Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
PNOŚ.271.23.2022.2 - Zakup wyposażenia i budowa strony internetowej Gminy Trzebielino w ramach realizacji projektu Cyfrowa Gmina, Działania 5.1 Rozwój cyfrowy JST oraz wzmocnienie cyfrowej odporności na zagrożenia Lucyna Rokicka 2022-06-13 15:13:15 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.21.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-06-13 13:15:07 edycja dokumentu
PNOŚ.271.21.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-06-09 13:48:55 edycja dokumentu
PNOŚ.271.21.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-06-09 13:48:44 edycja dokumentu
PNOŚ.271.21.2022.2 - Zakup wyposażenia i pomocy dydaktycznych do punktu przedszkolnego w Starkowie w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Pomorskiego na lata 2014-2020 (RPO WP 2014-2020) współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego pn. "Wyrównamy szanse" Lucyna Rokicka 2022-06-09 13:48:11 dodanie dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2022 roku Lucyna Rokicka 2022-06-09 10:01:18 edycja dokumentu
Plan zamówień publicznych w 2022 roku Lucyna Rokicka 2022-06-09 10:01:11 edycja dokumentu
Działka nr 177/4 obr. Gumieniec Lucyna Rokicka 2022-06-08 10:59:43 edycja dokumentu
Działka 159/1 obr. Starkowo Lucyna Rokicka 2022-06-08 10:58:39 edycja dokumentu
Protokół kontroli kompleksowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku Justyna Rapita 2022-06-07 13:25:28 dodanie dokumentu
Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 Monika Piechowska 2022-06-06 09:53:52 dodanie dokumentu
Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 Monika Piechowska 2022-06-06 09:52:30 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 290/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej na 2022 rok Monika Piechowska 2022-06-06 09:39:34 dodanie dokumentu
Zawiadomienie Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie z dnia 30.05.2022 r. w sprawie wszczęcia postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia pozwolenia wodnoprawnego na usługi wodne, tj. odprowadzanie wód opadowych i roztopowych do urządzenia wodnego - zespołu skrzynek rozsączających oraz wykonanie urządzenia wodnego w postaci skrzynek rozsączających na działce nr 16/100 obręb Suchorze, gmina Trzebielino, powiat bytowski. Justyna Rapita 2022-06-06 09:09:30 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.17.2022.2 - Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie Lucyna Rokicka 2022-06-03 11:38:23 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-31 14:27:25 edycja dokumentu
Raport o stanie Gminy Trzebielino za 2021 rok Justyna Rapita 2022-05-31 14:25:46 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.20.2022.2 - Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Lucyna Rokicka 2022-05-30 13:00:14 edycja dokumentu
XXXVIII sesja Rady Gminy Trzebielino Monika Piechowska 2022-05-27 11:12:47 dodanie dokumentu
Uchwała nr 291/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w Wieloletniej Prognozie Finansowej dla Gminy Trzebielino na lata 2022-2032 Monika Piechowska 2022-05-27 10:52:50 dodanie dokumentu
Uchwała nr 290/XXXVIII/2022 w sprawie wprowadzenia zmian w uchwale budżetowej Monika Piechowska 2022-05-27 10:35:59 dodanie dokumentu
Uchwała nr 289/XXXVIII/2022 w sprawie zaciągnięcia kredytu długoterminowego z przeznaczeniem na finansowanie planowanego deficytu budżetu Monika Piechowska 2022-05-27 10:34:44 dodanie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na nabycie nieruchomości gruntowej Monika Piechowska 2022-05-27 10:26:20 dodanie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 10:23:19 usunięcie dokumentu
Uchwała nr 288/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 10:22:06 dodanie dokumentu
Uchwała nr 287/XXXVIII/2022 w sprawie wyrażenia zgody na ustanowienie odpłatnej służebności przesyłu Monika Piechowska 2022-05-27 09:57:23 dodanie dokumentu
Protokół Nr XXXVII/2022 obrad sesji Rady Gminy Trzebielino dnia 20 kwietnia 2022 roku Monika Piechowska 2022-05-26 10:46:36 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:54:38 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin pegeerowskich w rozwoju cyfrowym -Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:46:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:37:10 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:19 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:17 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:31:13 usunięcie dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:29:44 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 11:23:53 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 60/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 23.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. "Budowa instalacji fotowoltaicznej na terenie oczyszczalni ścieków w Zielinie" Justyna Rapita 2022-05-24 11:23:09 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 59/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 20.05.2022 roku w sprawie: powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie podstawowym bez negocjacji o wartości zamówienia nie przekraczającej progów unijnych pn. Dostawa sprzętu komputerowego w ramach realizacji projektu: "Wsparcie dzieci z rodzin popeegerowskich w rozwoju cyfrowym - Granty PPGR" Justyna Rapita 2022-05-24 11:15:07 dodanie dokumentu
PNOŚ.271.14.2022.2 - Przebudowa drogi dojazdowej do miejscowości Toczek. Lucyna Rokicka 2022-05-24 11:01:17 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 58/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 16.05.2022 roku w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2022 rok. Justyna Rapita 2022-05-24 10:57:25 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 57/2022 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 13.05.2022 roku w sprawie: przedstawienia Radzie Gminy Trzebielino sprawozdania z realizacji programu współpracy Gminy Trzebielino z organizacjami pozarządowymi w 2021 . Justyna Rapita 2022-05-24 10:53:23 dodanie dokumentu