Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie z dnia 11.05.2021 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : budowie oświetlenia drogowego, na terenie działki nr 1060, położonej w miejscowości Grądki Dolne, w obrębie Bożanka, w gminie Trzebielino Justyna Rapita 2022-05-11 11:42:07 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-11 09:48:09 edycja dokumentu
Uproszczona oferta na realizację zadania publicznego pn. "Działalność wspomagająca rozwój wspólnot i społeczności lokalnych" Justyna Rapita 2022-05-10 11:08:42 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku Lucyna Rokicka 2022-05-10 09:58:10 edycja dokumentu
Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-05-09 12:50:03 edycja dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109 i 106/6, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-06 10:39:39 edycja dokumentu
Audyt cyberbezpieczeństwa w Zakładzie Usług Komunalnych w ramach projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-05-06 10:09:50 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-06 09:20:41 edycja dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-05-06 09:20:17 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Justyna Rapita 2022-05-05 14:17:00 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 53/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji konkursowych w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Justyna Rapita 2022-05-05 14:16:41 dodanie dokumentu
Ulgi podatkowe i pomoc publiczna Monika Piechowska 2022-05-05 13:56:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 52/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania przewodniczącego komisji konkursowej w celu przeprowadzenia konkursu na wyłonienie kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Justyna Rapita 2022-05-05 13:45:05 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 51/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino oceny zasobów pomocy społecznej za rok 2021 dla Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-05-05 13:37:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Rapita 2022-05-05 13:28:57 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 50/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Rapita 2022-05-05 13:28:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 49/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 29.04.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku" Justyna Rapita 2022-05-05 13:14:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 48/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Justyna Rapita 2022-05-05 12:10:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 47/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonej do sprzedaży Justyna Rapita 2022-05-05 12:06:03 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 46/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 26.04.2022 roku w sprawie: oddania w dzierżawę działki nr 177/4 obr. Gumieniec oraz ogłoszenia wykazu nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy Justyna Rapita 2022-05-05 12:03:51 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 45/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Rapita 2022-05-05 11:11:27 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-05 11:09:24 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-05 11:06:28 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 44/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: przekazania sprawozdania finansowego Gminy Trzebielino za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-04 14:32:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 43/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 25.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej Justyna Rapita 2022-05-04 14:29:31 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 42/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 22.04.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. Justyna Rapita 2022-05-04 14:27:43 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 41/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 21.04.2022 roku w sprawie: zatwierdzenia sprawozdania finansowego Zakładu Usług Komunalnych w Trzebielinie za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-04 14:25:39 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku Lucyna Rokicka 2022-04-29 12:24:24 edycja dokumentu
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku Lucyna Rokicka 2022-04-29 11:11:37 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok Monika Piechowska 2022-04-29 10:37:56 edycja dokumentu
Sprawozdania finansowe jednostki samorządu terytorialnego za 2021 rok Monika Piechowska 2022-04-29 10:37:35 dodanie dokumentu
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-04-27 09:26:23 edycja dokumentu
Analizy stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-04-27 09:24:24 edycja dokumentu
Działka nr 177/4 obr. Gumieniec Lucyna Rokicka 2022-04-26 13:51:38 dodanie dokumentu
Moczydło 3/4 - lokal mieszkalny Lucyna Rokicka 2022-04-26 13:44:51 dodanie dokumentu
Działka 159/1 obr. Starkowo Lucyna Rokicka 2022-04-26 13:42:34 dodanie dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Monika Piechowska 2022-04-26 13:00:04 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Monika Piechowska 2022-04-26 12:59:44 edycja dokumentu
Wniosek o wydanie zezwolenia na umieszczenie w pasie drogowym urządzeń infrastruktury technicznej Monika Piechowska 2022-04-26 12:59:40 usunięcie załacznika
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-04-26 11:41:57 edycja dokumentu