Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

2018

Kolejność Nazwa dokumentu / katalogu Data dodania
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na wykonanie urządzenia wodnego - przepustu na rz. Bystrzenicy na dz. nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1 obr. Gumieniec gmina Trzebielino 2018-11-16 11:03:02
dokument Zawiadomienie w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Wieprza i rzeki Bożanka 2018-10-11 10:07:10
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie przeniesienia praw i obowiązków wynikających z pozwolenia wodnoprawnego 2018-10-03 10:16:12
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o pozwoleniu wodnoprawnym na korzystanie z wód powierzchniowych rzeki Wieprza i rzeki Bożanka 2018-09-18 10:10:36
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na przebudowie drogi w miejscowości Cetyń, na terenie działek nr 110,111,121,127/2,129,153/5,153/4,173/2,174/7,177, położonych w m. Cetyń, w obrębie Cetyń, gm. Trzebielino 2018-08-03 13:00:30
dokument Kompetencje Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w zakresie ochrony przed hałasem 2018-07-16 09:57:01
dokument Zawiadomienie o wszczęciu postępowania w sprawie przeniesienia pozwolenia wodnoprawnego. 2018-07-09 12:13:59
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie sieci wodociągowej i kanalizacji sanitarnej, na terenie działek nr 511, 457/2, 532/9, położonych w m. Dolno, w obrębie Trzebielino, gm. Trzebielino 2018-06-01 14:45:20
dokument Obwieszczenie w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegajacej na budowie przepustu na rzece Bystrzenica w Gumieńcu wraz z dojazdem do drogi gminnej na działce nr 332/1, na terenie działek nr 149/1, 301/1, 301/2, 304, 332/1, położonych w obrębie geodezyjnym Gumieniec, gm. Trzebielino 2018-03-13 11:13:08
dokument Obwieszczenie Ministra Inwestycji i Rozwoju o wydaniu decyzji z dnia 7 lutego 2018 r. utrzymującą w mocy decyzję Wojewody Pomorskiego z dnia 18 maja 2017 r. o zezwoleniu na realizacje inwestycji drogowej dla zadania pn. "Rozbudowa drogi krajowej nr 21 polegająca na budowie chodnika w m. Trzebielino w km ok. 23 + 175 - 23 + 575 oraz w km ok. 25 + 770 - 26 + 350, w m. Kruszyna w km ok. 41 + 820 - 42 + 180 oraz w m. Kwakowo w km ok. 45 + 410 - 45 + 800, w ramach poprawy bezpieczeństwa ruchu drogowego na DK 21 w województwie pomorskim na odcinku Trzebielino - Kwakowo w ramach PBDK - Program Likwidacji Miejsc Niebezpiecznych". 2018-03-13 10:45:40
dokument Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzania trzech miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego w gminie Trzebielino 2018-03-02 12:35:02
dokument Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznego dla zamierzonej inwestycji polegającej na budowie chodnika na odcinku Zielin-Starkowo, na terenie działek nr 3/1, 23/28, 31/1, 179/1, 179/2 i 224, położonych w obrębie geodezyjnym Starkowo, gm. Trzebielino 2018-02-19 13:48:51
dokument Ogłoszenie w sprawie wyniku naboru na partnera w celu przygotowania i wspólnej realizacji projektu w ramach Działania 3.1. "Edukacja przedszkolna" Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020. 2018-02-12 14:02:38