 97/3, 96, 97/5, 97/6, położonych w miejscowości Trzebielino, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino 2021-05-07 11:13:58
dokument Zawiadomienie z dnia 05.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 110/3, 17/1, położonych w miejscowości Trzebielino, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2021-05-05 14:48:35
dokument Zawiadomienie z dnia 04.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną - szafką oświetleniową, na terenie działek nr 10/1, 146/2, 146/4, 142, położonych w miejscowości Bożanka, w obrębie Bożanka, w gminie Trzebielino. 2021-05-05 14:44:29
dokument Zawiadomienie z dnia 04.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną, na terenie działek nr 112/1, 112, 111, 109, 108, 113, położonych w miejscowości Trzebielino, w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. 2021-05-05 14:39:36
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr 123/1, 478/15 i 43/11. położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino. 2021-03-12 14:18:46