Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia procedur ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej okazjonalnej przez pracowników Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2023-12-05 12:50:28 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 113/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.11.2023 roku w sprawie: powołania Komisji egzaminacyjnej dla nauczycieli ubiegających się o awans na stopień nauczyciela mianowanego Justyna Rapita 2023-12-05 12:49:54 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.11.2023 roku w sprawie: powołania Komisji ds. oceny ofert złożonych w otwartym naborze partnera, w celu wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 celem zwiększenia szans edukacyjnych uczniów w ramach kształcenia ogólnego w szkołach na terenie Gminy Trzebielino, którego wnioskodawcą będzie Gmina Trzebielino. Justyna Rapita 2023-12-05 12:49:25 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 116/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2023 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2023-12-05 12:44:04 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 115/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Justyna Rapita 2023-12-05 11:14:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 114/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.11.2023 roku w sprawie: wprowadzenia procedur ochrony danych osobowych przy wykonywaniu pracy zdalnej okazjonalnej przez pracowników Urzędu Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2023-12-05 11:12:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 2 listopada 2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: Przebudowie stacji uzdatniania wody w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 18/21, 18/20, 18/16 i 18/23, położonych w miejscowości Cetyń, w obrębie Cetyń, w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2023-12-04 11:21:23 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Monika Piechowska 2023-12-01 14:48:13 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Monika Piechowska 2023-12-01 14:43:45 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Monika Piechowska 2023-12-01 14:37:15 edycja dokumentu
Komisja Rewizyjna Monika Piechowska 2023-12-01 14:32:06 edycja dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2023-12-01 14:27:36 edycja dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2023-12-01 14:26:12 edycja dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2023-12-01 14:24:43 edycja dokumentu
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2023-12-01 14:23:11 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2023-12-01 14:21:39 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2023-12-01 14:20:11 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2023-12-01 14:18:48 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2023-12-01 14:17:20 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:15:41 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:14:12 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:12:33 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:12:09 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:11:33 usunięcie załacznika
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2023-12-01 14:09:44 edycja dokumentu
Uchwała nr 403/LIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Monika Piechowska 2023-12-01 10:04:45 dodanie dokumentu
Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok Monika Piechowska 2023-12-01 10:03:41 dodanie dokumentu
Wieloletni program osłonowy w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Monika Piechowska 2023-12-01 10:00:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 404/LIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 Monika Piechowska 2023-12-01 09:58:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 403/LIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Monika Piechowska 2023-12-01 09:56:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 402/LIII/2023 zmieniająca uchwałę nr 379/L/2023 Rady Gminy Trzebielino z dnia 30 sierpnia 2023 r. w sprawie ustalenia wysokości ekwiwalentu pieniężnego dla strażaków ratowników Ochotniczej Straży Pożarnej z terenu Gminy Trzebielino uczestniczących w działaniach ratowniczych, akcjach ratowniczych, szkoleniach i ćwiczeniach Monika Piechowska 2023-12-01 09:55:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 401/LIII/2023 w sprawie uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2024 rok Monika Piechowska 2023-12-01 09:52:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 400/LIII/2023 w sprawie przystąpienia do partnerstwa w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 5.8. Edukacja ogólna i zawodowa w ramach programu Fundusze Europejskie dla Pomorza 2021-2027 Monika Piechowska 2023-12-01 09:50:37 dodanie dokumentu
Uchwała nr 399/LIII/2023 w sprawie określenia zasad zwrotu wydatków w zakresie dożywiania w formie posiłku albo świadczenia rzeczowego w postaci produktów żywnościowych dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Monika Piechowska 2023-12-01 09:48:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 398/LIII/2023 w sprawie podwyższenia kryterium dochodowego uprawniającego do świadczenia pieniężnego z pomocy społecznej w formie zasiłku celowego na zakup posiłku i żywności dla osób objętych wieloletnim rządowym programem "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Monika Piechowska 2023-12-01 09:46:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 397/LIII/2023 w sprawie ustanowienia wieloletniego programu osłonowego w zakresie dożywiania "Posiłek w szkole i w domu" na lata 2024-2028 Monika Piechowska 2023-12-01 09:44:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego z dnia 30 listopada 2023 r. w sprawie ustalenia liczby radnych wybieranych na obszarze województwa pomorskiego do Sejmiku Województwa Pomorskiego, rad powiatów oraz rad gmin na kadencję 2024-2029. Justyna Rapita 2023-11-30 14:43:45 dodanie dokumentu
LIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2023-11-30 10:32:12 dodanie dokumentu
Protokół Nr LII/2023 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino z dnia 25 października 2023 roku Monika Piechowska 2023-11-30 09:27:30 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.31.2023.2 - Przebudowa drogi w miejscowości Starkówko Lucyna Rokicka 2023-11-28 13:22:30 edycja dokumentu