Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-04-26 11:41:30 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2022 roku Lucyna Rokicka 2022-04-26 10:37:07 edycja dokumentu
PNOŚ.271.15.2022.2 - "Audyt cyberbezpieczeństwa w projekcie Cyfrowa Gmina w ramach Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia" Lucyna Rokicka 2022-04-25 14:55:05 edycja dokumentu
Wydanie zaświadczenia z ewidencji ludności Monika Piechowska 2022-04-25 09:42:11 edycja dokumentu
Zgłoszenie powrotu z wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej trwającego dłużej niż 6 miesięcy Monika Piechowska 2022-04-25 09:40:14 edycja dokumentu
Zgłoszenie wyjazdu poza granice Rzeczypospolitej Polskiej Monika Piechowska 2022-04-25 09:37:47 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Monika Piechowska 2022-04-25 09:34:30 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt stały obywateli polskich Monika Piechowska 2022-04-25 09:31:35 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy cudzoziemców oraz obywateli państw członkowskich Unii Europejskiej i członków ich rodzin Monika Piechowska 2022-04-25 09:25:14 edycja dokumentu
Zameldowanie na pobyt czasowy obywateli polskich Monika Piechowska 2022-04-25 09:17:45 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub pobytu czasowego czynności zameldowania w drodze decyzji administracyjnej Monika Piechowska 2022-04-25 08:55:58 edycja dokumentu
Wymeldowanie z pobytu stałego lub czasowego obywateli polskich Monika Piechowska 2022-04-25 08:53:18 edycja dokumentu
Nadanie numeru PESEL osobom obowiązanym na podstawie odrębnych przepisów do posiadania numeru PESEL Monika Piechowska 2022-04-25 08:49:21 edycja dokumentu
Zgłoszenie zawieszenia lub cofnięcie zawieszenia certyfikatów zamieszczonych w warstwie elektronicznej dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-25 08:45:06 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-22 14:55:34 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-22 14:48:12 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-22 14:43:16 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-22 14:42:24 edycja dokumentu
Wydawanie dowodów osobistych oraz zgłaszanie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego Monika Piechowska 2022-04-22 14:42:21 usunięcie załacznika
Komisja Budżetu Rozwoju Gospodarczego i Finansów Monika Piechowska 2022-04-22 12:05:56 edycja dokumentu
Komisja Oświaty Kultury Zdrowia i Spraw Socjalnych Monika Piechowska 2022-04-22 12:04:13 edycja dokumentu
Komisja Rolnictwa i Ochrony Środowiska Monika Piechowska 2022-04-22 12:04:01 edycja dokumentu
Uchwała nr 286/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022 - 2032 Monika Piechowska 2022-04-22 11:25:55 dodanie dokumentu
Uchwała nr 285/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Monika Piechowska 2022-04-22 11:22:56 dodanie dokumentu
Program opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku Monika Piechowska 2022-04-22 11:21:47 edycja dokumentu
Gminny Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2025 Monika Piechowska 2022-04-22 11:21:17 dodanie dokumentu
Regulamin przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi - po zmianach Monika Piechowska 2022-04-22 11:19:19 dodanie dokumentu
XXXVII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-04-22 11:13:02 dodanie dokumentu
Uchwała nr 285/XXXVII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Monika Piechowska 2022-04-22 11:10:29 dodanie dokumentu
Uchwała nr 284/XXXVII/2022 w sprawie zakresu pomocy obywatelom Ukrainy w związku z konfliktem zbrojnym na terytorium tego państwa Monika Piechowska 2022-04-22 11:07:36 dodanie dokumentu
Uchwała nr 283/XXXVII/2022 zmieniająca uchwałę nr 273/XXXVI/2022 Rady Gminy Trzebielino w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku Monika Piechowska 2022-04-22 11:05:56 dodanie dokumentu
Uchwała nr 282/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia Gminnego Programu Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych oraz Przeciwdziałania Narkomanii dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2025 Monika Piechowska 2022-04-22 10:56:25 dodanie dokumentu
Uchwała nr 281/XXXVII/2022 w sprawie uchwalenia "Regulaminu przyznawania dotacji ze środków budżetu Gminy Trzebielino na trwałą likwidację nieefektywnych indywidualnych źródeł ciepła i zastąpienie ich proekologicznymi systemami grzewczymi" Monika Piechowska 2022-04-22 10:54:35 dodanie dokumentu
Uchwała nr 280/XXXVII/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Monika Piechowska 2022-04-22 10:52:27 dodanie dokumentu
Uchwała nr 279/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-04-22 10:48:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 278/XXXVII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-04-22 10:48:07 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVI/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 23 marca 2022 roku Monika Piechowska 2022-04-21 13:21:49 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 40/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.04.2022 roku w sprawie: ustanowienia dnia 2 maja 2022 roku dniem wolnym od pracy w Urzędzie Gminy w Trzebielinie. Justyna Rapita 2022-04-21 11:48:05 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku Lucyna Rokicka 2022-04-20 13:42:18 edycja dokumentu
PNOŚ.271.16.2022.2 - Odbiór i zagospodarowanie odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości zamieszkałych oraz niezamieszkałych z terenu gminy Trzebielino w okresie od 01.07.2022 roku do 30.06.2023 roku Lucyna Rokicka 2022-04-20 13:41:47 dodanie dokumentu