Logo BIP Logo ePUAP
Biuletyn Informacji Publicznej
herb jednostki
Urząd Gminy Trzebielino
System eWrota

eWrota
BIPy jednostek organizacyjnych.

Rejestr zmian

Pokaż zmiany w okresie czasu

Pokaż zmiany w zakładce

Nazwa dokumentu/katalogu/zakładki Zmienił Ostatnia zmiana Zmiana
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na "Wykonaniu oznakowania ścieżki rowerowej wiodącej przez Trzebielino, Dolno, Bąkowo, Glewnik wraz z ustawieniem tablic informacyjnych" Paulina Omelańska 2015-08-11 08:50:12 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o zamiarze przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia na świadczenie usług w zakresie publicznego transportu zbiorowego Paulina Omelańska 2015-08-11 07:49:32 dodanie dokumentu
Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Dolno Paulina Omelańska 2015-08-06 15:11:24 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2015-08-05 13:22:02 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Paulina Omelańska 2015-08-05 13:18:35 edycja dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2015-08-03 12:57:21 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Paulina Omelańska 2015-07-29 12:06:28 edycja dokumentu
Wybory do Sejmu RP i Senatu RP 2015 Paulina Omelańska 2015-07-29 11:59:47 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-07-28 12:06:47 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 73/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-28 11:53:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 72/2015 z dnia 24.07.2015 r. w sprawie zmian w Regulaminie Organizacyjnym Urzędu Gminy w Trzebielinie Paulina Omelańska 2015-07-28 11:51:48 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 71/2015 z dnia 22.07.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-28 11:50:33 dodanie dokumentu
Wielkoobszarowa Inwentaryzacja Stanu Lasu w kraju w latach 2015-2019 Paulina Omelańska 2015-07-22 14:19:01 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-20 11:32:48 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-20 11:32:35 usunięcie załacznika
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-20 11:32:26 usunięcie załacznika
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-20 11:30:52 edycja dokumentu
Sprawozdanie Rb-NDS za okres od początku roku do dnia 30 czerwca 2015 roku Paulina Omelańska 2015-07-17 12:41:35 dodanie dokumentu
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego Paulina Omelańska 2015-07-17 11:00:31 dodanie dokumentu
Rejestr aktów prawa miejscowego Paulina Omelańska 2015-07-17 08:04:48 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 70/2015 z dnia 14.07.2015 r. w sprawie powołania komisji przetargowej do przeprowadzenia postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego pn. "Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie gminy Trzebielino w roku szkolnym 2015/2016" Paulina Omelańska 2015-07-16 13:31:04 dodanie dokumentu
Wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży na terenie gminy Trzebielino z dnia 15.07.2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-16 11:31:36 dodanie dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-15 08:33:59 edycja dokumentu
Deklaracja o wysokości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi w Gminie Trzebielino Mariusz Bublewicz 2015-07-15 08:31:52 usunięcie załacznika
Referendum ogólnokrajowe zarządzone na 6 września 2015 roku Paulina Omelańska 2015-07-13 11:36:22 edycja dokumentu
Referaty i samodzielne stanowiska pracy Paulina Omelańska 2015-07-10 14:13:30 edycja dokumentu
Uchwała Nr 50/XI/2015 z dnia 08.07.2015 r. zmieniająca uchwałę Nr 35/VIII/2015 Rady Gminy Trzebielino z dnia 27 maja 2015 roku w sprawie przyjęcia Regulaminu udzielania pomocy materialnej o charakterze socjalnym dla uczniów zamieszkałych na terenie gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-07-08 13:46:35 dodanie dokumentu
Uchwała Nr 49/XI/2015 z dnia 08.07.2015 r. w sprawie: utworzenia odrębnego obwodu głosowania dla przeprowadzenia ogólnokrajowego referendum zarządzonego na dzień 6 września 2015 roku Paulina Omelańska 2015-07-08 13:44:55 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 69/2015 z dnia 03.07.2015 r. zmieniające zarządzenie Nr 74/2010 Wójta Gminy Trzebielino z dnia 30 grudnia 2010 roku w sprawie wprowadzenia zasad prowadzenia rachunkowości dla budżetu gminy Trzebielino oraz Urzędu Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-07-08 13:43:08 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 68/2015 z dnia 03.07.2015 r. w sprawie: określenia zasad zajmowania pasa drogowego dróg wewnętrznych będących własnością Gminy Trzebielino Paulina Omelańska 2015-07-06 13:26:19 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 67/2015 z dnia 01.07.2015 r. w sprawie: udzielenia upoważnienia do czynności urzędowych Paulina Omelańska 2015-07-06 13:24:40 dodanie dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-06 13:22:49 edycja dokumentu
Zarządzenie Nr 66/2015 z dnia 30.06.2015 r. w sprawie: wprowadzenia zmian w budżecie gminy na 2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-06 13:22:39 dodanie dokumentu
Usługi transportowe w zakresie dowozu dzieci do szkół na terenie Gminy Trzebielino w roku szkolnym 2015/2016 Paulina Omelańska 2015-07-03 15:07:13 dodanie dokumentu
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia "Przebudowa drogi gminnej wraz z budową sieci wodociągowej na odcinku Dolno-Glewnik" Paulina Omelańska 2015-07-03 13:38:50 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o sesji nadzwyczajnej w dniu 08.07.2015 r. Paulina Omelańska 2015-07-03 13:31:09 dodanie dokumentu
Projekty uchwał - XI sesja Paulina Omelańska 2015-07-03 13:28:49 dodanie dokumentu
Postanowienie o uzgodnieniu realizacji przedsięwzięcia polegającego na budowie pięciu elektrowni wiatrowych o mocy do 3MW każda Mariusz Bublewicz 2015-07-01 10:13:16 dodanie dokumentu
Zawiadomienie o raporcie oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko z dnia 29.06.2015 r. Paulina Omelańska 2015-06-30 14:52:20 dodanie dokumentu
Ogłoszenie o naborze na wolne stanowisko podinspektora ds. gospodarki nieruchomościami i zamówień publicznych z dnia 14.05.2015 r. - nabór zakończony Paulina Omelańska 2015-06-30 08:03:47 edycja dokumentu