Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.05.2023 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie zmiany prawomocnej decyzji Wójta Gminy Trzebielino Nr PNOŚ.6730.26.2022.1 z dnia 07.11.2022 r. o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na: przebudowie boiska szkolnego, na terenie działki nr 178/3, położonej w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2023-06-07 09:48:14 edycja dokumentu
Zasada Mariusz Monika Piechowska 2023-06-05 11:46:42 edycja dokumentu
Zacholski Tomasz Monika Piechowska 2023-06-05 11:46:24 edycja dokumentu
Wojtyniak Joanna Monika Piechowska 2023-06-05 11:46:06 edycja dokumentu
Wiśniewski Marek Monika Piechowska 2023-06-05 11:45:48 edycja dokumentu
Szarpak Władysław Monika Piechowska 2023-06-05 11:45:32 edycja dokumentu
Szarek Mariusz Monika Piechowska 2023-06-05 11:45:12 edycja dokumentu
Reclaw Józefa Monika Piechowska 2023-06-05 11:44:52 edycja dokumentu
Piechowski Bogdan Monika Piechowska 2023-06-05 11:44:37 edycja dokumentu
Ogińska Danuta Monika Piechowska 2023-06-05 11:44:03 edycja dokumentu
Łukasiewicz Marcin Monika Piechowska 2023-06-05 11:43:36 edycja dokumentu
Labuda Andrzej Monika Piechowska 2023-06-05 11:43:24 edycja dokumentu
Kula Krzysztof Monika Piechowska 2023-06-05 11:43:11 edycja dokumentu
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2023-06-05 11:42:59 edycja dokumentu
Jażdżewski Piotr Monika Piechowska 2023-06-05 11:42:47 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2024 - 2027 Monika Piechowska 2023-06-02 11:08:09 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2024 - 2027 Monika Piechowska 2023-06-02 11:07:57 edycja dokumentu
Wybory na kadencję 2024 - 2027 Monika Piechowska 2023-06-02 10:45:07 dodanie dokumentu
Uchwała nr 362/XLVIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Monika Piechowska 2023-06-02 10:31:27 dodanie dokumentu
XLVIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2023-06-02 09:29:11 dodanie dokumentu
Uchwała nr 363/XLVIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2023 - 2029 Monika Piechowska 2023-06-02 09:27:46 dodanie dokumentu
Uchwała nr 362/XLVIII/2023 w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2023 rok Monika Piechowska 2023-06-02 09:25:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 361/XLVIII/2023 w sprawie udzielenia pomocy finansowej z budżetu Gminy Trzebielino dla Powiatu Bytowskiego Monika Piechowska 2023-06-02 09:24:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 360/XLVIII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2023-06-02 09:23:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 359/XLVIII/2023 w sprawie zatwierdzenia wniosku o wsparcie ze środków Rządowego Funduszu Rozwoju Mieszkalnictwa na sfinansowanie objęcia udziałów w tworzonej Społecznej Inicjatywie Mieszkaniowej Monika Piechowska 2023-06-02 09:23:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 358/XLVIII/2023 w sprawie wyrażenia zgody na przystąpienie do spółki Społeczna Inicjatywa Mieszkaniowa "KZN Kaszuby" spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Monika Piechowska 2023-06-02 09:20:32 dodanie dokumentu
Protokół Nr XLVII/2023 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino z dnia 26 kwietnia 2023 roku Monika Piechowska 2023-06-01 14:02:20 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2023.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku Lucyna Rokicka 2023-06-01 12:43:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Justyna Rapita 2023-06-01 10:43:11 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.05.2023 roku w sprawie przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2022 roku Justyna Rapita 2023-06-01 10:15:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowości Starkowo i Cetyń Justyna Rapita 2023-06-01 10:13:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2023 roku do 30.06.2024 roku" Justyna Rapita 2023-06-01 09:59:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości lokalowej nr 4 w budynku mieszkalnym nr 51, położonym na działce nr 11/3 obr. Cetyń Justyna Rapita 2023-06-01 09:45:57 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 731 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2023-06-01 09:36:52 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 56/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia II przetargu ustnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości gminnej, oznaczonej jako działka nr 731 obręb Trzebielino Justyna Rapita 2023-06-01 09:32:49 dodanie dokumentu
Dane teleadresowe Mariusz Bublewicz 2023-05-31 10:58:06 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 55/2023 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.05.2023 roku w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa i doposażenie trzech placów zabaw na terenie Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2023-05-31 10:33:59 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2022 rok Justyna Rapita 2023-05-30 14:22:26 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.19.2023.2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowościach Starkowo i Cetyń. Lucyna Rokicka 2023-05-30 11:57:44 edycja dokumentu
PNOŚ.271.19.2023.2 - Opracowanie dokumentacji projektowej dla zadania pn. Przebudowa i modernizacja ujęć wody wraz z niezbędnym wyposażeniem w miejscowościach Starkowo i Cetyń. Lucyna Rokicka 2023-05-30 11:03:46 edycja dokumentu