Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PNOŚ.271.30.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-10-04 13:59:09 edycja dokumentu
PNOŚ.271.30.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-10-04 13:58:44 edycja dokumentu
PNOŚ.271.30.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-10-04 13:58:26 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach w sprawie warunków realizacji przedsięwzięcia pod nazwą: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino". Justyna Rapita 2022-10-04 12:35:18 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.10.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn. "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 39 w obrębie Miszewo, Gmina Trzebielino" Justyna Rapita 2022-10-04 12:30:32 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.29.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-10-03 12:54:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2022 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Justyna Rapita 2022-10-03 09:54:02 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.09.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Justyna Rapita 2022-10-03 09:53:11 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2022.2 - Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-09-30 13:15:53 edycja dokumentu
Uchwała nr 313/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 Monika Piechowska 2022-09-30 09:34:21 dodanie dokumentu
Postanowienie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia pn.: "Realizacja farmy fotowoltaicznej o mocy do 50 MW wraz z niezbędną infrastrukturą towarzyszącą na działkach 103/2 i 436/1 w obrębie Broczyna w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-29 14:44:48 dodanie dokumentu
Protokół Nr XL/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 31 sierpnia 2022 roku Monika Piechowska 2022-09-29 11:38:01 dodanie dokumentu
XLI sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-29 11:29:58 dodanie dokumentu
Uchwała nr 312/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Monika Piechowska 2022-09-29 11:26:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 312/XLI/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Monika Piechowska 2022-09-29 11:25:24 dodanie dokumentu
Uchwała nr 311/XLI/2022 zmieniająca uchwałę Nr 89/XI/2019 Rady Gminy Trzebielino w sprawie regulaminu wynagradzania nauczycieli określającego wysokość oraz szczegółowe warunki przyznawania dodatków do wynagrodzenia zasadniczego, szczegółowy sposób obliczania wynagrodzenia za godziny ponadwymiarowe i godziny doraźnych zastępstw oraz innych świadczeń wynikających ze stosunku pracy nauczycieli Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-29 11:24:33 dodanie dokumentu
Uchwała nr 310/XLI/2022 zmieniająca uchwałę nr 10/II/2018 Rady Gminy Trzebielino w sprawie wysokości i zasad ustalenia dotacji celowej dla podmiotów prowadzących żłobki, kluby dziecięce oraz formy opieki dziennej nad dziećmi do lat 3 w Gminie Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-29 11:14:18 dodanie dokumentu
Uchwała nr 309/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Zjednoczonej Europy w Starkowie Monika Piechowska 2022-09-29 11:12:05 dodanie dokumentu
Uchwała nr 308/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Marii Konopnickiej w Suchorzu Monika Piechowska 2022-09-29 11:11:04 dodanie dokumentu
Uchwała nr 307/XLI/2022 w sprawie utworzenia Punktu Przedszkolnego w Szkole Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie Monika Piechowska 2022-09-29 11:10:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 111/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.09.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. Justyna Rapita 2022-09-29 08:26:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 110/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2022 roku w sprawie: upoważnienia pracowników Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Justyna Rapita 2022-09-29 08:24:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 109/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.09.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawach dotyczących wypłaty dodatku dla gospodarstw domowych z tytułu wykorzystywania niektórych źródeł ciepła. Justyna Rapita 2022-09-29 08:22:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 74/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.06.2022 roku w sprawie: dystrybucji preparatu jodowego na wypadek wystąpienia zdarzenia radiacyjnego na terenie gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-09-29 08:03:52 edycja dokumentu
PNOŚ.271.29.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-09-23 11:46:20 edycja dokumentu
PNOŚ.271.29.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-09-23 11:45:50 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XLI sesja Monika Piechowska 2022-09-23 09:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Justyna Rapita 2022-09-21 14:25:52 edycja dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 28.09.2022 r. Monika Piechowska 2022-09-21 13:44:55 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji we wrześniu 2022 r. Monika Piechowska 2022-09-21 13:43:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: zmiany składu osobowego Zespołu Interdyscyplinarnego Gminy Trzebielino działającego na rzecz przeciwdziałania przemocy w rodzinie. Justyna Rapita 2022-09-21 13:24:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. Justyna Rapita 2022-09-21 13:20:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 19.09.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Justyna Rapita 2022-09-21 13:17:02 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.06.2022 roku w sprawie: powołania komisji do przeprowadzenia odbioru końcowego robót polegających na trwałej likwidacji nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznym systemem grzewczym. Justyna Rapita 2022-09-21 13:10:29 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2022.2 - Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-09-19 12:51:21 edycja dokumentu
PNOŚ.271.27.2022.2 - Budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-09-19 11:03:06 edycja dokumentu
Tarnowski Jerzy Monika Piechowska 2022-09-19 09:56:59 edycja dokumentu
Tomasz Czechowski Monika Piechowska 2022-09-19 09:55:18 edycja dokumentu
Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-16 14:49:38 edycja dokumentu
Petycja w sprawie utworzenia oddziałów zmilitaryzowanych Samoobrony Gminnej i zakupu broni dla każdego rdzennego polskiego mieszkańca gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-09-16 14:49:25 dodanie dokumentu