Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Kozieł Ewa Monika Piechowska 2022-01-18 13:05:23 usunięcie załacznika
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2022-01-18 13:02:01 usunięcie załacznika
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2022-01-18 13:01:57 usunięcie załacznika
Grzybowski Andrzej Monika Piechowska 2022-01-18 13:01:52 usunięcie załacznika
Sprostowanie i uzupełnienie aktów stanu cywilnego Justyna Rapita 2022-01-18 12:58:46 edycja dokumentu
Wpisywanie do polskich ksiąg aktów stanu cywilnego sporządzonych za granicą Justyna Rapita 2022-01-18 12:54:32 edycja dokumentu
Zaświadczenie o możności prawnej do zawarcia związku małżeńskiego za granicą Justyna Rapita 2022-01-18 12:49:57 edycja dokumentu
Zaświadczenie o stanie cywilnym Justyna Rapita 2022-01-18 12:44:49 edycja dokumentu
Zmiana imion i nazwisk Justyna Rapita 2022-01-18 12:35:51 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego (przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego) Justyna Rapita 2022-01-18 12:29:54 edycja dokumentu
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Justyna Rapita 2022-01-18 12:22:33 edycja dokumentu
Zawarcie związku małżeńskiego wyznaniowego (konkordatowego) Justyna Rapita 2022-01-18 12:22:15 edycja dokumentu
Oświadczenie o uznaniu ojcostwa Justyna Rapita 2022-01-18 12:17:35 edycja dokumentu
Protokół kontroli z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w zakresie płatnika składek. Justyna Rapita 2022-01-18 10:21:47 dodanie dokumentu
Rejestr Instytucji kultury prowadzony przez Gminę Trzebielino Justyna Rapita 2022-01-17 12:54:38 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 88/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 05.11.2021 roku w sprawie ustalenia Regulaminu wynagradzania pracowników Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-17 12:28:18 edycja dokumentu
Obwieszczenie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 11.01.2022 r. w sprawie podania do publicznej wiadomości informacji o wszczęciu postępowania oraz o zebraniu materiałów i dowodów w sprawie wydania pozwolenia wodnoprawnego Justyna Rapita 2022-01-17 11:40:41 dodanie dokumentu
2022 (zakładka menu) Justyna Rapita 2022-01-17 11:29:41 dodanie pozycji menu
2022 Justyna Rapita 2022-01-17 09:09:01 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-14 14:18:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-14 14:16:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-14 13:25:21 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2020 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2020 roku w sprawie: ustalenia regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-01-14 13:23:24 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Justyna Rapita 2022-01-14 13:18:13 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Justyna Rapita 2022-01-14 13:17:09 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 108/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 31.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia Instrukcji postępowania w zakresie przeciwdziałania praniu pieniędzy oraz finansowaniu terroryzmu. Justyna Rapita 2022-01-14 13:02:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 5/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 12.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Pani Joanny Kmiecik Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie w zakresie realizacji Programu "Asystent osobisty osoby niepełnosprawnej" - edycja 2022. Justyna Rapita 2022-01-14 12:55:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2022 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022. Justyna Rapita 2022-01-14 12:46:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2022 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022. Justyna Rapita 2022-01-14 12:46:01 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 4/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.01.2022 roku w sprawie: ustalenia planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w roku budżetowym 2022. Justyna Rapita 2022-01-14 12:42:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 3/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: upoważnienia Kierownika Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie do prowadzenia postępowań w sprawie dodatku osłonowego. Justyna Rapita 2022-01-14 12:40:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 2/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: planu finansowego zadań z zakresu administracji rządowej oraz innych zadań zleconych jednostce samorządu terytorialnego odrębnymi ustawami na 2022 rok Justyna Rapita 2022-01-14 12:37:58 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 1/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.01.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia planu finansowego Urzędu Gminy w Trzebielinie na 2022 rok Justyna Rapita 2022-01-14 12:35:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 107/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: ustanowienia dnia 7 stycznia 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie Justyna Rapita 2022-01-14 10:19:46 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 106/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: przekazania na rzecz gminnego zakładu budżetowego - Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie składników majątkowych gminy. Justyna Rapita 2022-01-14 10:17:39 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 105/2021 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 28.12.2021 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2021 rok Justyna Rapita 2022-01-14 10:14:10 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 010/g286/D/II/22 Składu Orzekającego Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku z dnia 12 stycznia 2022 r. w sprawie opinii o możliwości sfinansowania planowanego deficytu budżetu oraz prawidłowości planowanej kwoty długu gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 Monika Piechowska 2022-01-14 08:08:55 dodanie dokumentu
Decyzja Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2022 r. o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na dz. 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino" Justyna Rapita 2022-01-10 14:18:51 dodanie dokumentu
Obwieszczenie Wójta Gminy Trzebielino z dnia 10.01.2022 r. o wydaniu decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.: "Budowa farmy fotowoltaicznej zlokalizowanej na części dz. nr 219/4 w obrębie Suchorze, gmina Trzebielino" Justyna Rapita 2022-01-10 14:15:31 dodanie dokumentu
ZGŁOSZENIE POWSTANIA OBOWIĄZKU PONOSZENIA OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI LUB ZGŁOSZENIE ZMIAN MAJĄCYCH WPŁYW NA WYSOKOŚĆ TEJ OPŁATY Monika Piechowska 2022-01-10 11:27:13 edycja dokumentu