Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Mapa serwisu

Urząd Gminy

|--- Dane teleadresowe

|--- Wójt Gminy

|--- Zastępca Wójta/Sekretarz

|--- Skarbnik

|--- Referaty i samodzielne stanowiska pracy

|--- Regulamin organizacyjny

      |--- Zarządzenie Nr 26/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 15 marca 2012 r. w sprawie: zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie

      |--- Zarządzenie Nr 19/2012 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29 lutego 2012 w sprawie: nadania Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy w Trzebielinie

|--- Prowadzone rejestry, ewidencje i archiwa

|--- Kontrole

      |--- Kontrola zarządcza

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

      |--- Kontrole zewnętrzne

|--- Elektroniczna Skrzynka Podawcza

|--- Statut Gminy

|--- Majątek Gminy

|--- Skargi i wnioski

|--- Petycje

|--- Raporty

Wójt Gminy

|--- Kadencja 2018-2023

|--- Kadencja 2014-2018

|--- Zarządzenia Wójta

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2018-2023

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

Rada Gminy

|--- Skład

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Prawo miejscowe

|--- Uchwały

      |--- Kadencja 2010-2014

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

|--- Przewodniczący

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Wiceprzewodniczący

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Komisje

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Projekty uchwał

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

|--- Zawiadomienia o posiedzeniach komisji

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

|--- Zawiadomienia o sesjach

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

|--- Imienne wykazy głosowań

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- XXV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XXIV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XXIII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XXII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XXI sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XX sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XIX sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XVIII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XVII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XVI sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XIV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XIII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- XI sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- X sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- IX sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- VIII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- VII sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- VI sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- V sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- IV sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- III sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- II sesja Rady Gminy Trzebielino

            |--- I sesja Rady Gminy Trzebielino

|--- Protokoły z posiedzeń Komisji

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

|--- Protokoły z obrad sesji

      |--- Kadencja 2018-2024

            |--- 2024

            |--- 2023

            |--- 2022

            |--- 2021

            |--- 2020

            |--- 2019

            |--- 2018

      |--- Kadencja 2014-2018

            |--- 2018

            |--- 2017

            |--- 2016

            |--- 2015

            |--- 2014

|--- Nagrania z sesji

      |--- Nagrania z sesji

|--- Apele i oświadczenia

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Skargi i wnioski

|--- Petycje

      |--- Petycje 2024 rok

      |--- Petycje 2023 rok

      |--- Petycje 2022 rok

      |--- Zbiorcze informacje o petycjach

|--- Interpelacje i zapytania radnych

      |--- Kadencja 2018-2023

|--- Raporty o stanie gminy

Gminna Rada Seniorów

|--- Uchwały Gminnej Rady Seniorów

Jednostki organizacyjne

|--- Rejestr jednostek organizacyjnych Gminy Trzebielino

|--- Biblioteka - Gminne Centrum Kultury w Trzebielinie

|--- Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej

|--- Zakład Usług Komunalnych

|--- Szkoła Podstawowa w Suchorzu

|--- Szkoła Podstawowa w Trzebielinie

|--- Szkoła Podstawowa w Starkowie

Jednostki pomocnicze

|--- Sołectwa

|--- Rejestr jednostek pomocniczych

Oświadczenia majątkowe

|--- Radni

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Wójt

      |--- Kadencja 2018-2023

      |--- Kadencja 2014-2018

|--- Zastępca Wójta/Sekretarz

      |--- Grażyna Bodnar

      |--- Danuta Maliszewska

|--- Skarbnik

      |--- Mariola Skwierawska

      |--- Krystyna Harasiuk

|--- Kierownicy i dyrektorzy jednostek organizacyjnych

      |--- Kierownik Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie

      |--- Dyrektor Gimnazjum w Starkowie

            |--- Kiedrowska Beata

      |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Trzebielinie

            |--- Małgorzata Zacholska

            |--- Pszeniczna Grażyna

      |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Suchorzu

            |--- Katarzyna Orbik - Balcerzak

            |--- Gałczyńska Irena

      |--- Kierownik Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie

            |--- Joanna Kmiecik

            |--- Grażyna Bodnar

      |--- Dyrektor Szkoły Podstawowej w Starkowie

      |--- Dyrektor Biblioteki Gminnej w Trzebielinie

            |--- Marta Sikora

                  |--- Marta Sikora

            |--- Podraża Krystyna

Rejestr instytucji kultury

|--- Rejestr

Strategie i programy

|--- Dokumenty

Budżet

|--- 2015

      |--- Sprawozdania

      |--- Uchwały budżetowe

|--- Sprawozdania finansowe

|--- 2019

      |--- Sprawozdania budżetowe

|--- 2018

      |--- Sprawozdania budżetowe

|--- 2017

      |--- Sprawozdania

      |--- Uchwały budżetowe

|--- 2016

      |--- Uchwały budżetowe

      |--- Sprawozdania

|--- 2020

      |--- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Uchwały budżetowe

      |--- Sprawozdania budżetowe

|--- 2021

      |--- Sprawozdania budżetowe

      |--- Uchwały budżetowe

      |--- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

|--- 2022

      |--- Sprawozdania budżetowe

      |--- Uchwały budżetowe

      |--- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

|--- 2023

      |--- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

      |--- Sprawozdania budżetowe

|--- 2024

      |--- Uchwały budżetowe

      |--- Sprawozdania budżetowe

      |--- Uchwały Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej

Podatki i opłaty

|--- 2015

      |--- Wzory formularzy stosowanych w podatkach lokalnych

      |--- Cena skupu żyta stanowiąca podstawę obliczenia podatku rolnego na obszarze gminy w 2015 roku

      |--- Stawki podatku od środków transportowych na 2015 rok

      |--- Stawki podatków i opłat lokalnych w 2015 roku

|--- 2016

      |--- Wzory formularzy informacji i deklaracji podatkowych

      |--- Stawki podatku od środków transportowych na 2016 rok

      |--- Stawki podatku od nieruchomości i opłaty targowej w 2016 roku

|--- 2017

|--- 2018

|--- 2019

|--- 2020

|--- 2021

|--- 2022

|--- 2023

|--- 2024

Ochrona danych osobowych

|--- Informacje

Ogłoszenia i obwieszczenia

|--- 2015

|--- 2016

|--- 2017

|--- 2018

|--- 2019

|--- 2020

|--- 2021

|--- 2022

|--- 2023

|--- 2024

Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia publiczne

|--- Zamówienia poniżej 30.000 euro

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- Rozwiń Skrzydła Stowarzyszenie w Starkowie

      |--- 2017

|--- Zamówienia poniżej kwoty 130.000 złotych

      |--- 2022

      |--- 2021

|--- Plan zamówień publicznych

|--- Platforma zakupowa

Współpraca

|--- Stowarzyszenia w gminie Trzebielino

|--- LGD Wrzeciono

|--- LRGD Pojezierze Bytowskie

|--- Związek Gmin Pomorskich

Dotacje na zadania pożytku publicznego

|--- Konkursy ofert na wspieranie realizacji zadań publicznych

      |--- 2024

      |--- 2023

      |--- 2022

      |--- 2021

      |--- 2020

      |--- 2019

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

|--- Oferty składane poza konkursem

|--- Sprawozdania

Informacje i decyzje środowiskowe

|--- Ogłoszenia

|--- Badania wody

Gospodarka odpadami

|--- Uchwały, rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych, inne informacje

      |--- Rejestr działalności regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości położonych na terenie gminy Trzebielino

      |--- Uchwały Rady Gminy Trzebielino w zakresie gospodarki odpadami

Sprzedaż/dzierżawa nieruchomości

|--- Wykazy, ogłoszenia i informacje

      |--- 2024

            |--- Nieruchomości przeznaczone do zbycia

                  |--- Działka nr 10/8 obr. Poborowo

                  |--- Działka nr 10/7 obr. Poborowo

                  |--- Działka nr 7/40 obr. Trzebielino

                  |--- Działka nr 731 obr. Trzebielino

                  |--- Działka nr 5/32 obr. Objezierze

            |--- Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

      |--- 2023

            |--- Nieruchomości przeznaczone do dzierżawy

            |--- Nieruchomości przeznaczone do zbycia

                  |--- Działka nr 5/32 obr. Objezierze

                  |--- Lokal mieszkalny Cetyń 51/4

                  |--- Działka 23/32 obr. Starkowo

                  |--- Działka 731 obr. Trzebielino

      |--- 2022

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do zbycia

            |--- Wykazy nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy

                  |--- Działka nr 24 obr. Starkowo

      |--- 2021

      |--- 2020

            |--- I przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż działki nr 10, obręb Cetyń

      |--- 2019

            |--- Nieruchomości przeznaczone do zbycia: dz. nr 725, 726 obręb Trzebielino

            |--- Nieruchomości przeznaczone do zbycia: dz. nr 1054, 1055, 1056, 1057 obręb Trzebielino

            |--- Działka 5/30 obr. Objezierze

      |--- 2018

      |--- 2017

      |--- 2016

      |--- 2015

      |--- 2014

Zagospodarowanie przestrzenne

|--- Informacja

Wybory i referenda

|--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP

      |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2023

      |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2019

      |--- Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015

|--- Referenda

      |--- Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 roku

|--- Wybory ławników sądowych

      |--- Wybory na kadencję 2024-2027

      |--- Wybory na kadencję 2020-2023

      |--- Wybory na kadencję 2016-2019

|--- Wybory Prezydenta RP

      |--- 28.06.2020

      |--- 10.05.2020

      |--- 2015

|--- Wybory samorządowe

      |--- 2024

      |--- 2018

|--- Wybory do Parlamentu Europejskiego

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 09.06.2024 r.

      |--- Wybory do Parlamentu Europejskiego 26.05.2019 r.

Nabór na stanowiska

|--- Ogłoszenia o naborze

Karty usług/druki do pobrania

|--- Karty usług/druki do pobrania

      |--- REFERAT ADMINISTRACYJNO - OŚWIATOWY

      |--- EWIDENCJA LUDNOŚCI I DOWODY OSOBISTE

      |--- URZĄD STANU CYWILNEGO

      |--- REFERAT FINANSOWY

      |--- REFERAT POLITYKI GOSPODARCZEJ, NIERUCHOMOŚCI, ROLNICTWA I OCHRONY ŚRODOWISKA

Rejestr żłobków, klubów dziecięcych i opiekunów dziennych

|--- Wykaz

Spisy powszechne

|--- Spisy powszechne

      |--- Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań 2021

      |--- Powszechny Spis Rolny 2020

Informacje nieudostępnione w BIP

|--- Informacja

Archiwum BIP

|--- Archiwum BIP do 30.11.2014 r.

|--- Archiwum BIP do 31.12.2012 r.