Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PNOŚ.271.7.2021.2 - Doposażenie punktów świadczenia usług społecznych w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2021-04-15 08:42:41 edycja dokumentu
PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze Justyna Rapita 2021-04-14 09:29:29 edycja dokumentu
Projekty uchwał XXVI sesja Monika Piechowska 2021-04-09 13:19:03 dodanie dokumentu
Uchwała nr 184/XXV/2021 w sprawie określenia wzoru deklaracji o wysokości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi Monika Piechowska 2021-04-09 12:52:02 edycja dokumentu
PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze Monika Piechowska 2021-04-08 14:17:51 edycja dokumentu
PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze Monika Piechowska 2021-04-08 14:17:22 edycja dokumentu
PNOŚ.271.10.2021.2 - Budowa sieci kanalizacji sanitarnej wraz z pompownia ścieków i przyłączami w miejscowości Objezierze Monika Piechowska 2021-04-08 14:17:05 dodanie dokumentu
Zawiadomienia o posiedzeniach komisji w kwietniu 2021 r. Monika Piechowska 2021-04-08 10:17:03 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 14.04.2021 r. Monika Piechowska 2021-04-08 10:14:33 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I" zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino Justyna Rapita 2021-04-08 10:04:54 edycja dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino"-na działce nr 22 w obrębie Objezierze, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2021-04-08 10:04:40 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 07.04.2021 r. dot. toczącego się postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. "Budowa dwóch instalacji fotowoltaicznych o mocy do 1MW każda wraz z towarzyszącą infrastrukturą pn. "Zielin I" zlokalizowane na działce o numerze ewidencyjnym 34, obręb ewidencyjny Zielin (nr 0010), gm. Trzebielino Justyna Rapita 2021-04-08 09:57:26 dodanie dokumentu
Petycje Monika Piechowska 2021-04-07 13:36:37 edycja dokumentu
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku z dnia 22.03.2021 r. dot. informacji o przystąpieniu do opracowania projektów Planów zadań ochronnych dla obszarów Natura 2000: Bezlist koło Gniewowa PLH220102, Duży Okoń PLH220059, Grądy nad Jeziorami Zduńskim i Szpęgowskim PLH220067, Jezioro Krąg PLH220070, Torfowisko Trzebielino PLH220085, Szczodrowo PLH220101. Justyna Rapita 2021-04-06 14:46:06 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Borzytuchom z dnia 19.03.2021 r. o wydaniu postanowienia w sprawie wyrażenia stanowiska dot. planowanego przedsięwzięcia pn.: "Rozbudowa i przebudowa drogi wojewódzkiej nr 209 na odcinku Suchorze-Bytów" Justyna Rapita 2021-04-06 13:58:20 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 06.04.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Budowie Leśnej Bazy Lotniczej Trzebielino" , zlokalizowanej na działce o numerze ewidencyjnym 197/1, obręb ewidencyjny Trzebielino, gm. Trzebielino. Justyna Rapita 2021-04-06 13:24:01 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.7.2021.2 - Doposażenie punktów świadczenia usług społecznych w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2021-04-06 12:33:26 edycja dokumentu
PNOŚ.271.7.2021.2 - Doposażenie punktów świadczenia usług społecznych w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2021-04-06 12:32:26 edycja dokumentu
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 24.03.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na przekroczenie rzeki Bystrzenica rurociągiem kanalizacji sanitarnej PE-100-RC Dn 160x9,5 mm w rurociągu osłonowym PE 25x14,8 mm SDR17, metodą przewiertu sterowanego, pod jej dnem w miejscowości Zielin na dz. nr 83/4, obręb Zielin, gm. Trzebielino, o współrzędnych skrzyżowania przewodu z ciekiem w układzie PLETRF2000: X1=6012409.39, Y1=6440316.81(oś. cieku). Justyna Rapita 2021-04-06 10:06:03 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:53:02 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:52:00 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:51:18 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:49:51 edycja dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:47:50 usunięcie załacznika
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Justyna Rapita 2021-04-06 08:47:46 usunięcie załacznika
PNOŚ.271.9.2021.2 - Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 Monika Piechowska 2021-04-01 11:00:22 edycja dokumentu
PNOŚ.271.9.2021.2 - Budowa przepustu na rzece Bystrzenicy wraz z dojazdem do drogi gminnej na dz. Nr 332/1 Monika Piechowska 2021-04-01 10:58:52 dodanie dokumentu
Raport o stanie dostępności podmiotu publicznego Justyna Rapita 2021-03-30 13:44:10 dodanie dokumentu
Raporty (zakładka menu) Justyna Rapita 2021-03-30 13:40:34 dodanie pozycji menu
Raporty (zakładka menu) Justyna Rapita 2021-03-30 13:40:21 usunięcie pozycji menu
Raporty (zakładka menu) Justyna Rapita 2021-03-30 13:39:37 dodanie pozycji menu
PNOŚ.271.7.2021.2 - Doposażenie punktów świadczenia usług społecznych w gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2021-03-26 11:11:28 edycja dokumentu
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na budowę 20 stawów hodowlanych wraz z elementami towarzyszącymi w m. Bożanka na działce nr 617, obręb Bożanka, gmina Trzebielino Monika Piechowska 2021-03-16 08:23:53 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie sieci wodociągowej rozdzielczej na terenie działek nr 123/1, 478/15 i 43/11. położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2021-03-12 14:18:46 dodanie dokumentu
2021 (zakładka menu) Justyna Rapita 2021-03-12 14:15:44 dodanie pozycji menu
Uchwała Nr 016/g286/D/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Trzebielino na rok 2021, prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Trzebielino na lata 2021-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Justyna Rapita 2021-03-11 11:12:53 edycja dokumentu
Uchwała Nr 016/g286/D/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu określonego w uchwale budżetowej Rady Gminy Trzebielino na rok 2021, prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Trzebielino na lata 2021-2027 wynikającej z planowanych i zaciągniętych zobowiązań. Justyna Rapita 2021-03-11 11:11:19 dodanie dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2020 roku Justyna Rapita 2021-03-11 11:06:14 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej z rur PVC Dy=200mm w miejscowości Zielin. na terenie działek nr 30/3 i 123, położonych w miejscowości Zielin, w obrębie Zielin, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2021-03-10 09:46:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego znak SZ.ZUZ. 2.421.66.2018.DT, z dnia 10.05.2018 r. wydanego przez Dyrektora Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie Zarządu Zlewni w Koszalinie Justyna Rapita 2021-03-10 09:38:46 edycja dokumentu