Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Zarządzenie nr 15/2021 z dnia 14.02. 2022 roku w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na wsparcie realizacji zadań publicznych w roku 2022 Justyna Rapita 2022-03-25 08:56:23 edycja dokumentu
Uchwała nr 273/XXXVI/2022 w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Gminy Trzebielino w 2022 roku Monika Piechowska 2022-03-25 08:50:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 272/XXXVI/2022 w sprawie zniesienia formy ochrony przyrody Monika Piechowska 2022-03-25 08:48:00 dodanie dokumentu
Uchwała nr 271/XXXVI/2022 w sprawie nie wyrażenia zgody na wyodrębnienie funduszu sołeckiego w 2023 roku Monika Piechowska 2022-03-25 08:46:57 dodanie dokumentu
Uchwała nr 270/XXXVI/2022 w sprawie ustalenia wysokości stawek opłat za zajęcie pasa drogowego Monika Piechowska 2022-03-25 08:45:32 dodanie dokumentu
Uchwała nr 269/XXXVI/2022 w sprawie wyrażenia zgody na wydzierżawienie i wynajem nieruchomości gminnych Monika Piechowska 2022-03-25 08:43:46 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXV/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 26 stycznia 2022 roku Monika Piechowska 2022-03-25 08:37:44 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. Justyna Rapita 2022-03-24 14:52:50 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-03-24 14:50:27 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2021 . Justyna Rapita 2022-03-24 14:48:42 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2021. Justyna Rapita 2022-03-24 14:43:40 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Starkowo. Justyna Rapita 2022-03-24 14:32:05 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE Justyna Rapita 2022-03-24 14:28:37 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 31 grudnia 2021 roku Monika Piechowska 2022-03-24 14:24:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARKOWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻ. O POJEMNOŚCI 200M3-PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE PRZY TWORZENIU NOWEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STARKOWIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN. "WYRÓWNAMY SZANSE" Justyna Rapita 2022-03-24 14:18:32 edycja dokumentu
Zarządzenie nr 14/2022 z dnia 14.02.2022 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2022-03-24 13:38:19 edycja dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowiska dyrektorów Szkoły Podstawowej w Suchorzu i Szkoły Podstawowej w Trzebielinie Justyna Rapita 2022-03-24 13:01:50 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 30/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.03.2022 roku w sprawie: ogłoszenia konkursu na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Suchorzu i dyrektora Szkoły Podstawowej w Trzebielinie. Justyna Rapita 2022-03-24 12:58:23 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 29/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania rocznego z wykonania budżetu Gminy oraz planu finansowego samorządowych instytucji kultury za 2021 rok. Justyna Rapita 2022-03-24 12:56:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 28/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 14.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo. Justyna Rapita 2022-03-24 12:55:18 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 27/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: w sprawie wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-03-24 12:54:53 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 26/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: nadania numeru porządkowego dla nieruchomości zabudowanej. Justyna Rapita 2022-03-24 12:52:42 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 25/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji na zadania z zakresu: kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i dziedzictwa narodowego na 2022 r. Justyna Rapita 2022-03-24 12:51:00 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 24/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 11.03.2022 roku w sprawie: przyznania dotacji dla klubu sportowego wyłonionego w konkursie ofert na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino Justyna Rapita 2022-03-24 12:50:37 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 23/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na realizację zadań publicznych i ustalenia regulaminu jej pracy. Justyna Rapita 2022-03-24 12:50:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 22/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 09.03.2022 roku w sprawie: powołania Komisji Konkursowej, rozpatrującej oferty na realizację zadań przez kluby sportowe działające na terenie Gminy Trzebielino. Justyna Rapita 2022-03-24 12:49:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 21/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 04.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z działalności Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Trzebielinie za rok 2021 . Justyna Rapita 2022-03-24 12:49:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 20/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 03.03.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania Biblioteki- Gminnego Centrum Kultury w Trzebielinie za rok 2021. Justyna Rapita 2022-03-24 12:48:35 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 19/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do rozstrzygnięcia I przetargu ustnego nieograniczonego na dzierżawę nieruchomości położonej w obrębie Starkowo. Justyna Rapita 2022-03-24 12:48:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 18/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 01.03.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. PRZEBUDOWA HYDROFORNI W MIEJSCOWOŚCI OBJEZIERZE Justyna Rapita 2022-03-24 12:47:41 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 17/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. ZMIANA SPOSOBU UŻYTKOWANIA CZĘŚCI SZKOŁY PODSTAWOWEJ W STARKOWIE NA PUNKT PRZEDSZKOLNY ORAZ BUDOWA ZBIORNIKA P.POŻ. O POJEMNOŚCI 200M3-PRACE ADAPTACYJNO-REMONTOWE PRZY TWORZENIU NOWEGO PUNKTU PRZEDSZKOLNEGO W STARKOWIE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO NA LATA 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO PN. "WYRÓWNAMY SZANSE" Justyna Rapita 2022-03-24 12:47:11 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 16/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 24.02.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok Justyna Rapita 2022-03-24 12:05:58 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.9.2022.2 - Przebudowa drogi gminnej w miejscowości Starkowo Lucyna Rokicka 2022-03-21 12:02:30 edycja dokumentu
Zawiadomienie o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranych dowodów i materiałów przed wydaniem decyzji dot. planowanego przedsięwzięcia polegającego na "budowie drogi leśnej nr 21 na terenie Nadleśnictwa Trzebielino" realizowanej na działkach nr 86/4, 85/3, 84/3, 83/1, 82/1, 81/1, 80/1, 61/2, 60/1, 59/1, 58/2 obręb Poborowo, gmina Trzebielino oraz na działkach nr 58/1, 57, 56, 44/1, 55/1, 54/1, 53, 41, 42, 43/1, 45, 1/1 obręb Kołczygłówki, gmina Kołczygłowy Monika Piechowska 2022-03-18 11:42:19 dodanie dokumentu
Projekty uchwał XXXVI sesja Monika Piechowska 2022-03-17 13:08:31 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji w dniu 23.03.2022 r. Monika Piechowska 2022-03-17 10:51:44 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o posiedzeniach komisji w marcu 2022 r. Monika Piechowska 2022-03-17 10:50:56 dodanie dokumentu
Obwieszczenie z dnia 14.03.2022 r. o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o ustalenie lokalizacji celu publicznego dla inwestycji polegającej na : rozbudowie kanalizacji deszczowej, na terenie działek nr 189/1, 106/7, 106/1, 109 i 106/6, położonych w obrębie Trzebielino, w gminie Trzebielino. Justyna Rapita 2022-03-16 14:27:58 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.11.2022.2 - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2022-03-16 13:10:42 edycja dokumentu
PNOŚ.271.11.2022.2 - Przebudowa dróg wewnętrznych na terenie gminy Trzebielino Lucyna Rokicka 2022-03-16 13:08:13 dodanie dokumentu