Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2017

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii kablowej oświetlenia drogowego w m-ści Poborowo, na terenie działki nr 19/1, 19/2 i 20, położonych w miejscowości Poborowo, w obrębie geodezyjnym Poborowo, gm. Trzebielino 2017-10-31 13:28:30
dokument Roczny Program Współpracy Gminy Trzebielino z Organizacjami Pozarządowymi oraz Podmiotami Prowadzącymi Działalność Pożytku Publicznego na 2017 rok 2017-07-19 13:12:27
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 (BTW0601A), na terenie działki nr 102/4, położonej w miejscowości Zielin Górny, w obrębie geodezyjnym Suchorze, gm. Trzebielino 2017-07-04 09:45:08
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino w sprawie ulic i numeracji porządkowej budynków w miejscowości Trzebielino, Zielin, Suchorze. 2017-05-09 10:21:14
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie linii napowietrznej 0,4 kV, na terenie działki nr 21/41, położonej w obrębie Zielin, gm. Trzebielino. 2017-05-05 09:34:11
dokument Obwieszczenie Wojewody Pomorskiego o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o zezwoleniu na realizację inwestycji drogowej pn.: "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23+175-23+575 oraz w km ok. 25+770-26+350, w m. Kruszyna w km ok.41+820-42+180 oraz w m. Kwakowo w km. ok. 45+410-45+800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino-Kwakowo w ramach PBDK-Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych" 2017-03-28 13:16:53
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na nadbudowie i przebudowie budynku Urzędu Gminy, na terenie działki nr 52/3, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino, gm. Trzebielino 2017-03-23 09:19:56
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4(BTW0801A), na terenie działki nr 187, położonej w obrębie geodezyjnym Trzebielino, gm. Trzebielino. 2017-03-22 10:23:50
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o przyjęciu dokumentu wymagającego udziału społeczeństwa: zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Trzebielino 2017-03-21 10:40:38
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii napowietrznej AsXSn 2x25 oraz 4 słupów wraz z oprawami, na terenie działki nr 132, położonej w m. Zielin, gm. Trzebielino 2017-03-07 10:39:42
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie oświetlenia drogowego - linii kablowej YAKXS oraz 26 słupów wraz z oprawami, na terenie działek nr 122/2, 34/2, 365, położonych w m. Zielin, gm. Trzebielino 2017-03-07 10:35:22
dokument Ogłoszenie Wójta Gminy Trzebielino o wyłożeniu do publicznego wglądu zmiany miejscowego zagospodarowania przestrzennego w obrębach geodezyjnych: Cetyń, Poborowo, Starkowo 2017-01-12 10:41:45
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika, budowie przepustu oraz przebudowa istniejących zjazdów do dz. 147 i 148/7 w miejscowości Zielin, na terenie działek nr 132, 122/1 położonych w m. Zielin, gm. Trzebielino. 2017-01-05 08:18:18