Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Postanowienie z dnia 03.12.2021 r. o sprostowaniu z urzędu oczywistej omyłki pisarskiej w decyzji Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.08.2021 r. znak PNOŚ.6220.4.20.2020.3 Monika Piechowska 2021-12-03 13:48:22 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.32.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie. Lucyna Rokicka 2021-12-02 13:26:50 edycja dokumentu
PNOŚ.271.31.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2021-12-02 13:26:30 edycja dokumentu
PNOŚ.271.32.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia dodatkowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do Szkoły Podstawowej im. Sportowców Polskich w Trzebielinie. Lucyna Rokicka 2021-12-02 13:26:10 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.31.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2021-12-02 13:24:04 edycja dokumentu
PNOŚ.271.31.2021.2 - Zakup i dostawa wyposażenia podstawowego w ramach programu "Laboratoria Przyszłości" do szkół podstawowych z terenu gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2021-12-02 13:23:31 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 16.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Sosnowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 224, 682 i 239/1, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2021-12-01 14:51:37 edycja dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do zbycia w drodze zamiany z dn. 01.12.2021r. Lucyna Rokicka 2021-12-01 13:15:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 19.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany pozwolenia wodnoprawnego na wprowadzanie ścieków przemysłowych do kanalizacji sanitarnej będącej własnością innego podmiotu Justyna Rapita 2021-11-30 09:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 242/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok Monika Piechowska 2021-11-25 14:01:54 edycja dokumentu
Uchwała nr 242/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok Monika Piechowska 2021-11-25 14:01:12 edycja dokumentu
Uchwała nr 242/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok Monika Piechowska 2021-11-25 14:01:07 usunięcie załacznika
Protokół Nr XXXII/2021 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 27 października 2021 roku Monika Piechowska 2021-11-25 12:39:17 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 164/g286/FI/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 Monika Piechowska 2021-11-25 12:33:29 edycja dokumentu
Uchwała Nr 165/g286/P/II/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały budżetowej Gminy Trzebielino na 2022 rok oraz możliwości sfinansowania deficytu Monika Piechowska 2021-11-25 12:33:06 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 164/g286/FI/I/21 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w sprawie opinii o projekcie uchwały Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 Monika Piechowska 2021-11-25 12:31:21 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 149/g286/B/II/21 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r Monika Piechowska 2021-11-25 12:30:22 edycja dokumentu
Uchwała Nr 149/g286/B/II/21 Składu Orzekającego RIO w Gdańsku w sprawie opinii o przedłożonej przez Wójta Gminy Trzebielino informacji o przebiegu wykonania budżetu za pierwsze półrocze 2021 r Monika Piechowska 2021-11-25 12:29:29 dodanie dokumentu
XXXIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2021-11-25 11:48:59 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie zawieszenia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na : Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino , gmina Trzebielino do czasu przedłożenia przez Wnioskodawcę raportu o odziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko Monika Piechowska 2021-11-24 14:45:31 dodanie dokumentu
Postanowienie z dnia 24.11.2021 r. w sprawie stwierdzenia obowiązku przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla przedsięwzięcia polegającego na Budowie farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 8, 9, 10, 611 w obrębie Trzebielino , gmina Trzebielino w ramach wszczętego postępowania o wydanie decyzji środowiskowych uwarunkowaniach z wniosku PCWO ENERGY PROJEKT Sp. z o. o z dnia 29.09.2021r. Monika Piechowska 2021-11-24 14:42:49 dodanie dokumentu
Uchwała nr 246/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Monika Piechowska 2021-11-24 13:48:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 247/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2021 - 2027 Monika Piechowska 2021-11-24 13:45:40 dodanie dokumentu
Uchwała nr 246/XXXIII/2021 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2021 rok Monika Piechowska 2021-11-24 13:32:45 dodanie dokumentu
Uchwała nr 245/XXXIII/2021 w uchwalenia "Rocznego Programu Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2022 rok" Monika Piechowska 2021-11-24 13:30:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 244/XXXIII/2021 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2021-11-24 13:27:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 243/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 235/XXXII/2021 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 października 2021 r. w sprawie wyboru metody ustalania opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi, ustalenia stawki tej opłaty, ustalenia stawki opłaty za worek i pojemnik o określonej pojemności oraz zwolnienia w części z opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi właścicieli nieruchomości zabudowanych budynkami mieszkalnymi jednorodzinnymi kompostujących bioodpady stanowiące odpady komunalne w kompostowniku przydomowym Monika Piechowska 2021-11-24 13:26:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 242/XXXIII/2021 zmieniająca uchwałę nr 230/XXXII/2021 w sprawie określenia wysokości stawek podatku od środków transportowych na 2022 rok Monika Piechowska 2021-11-24 13:21:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 241/XXXIII/2021 w sprawie ustalenia wynagrodzenia wójta Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2021-11-24 13:19:01 dodanie dokumentu
Uchwała nr 240/XXXIII/2021 w sprawie ustalenia diet oraz zwrotu kosztów podróży służbowych radnych Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2021-11-24 13:17:45 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XXXIII sesja Monika Piechowska 2021-11-24 08:17:58 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2021 r. o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:"Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino". Justyna Rapita 2021-11-23 13:25:03 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.11.2021 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. nr 31/1 w obrębie Poborowo, gmina Trzebielino". Justyna Rapita 2021-11-23 13:11:12 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 24.11.2021 r. Monika Piechowska 2021-11-18 11:45:29 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w listopadzie 2021 r. Monika Piechowska 2021-11-18 11:44:11 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 16.11.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie ulicy Sosnowej w miejscowości Trzebielino, na terenie działek nr 224, 682 i 239/1, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino Monika Piechowska 2021-11-17 14:13:27 dodanie dokumentu
Ogłoszenie z dn. 13.10.2021r. o III przetargu ustnym na sprzedaż nieruchomości stanowiących mienie komunalne Gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2021-11-16 13:02:08 edycja dokumentu
PNOŚ.271.30.2021.2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebielino w 2021 roku. Lucyna Rokicka 2021-11-10 10:28:44 edycja dokumentu
PNOŚ.271.30.2021.2 - Usuwanie wyrobów zawierających azbest z terenu gminy Trzebielino w 2021 roku. Lucyna Rokicka 2021-11-09 13:16:31 edycja dokumentu
Kadencja 2019-2024 Justyna Rapita 2021-11-05 11:48:41 edycja dokumentu